[صفحه اصلی ]   [Archive] [ English ]  
:: صفحه اصلي :: درباره نشريه :: آخرين شماره :: تمام شماره‌ها :: جستجو :: ثبت نام :: ارسال مقاله :: تماس با ما ::
:: دوره 21، شماره 4 - ( زمستان 1398 ) ::
جلد 21 شماره 4 صفحات 283-292 برگشت به فهرست نسخه ها
بررسی رابطه سلامت معنوی با سازگاری اجتماعی و کیفیت زندگی در بیماران مبتلا به سرطان
حسین نازک تبار ، نیلوفر شتابان
گروه جامعه شناسی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران
چکیده:   (890 مشاهده)
زمینه و هدف: سلامت معنوی به دلیل تاثیر بر کیفیت زندگی و سازگاری فرد با بیماری در زندگی بیماران مبتلا به سرطان میتواند نقش مهمی داشته باشد. پژوهش حاضر با هدف تعیین رابطه سلامت معنوی با سازگاری اجتماعی و کیفیت زندگی در بیماران مبتلا به سرطان مرکز جامع سرطان مازندران انجام شد.
روش کار: این پژوهش از نوع توصیفی همبستگی بود. جامعه آماری پژوهش کلیه بیماران مبتلا به سرطان مرکز جامع سرطان مازندران وابسته بیمارستان امام خمینی (ره) شهرستان ساری در سال 1397 بودند که از بین آنها تعداد 360 نفر به روش نمونه گیری تصادفی طبقه ­ای انتخاب شدند. ابزار پژوهش شامل مقیاسهای سلامت معنوی پولوتزین و الیسون، سازگاری اجتماعی بل و همکاران و کیفیت زندگی ویر و شربورن بودند. تجزیه و تحلیل داده­ ها با استفاده از آزمونهای ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه به کمک نرم افزار SPSS-21 انجام شد.
یافته ها: نتایج نشان داد که بین سلامت معنوی با سازگاری اجتماعی رابطه معنی داری وجود نداشت (0/83<, p0/011=r) در حالی که بین سلامت معنوی با کیفیت زندگی رابطه معنی داری مشاهده شد (0/001>p, 0/277=r). در مدل پیش بین، مولفه­ های سلامت معنوی توانستند 77 درصد از تغییرات کیفیت زندگی را در بیماران مبتلا به سرطان پیش بینی کنند (0/077=R2).
نتیجه گیری: بر اساس یافته ها، سلامت معنوی و مولفه های آن از متغیرهای مهم در زمینه کیفیت زندگی بیماران مبتلا به سرطان است، بنابراین پیشنهاد میشود آموزش های لازم در زمینه تعالی سلامت معنوی و نگرش و درک خداوند و نیز رشد اخلاقیات به بیماران مبتلا به سرطان فراهم شود.
واژه‌های کلیدی: سلامت معنوی، سازگاری اجتماعی، کیفیت زندگی، سرطان
متن کامل [PDF 132 kb]   (368 دریافت)    
نوع مطالعه: توصیفی- همبستگی | موضوع مقاله: روان‌پرستاری
دریافت: 1398/5/22 | پذیرش: 1398/11/17 | انتشار: 1399/4/8
فهرست منابع
1. Mystakidou K, Parpa E, Tsilila E, Katsouda E, Vlahos L. Cancer information disclosure in different cultural contexts. Support Care Cancer. 2004; 12(3): 147-154. [DOI:10.1007/s00520-003-0552-7] [PMID]
2. Ferlay, J., Steliarova-Foucher, E., Lortet-Tieulent, J., Rosso, S., Coebergh, J.-W. W., Comber H, Bray F. Cancer incidence and mortality patterns in Europe: estimates for 40 countries in 2012. European journal of cancer. 2013; 49(6), 1374-1403 [DOI:10.1016/j.ejca.2012.12.027] [PMID]
3. Ferlay J, Soerjomataram I, Dikshit R, Eser S, Mathers C, Rebelo M, Bray, F. Cancer incidence and mortality worldwide: sources, methods and major patterns in Globocan 2012. International journal of cancer. 2015; 136(5). [DOI:10.1002/ijc.29210] [PMID]
4. Center M, Siegel R, Jemal A. Global cancer facts & figures. 2nd ed, Atlanta, American Cancer Society, 2011; pp.: 1-52.
5. Dolatkhah R, Somi MH, Kermani IA, et al. Increased colorectal cancer incidence in Iran: a systematic review and meta-analysis. BMC Public Health. 2015;15:p.997. [DOI:10.1186/s12889-015-2342-9] [PMID] [PMCID]
6. Goya M. Iranian Annual Cancer Registration Report 2005/2006. Ministry of Health and Medical Education, Health Deputy. Center for Disease Control and Prevention, 2007.
7. Mousavi SM, Gouya MM, Ramazani R, et al. Cancer incidence and mortality in Iran. Ann Oncol, 2009; 20(3):556-63. [DOI:10.1093/annonc/mdn642] [PMID]
8. Farhood B, Geraily G, Alizadeh A. Incidence and Mortality of Various Cancers in Iran and Compare to Other Countries: A Review Article, Iran J Public Health, Vol. 47, No.3, Mar 2018, pp.309-316.
9. Jafari E, Najafi M, Sohrabi F, Dehshiri GR, Soleymani E, Heshmati R. Life satisfaction, spirituality well-being and hope in cancer patients. Procedia-Social and Behavioral Sciences. 2012; 5, pp.1362-1366 [Persian]. [DOI:10.1016/j.sbspro.2010.07.288]
10. Balboni TA, Vanderwerker LC, Block SD, Paulk ME, Lathan CS, Peteet JR, Prigerson H. Religiousness and spiritual support among advanced cancer patients and associations with end-of-life treatment preferences and quality of life. Journal of Clinical Oncology. 2007; 25(5),pp.555-560. [DOI:10.1200/JCO.2006.07.9046] [PMID] [PMCID]
11. Mauk KL, Schmidt NK. Spiritual care in nursing practice. Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins; 2004. P. 3- 5.
12. Weissman MM. The assessment of social adjustment. A review of techniques. Arch Gen Psychiatry. 1975; 32(3), 357-365. [DOI:10.1001/archpsyc.1975.01760210091006] [PMID]
13. Monteiro S, Torres A, Morgadinho R, Pereira A. Psychosocial outcomes in young adults with cancer: emotional distress, quality of life and personal growth. Arch Psychiatr Nurs. 2013; 27(6), 299-305. [DOI:10.1016/j.apnu.2013.08.003] [PMID]
14. Mosher CE, Danoff-Burg S. A review of age differences in psychological adjustment to breast cancer. J Psychosoc Oncol. 2005; 23(2-3), 101-114. [DOI:10.1300/J077v23n02_07] [PMID]
15. J LS, A RT. Social Constraints on Disclosure and Adjustment to Cancer. Social and Personality Psychology Compass. 2007;1(1): 313-333. [DOI:10.1111/j.1751-9004.2007.00013.x]
16. Cohen L, Warneke C, Fouladi RT, Rodriguez MA, Chaoul-Reich A. Psychological adjustment and sleep quality in a randomized trial of the effects of a Tibetan yoga intervention in patients with lymphoma. Cancer. 2004; 100(10), 2253-2260. [DOI:10.1002/cncr.20236] [PMID]
17. Nejat S. Quality of Life and its Measurement. Irania Journal of Epidemiology. 2008; 4(2), 57-62.
18. McShery W. Making sense of spring in nursing practice: An interactive approach. UK: Churchill Livingstone; 2000.
19. Rafiei, G. R. The Role of Prayer on Physical and Mental Health. Qom Univ Med Sci J. 2011; 5(3), 66-73. [Persian].
20. Tate DG, Forchheimer M. Quality of life, life satisfaction, and spirituality: Comparing outcomes between rehabilitation and cancer patients. American Journal of Physical Medicine & Rehabilitation. 2002; 81(6), 400-410. [DOI:10.1097/00002060-200206000-00002] [PMID]
21. Lehto, U.-S., Ojanen, M., & Kellokumpu-Lehtinen, P. Predictors of quality of life in newly diagnosed melanoma and breast cancer patients. Annals of Oncology. 2005;16(5): 805-816. [DOI:10.1093/annonc/mdi146] [PMID]
22. Lin HR, Bauer-Wu SM, Psycho-spiritual well-being in patients with advanced cancer: an integrative review of the literature. J Adv Nurs. 2003; 44 (1): 69-80. [DOI:10.1046/j.1365-2648.2003.02768.x] [PMID]
23. Paloutzian, R. F., & Ellison, C. W. Spiritual well- being scale. In P. C. Hill & R. W. Hood (Eds.), Measures of religiosity. Birmingham, AL: Religious Education Press. 1982; p. 382-385. [DOI:10.1037/t00534-000] [PMID]
24. Abbasi, M. Shamsi GE. Introduction to spritual health. First edition, Hoghooghi Pub. Tehran. 2013.
25. Karimidermani HR. [Rehabilitation of specific groups with an emphasis on social work services. Tehran: Roshd; 2012. [Persian].
26. Mikaili Mani F, Madadi Emamzadeh Z. Investigation of relationship between socioemotional intelligence and social adjustment in students with disciplinarian rule and comparison with students without disciplinarian rule in Urmia University. J psychology 2008; 11(3): 99-121. [Persian]
27. Watt T, Cramon P, Frendl DM, Ware JE, Group T. Assessing health-related quality of life in patients with benign non-toxic goitre. Best Practice & Research Clinical Endocrinology & Metabolism. 2014; 28(4): 559-75. [DOI:10.1016/j.beem.2014.01.009] [PMID]
28. Montazeri A, Goshtasebi A, Vahdaninia M, Gandek B. The short Form Health Survey (SF-36); Translation and validation study of Iranian version. Qual Life Res 2005; 14(3): 875-882. [DOI:10.1007/s11136-004-1014-5] [PMID]
29. Zemestani, Hasannejad, Nejadian. Comparison of quality of life, sleep quality and social adjustment of cancer patients and normal people in Ahvaz. Urmia Medical Journal. 2013; 24(7): 471-482 [Persian].
30. Seyedrasooly A, Rahmani A, Zamanzadeh V, Aliashrafi Z, Nikanfar AR, Jasemi M. Association between perception of prognosis and spiritual well-being among cancer patients. Journal of caring sciences. 2014; 3(1), 47 [Persian].
31. Vespa A, Spatuzzi R, Merico F, Ottaviani M, Fabbietti P, Meloni C, Pelliccioni G. Spiritual well-being associated with personality traits and quality of life in family caregivers of cancer patients. Supportive care in cancer. 2018; 1-8. [DOI:10.1007/s00520-018-4107-3] [PMID]
32. Karren KJ, Hafen BQ, Smith NL, Frandsen KJ. Mind-body health: the effects of attitudes, emotions and relationship. Bebnjamin-cummings publishing; 2006.
33. Leung KK, Chiu TY, Chen CY. The influence of awareness of terminal condition on spiritual wellbeing in terminal cancer patients. J pain symptoms manage. 2006 May; 31 (5): 449- 56. [DOI:10.1016/j.jpainsymman.2006.02.001] [PMID]
34. Jani s, Molaee M, Biglow J, Poresmaili v. The Effectiveness of Religious Based Cognitive Therapy on Anxiety. 2014. [Persian].
35. Chavoshian A, Moeini B, Bashirian S, Fardmal J. The Role of Spiritual Health and Social Support in Forecasting Nurses' Quality of Life. Journal of Education and Community Health. 2015; 2(1): 19-28. [Persian].
36. Varee H, Askarizadeh GH, Bagheri M. Comparison of Spiritual Well-being Components with Happiness and General Health among Students of Shahid Bahonar University and Kerman Theological Seminars. Research in Religion and Health.2017; 11(3): 59-67. [Persian].
37. Salsman JM, Yost KJ, West DW, Cella D, Spiritual well-being and health-related quality of life in colorectal cancer: a multi-site examination of the role of personal meaning, Support Care Cancer; 2011;19(6):757-64. [DOI:10.1007/s00520-010-0871-4] [PMID] [PMCID]
38. Esfandiyar B, Khashabi J, Amanpour E, Azimi N. Relationship between Spiritual Well-being, Religion, and Hope among Patients with Cancer. Hayat, Journal of Faculty of Nursing and Midwifery. 2011;17(3):27-37.
ارسال پیام به نویسنده مسئول

ارسال نظر درباره این مقاله
نام کاربری یا پست الکترونیک شما:

CAPTCHAXML   English Abstract   Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Nazoktabar H, Shetaban N. The Relationship between Spiritual Health with Social Adjustment and Quality of Life in Cancer Patients. JHC. 2019; 21 (4) :283-292
URL: http://hcjournal.arums.ac.ir/article-1-1109-fa.html

نازک تبار حسین، شتابان نیلوفر. بررسی رابطه سلامت معنوی با سازگاری اجتماعی و کیفیت زندگی در بیماران مبتلا به سرطان. مجله سلامت و مراقبت. 1398; 21 (4) :283-292

URL: http://hcjournal.arums.ac.ir/article-1-1109-fa.htmlدوره 21، شماره 4 - ( زمستان 1398 ) برگشت به فهرست نسخه ها
مجله سلامت و مراقبت Journal of Health and Care
Persian site map - English site map - Created in 0.09 seconds with 29 queries by YEKTAWEB 4227