[صفحه اصلی ]   [Archive] [ English ]  
:: صفحه اصلي :: درباره نشريه :: آخرين شماره :: تمام شماره‌ها :: جستجو :: ثبت نام :: ارسال مقاله :: تماس با ما ::
:: دوره 22، شماره 1 - ( بهار 1399 ) ::
جلد 22 شماره 1 صفحات 65-74 برگشت به فهرست نسخه ها
تاثیر کلاس های آمادگی زایمان فیزیولوژیک بر افسردگی، اضطراب و حمایت اجتماعی در ماه آخر بارداری
فروغ ضرابی جورشری ، مجید ضرغام حاجبی ، شهرزاد سراوانی ، زینب اقبالی
گروه روانشناسی، واحد قم، دانشگاه آزاد اسلامی، قم، ایران
چکیده:   (385 مشاهده)
زمینه و هدف: داشتن باورها و اطلاعات نادرست درباره زایمان، موجب بروز علائم خلقی نظیر اضطراب و افسردگی در طول دوران بارداری میشود که اثرات جبران ناپذیری بر شاخص ­های رشدی بدو تولد مانند وزن نوزاد و یا زایمان زودرس خواهد داشت. هدف پژوهش حاضر تعیین تاثیر کلاس­ های آمادگی زایمان فیزیولوژیک بر افسردگی، اضطراب و حمایت اجتماعی در ماه­ آخر بارداری بود.
روش کار: این مطالعه از نوع نیمه تجربی بود. جامعه آماری شامل کلیه زنان باردار نخست­ زا با افسردگی متوسط در شهر قم به تعداد 186 نفر بودند که از بین آنها ۵۰ نفر با روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب و به صورت تصادفی به دو گروه ۲۵ نفری آزمایش و کنترل تقسیم شدند. گروه آزمایش به همراه همسر خود در کلاس ­های آمادگی زایمان فیزیولوژیک شرکت کردند. میزان اضطراب، افسردگی و حمایت اجتماعی هر دو گروه با استفاده از پرسشنامه­ های افسردگی بک، اضطراب بارداری وندنبرگ و حمایت اجتماعی مری پروسیدانو طی دو دوره زمانی 20 هفتگی (پیش آزمون) و 36 هفتگی (پس آزمون) اندا­زه­ گیری شد. تحلیل داده ­ها با استفاده از میانگین، انحراف معیار، آزمون لوین و آزمون تی با نرم ­افزار SPSS-20 انجام شد.
یافته ­ها: یافته­ ها نشان داد که میزان افسردگی (22/819=t) و اضطراب (10/976=t) در گروه آزمایش پایین­ تر از گروه کنترل بود. همچنین میزان حمایت اجتماعی (13/223-=t) در گروه آزمایش به طور معنی­ داری بالاتر از گروه کنترل مشاهده شد.
نتیجه­ گیری: بر اساس نتایج، آموزش های ارائه شده در کلاس­ های آمادگی زایمان فیزیولوژیک بر کاهش افسردگی و اضطراب و افزایش حمایت اجتماعی دوران بارداری موثر بودند. بنابراین می­توان با استفاده از این کلاس ­ها به کاهش افسردگی و اضطراب مادران باردار کمک کرد و میزان دریافت حمایت اجتماعی را در آنان افزایش داد.
واژه‌های کلیدی: آموزش، اضطراب، افسردگی، حمایت اجتماعی، بارداری
متن کامل [PDF 145 kb]   (127 دریافت)    
نوع مطالعه: نیمه تجربی | موضوع مقاله: بارداری و زایمان
دریافت: 1398/11/9 | پذیرش: 1399/5/6 | انتشار: 1399/5/10
فهرست منابع
1. Abbaszadeh F, Baghery A, Mehran NA. Quality of life among pregnant women. Hayat. 2009;15(1):41-48 [Persian].
2. Morrison C, McCook JG, Bailey BA. First trimester depression scores predict development of gestational diabetes mellitus in pregnant rural Appalachian women. Journal of Psychosomatic Obstetrics & Gynecology. 2016;37(1):21-25. [DOI:10.3109/0167482X.2015.1106473] [PMID]
3. Sadock BJ, Sadock VA. Kaplan and Sadock's synopsis of psychiatry: behavioral sciences/clinical psychiatry. Wolters Kluwer: New York; 2015.
4. Rasouli P, Shobeiri F, Cheraghi F, Rasouli R, Ghanbari V. Study of the relationship of anxiety and depression in third trimester pregnancy on growth index of neonates and preterm delivery. Iranian Journal of Pediatric Nursing. 2016;2(4):1-9.
5. Ding XX, Wu YL, Xu SJ, Zhu RP, Jia XM, Zhang SF, et al. Maternal anxiety during pregnancy and adverse birth outcomes: a systematic review and meta-analysis of prospective cohort studies. Journal of Affective Disorders. 2014;159:103-10. [DOI:10.1016/j.jad.2014.02.027] [PMID]
6. Giurgescu C, Sanguanklin N, Engeland CG, White-Traut RC, Park C, Mathews HL, et al. Relationships among psychosocial factors, biomarkers, preeclampsia, and preterm birth in African American women: a pilot. Applied Nursing Research. 2015;28(1):1-6. [DOI:10.1016/j.apnr.2014.09.002] [PMID]
7. Graignic-Philippe R, Dayan J, Chokron S, Jacquet AY, Tordjman S. Effects of prenatal stress on fetal and child development: a critical literature review. Neuroscience & Biobehavioral Reviews. 2014;43:137-62. [DOI:10.1016/j.neubiorev.2014.03.022] [PMID]
8. Cao X, Laplante DP, Brunet A, Ciampi A, King S. Prenatal maternal stress affects motor function in 5½‐year‐old children: project ice storm. Developmental Psychobiology. 2014;56(1):117-25. [DOI:10.1002/dev.21085] [PMID]
9. Neisani Samani L, Chehreh H, Seyed Fatemi N, Hosseini F, Karamelahi Z. Relationship between perceived social support and anxiety in pregnant women conceived through Assisted Reproductive Technologies (ARTs). Iran Journal of Nursing. 2016;29(103):51-59 [Persian]. [DOI:10.29252/ijn.29.103.51]
10. Harley K, Eskenazi B. Time in the United States, social support and health behaviors during pregnancy among women of Mexican descent. Social Science & Medicine. 2006;62(12):3048-61. [DOI:10.1016/j.socscimed.2005.11.036] [PMID] [PMCID]
11. Parsairad E, Akbari AA, Sadeghniiat KH, Alavi Majd H. Relationship between sleep disorder and pregnancy depression in prim gravidae referring to health treatment centers of Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences in 2010. Journal of Shahid Saddoughi University of Medical Sciences. 2011;19(4):454-62 [Persian].
12. Bodaghi E, Alipour F, Bodaghi M, Nori R, Peiman N, Saeidpour S. The role of spirituality and social support in pregnant women's anxiety, depression and stress symptoms. Community Health Journal. 2016;10(2):72-82.
13. Khaledian Z, Abedian S, Ehsani R. Role pregnancy classes effects on the level of anxiety and the choice of delivery in pregnant women to Semnan clinics. Journal of Clinical Nursing and Midwifery. 2018;7(3):194-201 [Persian].
14. Fathizadeh M, Abedini S, Mohseni S. The effect of childbirth preparation courses on the reduction of anxiety of pregnant women referring to health centers of Sirik in Hormozgan, Iran. Quarterly Preventive Care in Nursing and Midwifery Journal. 2016;6(3):24-33 [Persian].
15. Svensson J, Barclay L, Cooke, M. Randomised-controlled trial of two antenatal education programmes. Midwifery. 2009;25(2):114-125. [DOI:10.1016/j.midw.2006.12.012] [PMID]
16. Alipour M, Ghahremani L, Amooee S, Keshavarzi S. The effectiveness of relaxation techniques on depression, anxiety and stress in pregnant women: based on self-efficacy theory. Scientific Journal of Kurdistan University of Medical Sciences. 2017;22(3):20-30 [Persian].
17. Ajh N, Unesian M, Fili A, Abasi Motejaded A. The study of supportive activities during pregnancy on postpartum depression. Hayat. 2006;12(3):73-80 [Persian].
18. Abdollahzade Rafi M, Hassanzadeh Avval M, Ahmadi Sh, Taheri M, Hosseini MA. Relationship between social support with depression and anxiety during third trimester pregnancy. Iranian Journal of Nursing Research. 2012;7(26):1-10 [Persian].
19. Faramarzi M, Pasha H. The Role of Social Support in Prediction of Stress During Pregnancy. Journal of Babol University of Medical Sciences. 2015;17(11):52-60.
20. Consonni EB, Calderon IM, Consonni M, De Conti MH, Prevedel TTs, Rudge MV. A multidisciplinary program of preparation for childbirth and motherhood: maternal anxiety and perinatal outcomes. Reproductive Health. 2010;7:28. [DOI:10.1186/1742-4755-7-28] [PMID] [PMCID]
21. Kharaghani R, Shariati M, Yunesian M, Keramat A, Moghisi A. The Iranian integrated maternal health care guideline based on evidence-based medicine and American guidelines: a comparative study. Modern Care Journal. 2016;13(2):e9455. [DOI:10.17795/modernc.9455]
22. Izadirad H, Niknami S, Zareban I, Hidarnia A. Effects of social support and self-efficacy on maternal prenatal cares among the first-time pregnant women, Iranshahr, Iran. Journal of Family and Reproductive Health. 2017;11(2):67‐73.
23. Maharlouei N. The importance of social support during pregnancy. Women's Health Bull. 2016;3(1):e34991. [DOI:10.17795/whb-34991]
24. Beck AT, Ward CH, Mendelson M, Mock J, Erbaugh J. An inventory for measuring depression. Archives of General Psychiatry. 1961;4:561-71. [DOI:10.1001/archpsyc.1961.01710120031004] [PMID]
25. Ahmadizadeh Torzani A. Investigating the tendency to depression due to the stresses of single and married men and women over 40 years old. Master Thesis: Islamic Azad University of Roudehen Branch; 2004 [Persian].
26. Fati L, Birkash B, Atef Vahid MK, Dobson Kate S. Significant structures, patterns, emotional styles and cognitive processing of emotional information: comparing two conceptual frameworks. Iranian Journal of Psychiatry and Clinic. 2005;11(3):312-26 [Persian].
27. Taheri Tanjani P, Moradinazar M, Esmail Mottlagh M, Najafi F. The prevalence of diabetes mellitus (DM) type II among Iranian elderly population and its association with other age-related diseases, 2012. Archives of Gerontology and Geriatrics. 2015;60:373-79 [Persian]. [DOI:10.1016/j.archger.2014.11.012] [PMID]
28. Van den Bergh BR, Mennes M, Oosterlaan J, Stevens V, Stiers P, Marcoen A, et al. High antenatal maternal anxiety is related to impulsivity during performance on cognitive tasks in 14-and 15-year-olds. Neuroscience & Biobehavioral Reviews. 2004;29(2):259-69. [DOI:10.1016/j.neubiorev.2004.10.010] [PMID]
29. Huizink A, Mulder E, Robles de Medina P, Visser P, Buitelaar J. Is pregnancy anxiety a distinctive syndom? Early Human Development. 2004;79(2):81-91. [DOI:10.1016/j.earlhumdev.2004.04.014] [PMID]
30. Babanazari L, Kafi M. Relationship of pregnancy anxiety to its different periods, sexual satisfaction and demographic factors. Iranian Journal of Psychiatry and Clinical Psychology. 2008;14(2):206-13 [Persian].
31. Karamoozian M, Askarizadeh G, Behroozy N. The study of psychometric properties of pregnancy related anxiety questionnaire. Journal of Clinical Nursing and Midwifery. 2016;5(4):22-34 [Persian].
32. Sanei B, Asghtaband S, Falahati Sh, Hooman A. Measurement of family and marriage. Tehran: Besat Publications; 2009 [Persian].
33. Sahami S, Bagheri Malek Abadi A, HosseinZei E. Relationship between emotional intelligence and social and family support with social trust among prisoners in Sepidar Prison in Ahvaz. Journal of Police Medicine. 2019;8(4):161-64 [Persian].
34. Taghizadeh R, Khazaeni G, Aghaei H, Nohi SH. The effect of pregnancy preparation classes on postpartum depression in Tehran. The 2nd National Conference on Sustainable Development in Educational Sciences and Psychology, Social and Cultural Studies. Tehran: Iran; 2015. https://www.civilica.com/Paper-EPSCONF02-EPSCONF02_0443.html.
35. Bahrami NO, Araban M, Bahrami SO. The impact of antenatal education on postpartum depression, Dezful, Iran. Bimonthly Journal of Hormozgan University of Medical Sciences. 2010;13(4):277-83 [Persian].
36. Firouzbakht M, Nikpour M, Asadi SH. The effect of prenatal education classes on the process of delivery. Journal of Health Breeze. 2012;2(1):48-55 [Persian].
37. Hemaswaroopa N, Deept HI. Effect of antenatal education in improving maternal confidence and reducing anxiety about labor in primigravida women attending Saveetha medical college and hospital, Chennai, Tamilnadu, India. International Journal of Pharma and Bio Science. 2017;8(1):261-65. [DOI:10.22376/ijpbs.2017.8.1.b261-265]
ارسال پیام به نویسنده مسئول

ارسال نظر درباره این مقاله
نام کاربری یا پست الکترونیک شما:

CAPTCHA

Ethics code: IR.IAU.ARAK.REC1396.18XML   English Abstract   Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Zarrabi Jourshari F, Zargham Hajebi M, Saravani S, Eghbali Z. The Effect of Antenatal Physiological Classes on Depression, Anxiety and Social Support in the Last Month of Pregnancy. JHC. 2020; 22 (1) :65-74
URL: http://hcjournal.arums.ac.ir/article-1-1155-fa.html

ضرابی جورشری فروغ، ضرغام حاجبی مجید، سراوانی شهرزاد، اقبالی زینب. تاثیر کلاس های آمادگی زایمان فیزیولوژیک بر افسردگی، اضطراب و حمایت اجتماعی در ماه آخر بارداری. مجله سلامت و مراقبت. 1399; 22 (1) :65-74

URL: http://hcjournal.arums.ac.ir/article-1-1155-fa.htmlدوره 22، شماره 1 - ( بهار 1399 ) برگشت به فهرست نسخه ها
مجله سلامت و مراقبت Journal of Health and Care
Persian site map - English site map - Created in 0.09 seconds with 29 queries by YEKTAWEB 4247