[صفحه اصلی ]   [Archive] [ English ]  
:: صفحه اصلي :: درباره نشريه :: آخرين شماره :: تمام شماره‌ها :: جستجو :: ثبت نام :: ارسال مقاله :: تماس با ما ::
:: دوره 21، شماره 1 - ( بهار 1398 ) ::
جلد 21 شماره 1 صفحات 53-65 برگشت به فهرست نسخه ها
طراحی الگوی کیفیت زندگی سالمندان بر پایه استرس ادراک شده و تحمل پریشانی
فاطمه علی محمدی ، نعمت ستوده اصل ، ابوالفضل کرمی
مرکز تحقیقات مراقبت‌های پرستاری، دانشگاه علوم پزشکی سمنان، سمنان، ایران
چکیده:   (595 مشاهده)
زمینه و هدف: سالمندی به دلایلی همچون پیشرفت علم و فناوری درمانی به صورت یک پدیده، نمود یافته است. محدودشدن شبکه ارتباطات شخصی و نارسائی در بعد جسمی و اجتماعی منجر به ادراک استرس شده که این عامل می‏ تواند تأثیر بسزایی در کیفیت زندگی سالمند برجای گذارد. بنابراین مقابله با چالش‌های پیش روی این پدیده و استفاده از راهکارهای مناسب به منظور بهبود وضعیت جسمانی، روانی و اجتماعی سالمندان اهمیت زیادی دارد. این پژوهش با هدف ارائه یک مدل از تحمل پریشانی و استرس ادراک ‏شده برای کمک به فهم بهتر کیفیت ‏زندگی سالمندان انجام گرفت.
روش کار: پژوهش حاضر از نوع مطالعات همبستگی با استفاده از روش‏ مدل‏ یابی بود. حجم نمونه تعداد 377 نفر از سالمندان بالای 60 سال ساکن تهران در سال 1397 بود که به شیوه نمونه ‏گیری در دسترس انتخاب و با پرسشنامه‏ های کیفیت زندگی (WHOQOL-BREFتحمل پریشانی (DTS) و استرس ادراک‏ شده-14 (PSS-14)، ارزیابی شدند و در نهایت داده‏ ها با روش تحلیل مسیر توسط نرم‏ افزارهای SPSS-20 و AMOS-20 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.
یافته‏ ها: یافته‏ ها نشان داد بین استرس ادراک‏ شده و کیفیت‏ زندگی سالمندان رابطه منفی و معنادار وجود داشت (0/01<p). همچنین بین تحمل پریشانی با کیفیت ‏زندگی سالمندان، رابطه مثبت و معنادار دیده شد (0/01<p). یافته‏ ها نقش واسطه ‏گری استرس ادراک‏ شده در رابطه بین تحمل پریشانی و کیفیت‏ زندگی سالمندان را مورد تأیید قرار داد.
نتیجه ‏گیری: با توجه به یافته‏ ها، آموزش های لازم جهت افزایش تحمل پریشانی و اضافهکردن برنامه‏ های مداخله ‏ای در زمینه توانمندسازی سالمندان در برابر استرس، راهی مناسب برای ارتقای کیفیت‏ زندگی سالمندان محسوب می‏شود و برای پیشگیری از بیماری‏ های روان‏تنی و همچنین مشکلات اجتماعی سالمندان می‏ توان از آن استفاده کرد.
واژه‌های کلیدی: کیفیت زندگی، تحمل پریشانی، استرس ادراک‌شده، سالمند
متن کامل [PDF 183 kb]   (226 دریافت)    
نوع مطالعه: همبستگی مقطعی |
دریافت: 1397/7/9 | پذیرش: 1397/12/27 | انتشار: 1398/1/9
فهرست منابع
1. Emaminaeini M,Bakhtiyari M, Hatami H, Khodakarim S, Sahaf R. Depression and perceived social support in the elderly. Salmand: Iranian Journal of Ageing. 2017;12(2):192-207 [Persian]. [DOI:10.21859/sija-1202192]
2. Kun LG. Telehealth and the global health network in the 21st century. From homecare to public health informatics. Computer Methods and Programs in Biomedicine. 2001;64(3):67-155. [DOI:10.1016/S0169-2607(00)00135-8]
3. Jafari M. The Relationship between perceived stress and resiliency with caring times in nursing carers in Tehran's old centers. Master's Thesis, Social Work. Tehran University of Social Welfare and Rehabilitation Sciences; 2016 [Persian].
4. Fritzella S, Gunilla RW, Johan F, Burstroma B. From macro to micro: the health of Swedish lone mothers during changing economic and social circumstances. Social Science & Medicine. 2007;65(12):2474-88. [DOI:10.1016/j.socscimed.2007.06.031] [PMID]
5. Carlson E, Speca M, Patel K, Goodey E. Mindfulness-based stress reduction in relation to quality of life: mood symptoms of stress, and immune parameters in breast and prostate cancer outpatient. American Psychosomatic Society Psychosomatic Medicine. 2003; 65:571-81. [DOI:10.1097/01.PSY.0000074003.35911.41]
6. Bahrami F, Farani A. The elderly mental health in the holy Quran. Salmand: Iranian Journal of Ageing. 2009;4(1):70-83 [Persian].
7. Ghaderi S, Sahaf R, Mohammadi Shahbalaghi F, Ansari G, Gharanjic A, Ashrafi K, et al. Prevalence of depression in elderly Kurdish community residing in Boukan, Iran. Salmand: Iranian Journal of Ageing. 2012;7(1):57-66 [Persian].
8. Pourabdol S, Absasi M, Pirani Z, Abbasi M. The relationship between life expectancy and psychological well-being with quality of life in the elderly. Journal of Aging Psychology. 2015;1(1):57-65 [Persian].
9. Aalipoor F, Sajadi H, Forozan A, Biglarian A. The role of social support in elderly quality of life. Social Welfare. 2009;8(33):149-67 [Persian].
10. Bowling A, Gabriel Z. Lay theories of quality of life in older age. Ageing & Society. 2007;27(6):827-48. [DOI:10.1017/S0144686X07006423]
11. Roma I, de Almeida ML, Mansano Nda S, Viani GA, de Assis MR, Barbosa PM. Quality of life in adults and elderly patients with rheumatoid arthritis. Revista Brasileira Reumatologia. 2014;54(4):279-86. [DOI:10.1016/j.rbre.2014.03.025]
12. Esmaeili R, Esmaeili M. Quality of life for the elderly: a further study. Journal of Research in Religion and Health. 2018;4(2):105-16 [Persian].
13. Rajabi M, Jahanshiri S, Kashani Movahed B, Rezaei Hosseinabadi H, Hosseini Shafiabadi M, Mohammad Qashqaii A, et al. Measuring the quality of life of the elderly in Tehran and its related factors in 2016. The Journal of Payesh. 2017;16(4):531-41[Persian].
14. Tsai SY, Chi LY, Lee LS, Chou P. Health-related quality of life among urban, rural, and island community elderly in Taiwan. Journal of the Formosan Medical Association. 2004;103(3):196-204.
15. Simons J, Gaher R. The distress tolerance scale: development and validation of a self-report measure. Motivation and Emotion. 2005; 29:83-102. [DOI:10.1007/s11031-005-7955-3]
16. Williams AD, Thompson J, Andrews G. The impact of psychological distress tolerance in the treatment of depression. Behaviour Research and Therapy. 2013;51(8):469-75. [DOI:10.1016/j.brat.2013.05.005] [PMID]
17. Zvolensky MJ, Bernstein A, Vujanovic AA. Distress tolerance: Theory, Research, and Clinical Application. New York: Guilford Press; 2011.
18. Kazemi H, Shojaei F, Soltanizadeh M. The effect of mindfulness-based stress reduction intervention on psychological flexibility, distress tolerance, and re-experiencing the trauma in veterans with post-traumatic stress disorder. Military Caring Sciences. 2018;4(4):236-48 [Persian]. [DOI:10.29252/mcs.4.4.236]
19. Keough ME, Riccardi CJ, Timpano KR, Mitchell MA, Schmidt NB. Anxiety symptomatology: the association with distress tolerance and anxiety sensitivity. Behavior Therapy. 2010; 41:567-74. [DOI:10.1016/j.beth.2010.04.002] [PMID] [PMCID]
20. Esmaeilinasab M, Andami Khoshk A, Azarmi H, Samar Rakhi A. The predicting role of difficulties in emotion regulation and distress tolerance in students' addiction potential. Etiadpazhohi. 2014;8(29):49-63 [Persian].
21. Bastani F, Pourmohammadi A, Haghani H. Relationship between perceived stress with spiritual health among older adults with diabetes registered to the association of diabetes prevention and control in Babol, 2013. Hayat. 2014;20(3):6-18 [Persian].
22. Lazarus RS, Folkman S. Stress, Aappraisal, and Coping. New York: Springer; 2002.
23. Kang YS, Choi SY, Ryu E. The effectiveness of a stress coping program based on mindfulness meditation on the stress, anxiety, and depression experienced by nursing students in Korea. Nurse Education Today. 2009;29(5):538-43. [DOI:10.1016/j.nedt.2008.12.003] [PMID]
24. Ballard SM, Jenkins C, Savut NY, McKinnon WH, Carroll KE, Escott Stump S. Innovative and complementary approaches to aging in place. Journal of Family & Consumer Sciences. 2011;103(2):24-34.
25. Yousefi-Afrashteh M, Sharifi K. The relationship between depression, perceived stress and social support with quality of life in elderly with Alzheimer's disease. Journal of Aging Psychology. 2015;1(2):1-10 [Persian].
26. Shojaei-Vazghani N. Relationship of distress tolerance and life orientation with self-efficacy of the elderly of the association of retirees of Isfahan. Master's Thesis. Department of Psychology, Islamic Azad University, Marvdasht Branch; 2014 [Persian].
27. Safarzadeh S, Savari K, Dashtbozorgi Z. Comparison of distress tolerance, coping styles, spiritual intelligence and happiness among elderly men and women. Journal of Aging Psychology. 2017;2(4):237-48 [Persian].
28. Cohen S, Kamarck T, Mermelstein R. A global measure of perceived stress. Journal of Health and Social Behavior. 1983; 24:385-96. [DOI:10.2307/2136404]
29. Amin-Yazdi A, Salehi-Fadardi J. Investigating the relationship between documentary styles and perceived stress. Quarterly Journal of Research in Foundations of Education. 1999;1(2):1-10 [Persian].
30. Skevington SM, Lotfy M, O'Connell KA. The world health organization's WHOQOL-BREF quality of life assessment: psychometric properties and results of the international field trial. A report from the WHOQOL group. Quality of Life Research. 2004;13(2):299-31. [DOI:10.1023/B:QURE.0000018486.91360.00] [PMID]
31. Leung KF, Wong WW, Tay MS, Chu MM, Ng SS. Development and validation of the interview version of the Hong Kong Chinese WHOQOLBREF. Quality of Life Research. 2005;14(5):1413-19. [DOI:10.1007/s11136-004-4772-1]
32. Nazari D. Investigating the relationship between quality of life, type of attitude towards death and distress tolerance in transplant candidates. Master's Thesis. General Psychology, Islamic Azad University, Shahrood Branch; 2016 [Persian].
33. Gross JJ, Munoz RF. Emotion regulation and mental health. Clinical Psychology: Science and Practice. 1995; 2:151-64. [DOI:10.1111/j.1468-2850.1995.tb00036.x]
34. Spada MM, Mohiyeddini C, Wells A. Measuring metacognitions associated with emotional distress: factor structure and predictive validity of the Metacognitions Questionnaire 30. Personality and Individual Differences. 2008;45(3):238-42. [DOI:10.1016/j.paid.2008.04.005]
35. Looker T, Gregson O. Managing Stress. Teach Yourself Books; 2003.
ارسال پیام به نویسنده مسئول

ارسال نظر درباره این مقاله
نام کاربری یا پست الکترونیک شما:

CAPTCHAXML   English Abstract   Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Alimohammadi F, Setodeh-asl N, Karami A. Designing a Model of Quality of Life in Elderly based on Perceived Stress and Tolerance of Distress. JHC. 2019; 21 (1) :53-65
URL: http://hcjournal.arums.ac.ir/article-1-1001-fa.html

علی محمدی فاطمه، ستوده اصل نعمت، کرمی ابوالفضل. طراحی الگوی کیفیت زندگی سالمندان بر پایه استرس ادراک شده و تحمل پریشانی. مجله سلامت و مراقبت. 1398; 21 (1) :53-65

URL: http://hcjournal.arums.ac.ir/article-1-1001-fa.htmlدوره 21، شماره 1 - ( بهار 1398 ) برگشت به فهرست نسخه ها
مجله سلامت و مراقبت Journal of Health and Care
Persian site map - English site map - Created in 0.11 seconds with 31 queries by YEKTAWEB 4044