[صفحه اصلی ]   [Archive] [ English ]  
:: صفحه اصلي :: درباره نشريه :: آخرين شماره :: تمام شماره‌ها :: جستجو :: ثبت نام :: ارسال مقاله :: تماس با ما ::
:: دوره 22، شماره 4 - ( زمستان 1399 ) ::
جلد 22 شماره 4 صفحات 295-305 برگشت به فهرست نسخه ها
تأثیر الگوی توانمندسازی خانواده محور بر اضطراب مادران کودکان مبتلا به سرطان
علی اکبری ، فروزان احمدی ، هوشنگ زندی ، الهه طالبی قانع ، سمیرا یدالهی فر ، ابراهیم جلیلی
گروه پرستاری، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی همدان، همدان، ایران
چکیده:   (379 مشاهده)
زمینه و هدف: سرطان، از دلایل اصلی مرگ و­ میر کودکان در جهان محسوب می­‫شود. پیشرفت در درمان بیماری موجب شده توجه مراقبین بر مسائل دیگری از جمله تلاش برای کاهش اضطراب مادران کودکان مبتلا به سرطان معطوف گردد. توجه به الگوی توانمندسازی خانواده محور می‫تواند در رسیدن به اهداف مذکور موثر واقع شود. لذا پژوهش حاضر با هدف تعیین تأثیر الگوی توانمندسازی خانواده محور بر اضطراب مادران کودکان مبتلا به سرطان طراحی شده است.
روش کار: پژوهش حاضر یک مطالعه نیمه تجربی قبل و بعد با گروه کنترل بود. این پژوهش در بیمارستان بعثت شهرستان همدان اجرا شد. تعداد 60 نفر از مادران کودکان مبتلا به سرطان به صورت تصادفی به دو گروه کنترل (30 نفر) و آزمون (30 نفر) تقسیم شدند. در ابتدای مطالعه پرسشنامه­ اضطراب اشپیلبرگر توسط نمونه ­ها تکمیل گردید و سپس در گروه آزمون، 5 جلسه الگوی توانمندسازی خانواده محور توسط پژوهشگر اجرا شد. پس از گذشت 5 هفته اطلاعات مجدداً از دو گروه جمع‌آوری و توسط نرم ‌افزار SPSS-25 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
یافته­ ها: بین میانگین نمره اضطراب آشکار و پنهان در گروه کنترل قبل و بعد از مداخله، تفاوت معناداری وجود نداشت. در حالی که پس از انجام مداخله، میانگین نمره اضطراب آشکار و پنهان در گروه آزمون به شکل معناداری کاهش یافت (0/05>p). همچنین میانگین نمره اضطراب کلی قبل و بعد از انجام مداخله در گروه آزمون به شکل معناداری متفاوت بود (0/05>p).
نتیجه ­گیری: طبق نتایج مطالعه حاضر الگوی توانمندسازی خانواده محور می‌تواند گام مهمی در جهت بهبود اضطراب مادران کودکان مبتلا به سرطان باشد؛ لذا با توجه به کم هزینه و ایمن بودن و تأثیرگذاری الگوی توانمندسازی خانواده محور پیشنهاد می‫گردد از این الگو در کاهش اضطراب مادران دارای کودک مبتلا به سرطان استفاده گردد.
واژه‌های کلیدی: الگوی توانمندسازی خانواده محور، کودک، سرطان، اضطراب، مادر
متن کامل [PDF 243 kb]   (178 دریافت)    
نوع مطالعه: نیمه تجربی | موضوع مقاله: پرستاری
دریافت: 1399/9/15 | پذیرش: 1399/12/19 | انتشار: 1399/12/29
فهرست منابع
1. Aliakbarian M, Karimi Moonaghi H, Emadzade A, Behnam Vashani H. The effect of group training on burden of caregivers of children with cancer. Medical Journal of Mashhad University of Medical Sciences. 2019;62(5):1692-99 [Persian].
2. Barani M, Hassani L, Ghanbarnejad A, Molavi MA. Relationship between self-efficacy and caring behavior of mothers of children with cancer. Journal of Preventive Medicine. 2018;6(1):26-35 [Persian].
3. Cheraghi F, Feizy Barnaji A, Tapak L, Sadeghi A. The relationship between general health status and quality of life of parents and children with cancer. Avicenna Journal of Nursing and Midwifery Care. 2018;25(5):200-207 [Persian]. [DOI:10.30699/sjhnmf.26.5.6]
4. Abela KM, Wardell D, Rozmus C, LoBiondo-Wood G. Impact of pediatric critical illness and injury on families: an updated systematic review. Journal of Pediatric Nursing. 2020;51(10):21-31. [DOI:10.1016/j.pedn.2019.10.013] [PMID]
5. Al Qadire M, Al‐Sheikh H, Suliman M, Tawalbeh LI, Albashtawy M, Al‐Radwan M, et al. Predictors of anxiety and depression among parents of children with cancer in Jordan. Psycho‐Oncology. 2018;1(3):35-52. [DOI:10.1002/pon.4634] [PMID]
6. Nair M, Paul LT, Latha PT, Parukkutty K. Parents' knowledge and attitude regarding their child's cancer and effectiveness of initial disease counseling in pediatric oncology patients. Indian Journal of Palliative Care. 2017;23(4):393. [DOI:10.4103/IJPC.IJPC_83_17] [PMID] [PMCID]
7. Van Schoors M, Caes L, Knoble NB, Goubert L, Verhofstadt LL, Alderfer MA. Systematic review: associations between family functioning and child adjustment after pediatric cancer diagnosis: a meta-analysis. Journal of Pediatric Psychology. 2017;42(1):6-18. [DOI:10.1093/jpepsy/jsw070] [PMID]
8. Ahmadi M, Rassouli M, Karami M, Abasszadeh A, Poormansouri S. Care burden and its related factors in parents of children with cancer. Iran Journal of Nursing. 2018;31(111):40-51 [Persian]. [DOI:10.29252/ijn.31.111.40]
9. Deepika SR, Rahman J. Patient and family centered care: practices in pediatrics. International Journal of Nursing Education. 2020;12(4):7-43.
10. Hockenberry MJ, Wilson D. Wong's nursing care of infants and children. E-book. Elsevier Health Sciences; 2018.
11. Shoghi M, Shahbazi B, Seyedfatemi N. The effect of the family-centered empowerment model (FCEM) on the care burden of the parents of children diagnosed with cancer. Asian Pacific Journal of Cancer Prevention. 2019;20(6):757-64. [DOI:10.31557/APJCP.2019.20.6.1757] [PMID] [PMCID]
12. Bohlin K, Lilliesköld S. Family-centered care: nice to have or a real need?. Innovations and Frontiers in Neonatology. 2020;22(10):159-68. [DOI:10.1159/000495442]
13. Nabors L, Liddle M. Perceptions of hospitalization by children with chronic illnesses and siblings. Journal of Child and Family Studies. 2017;26(6):1681-91. [DOI:10.1007/s10826-017-0688-6]
14. Alhani F, Anoosheh M. The effect of family centered empowerment model on mothers' QOL of girls under six years old with UTI. Journal of Health Promotion Management. 2014;3(3):7-15 [Persian].
15. Rajeswari S. Efficacy of progressive muscle relaxation on stress,anxiety and pregnancy outcome among primigravidae [PhD Dissertation]. India: Sri Ramachandra University; 2013.
16. Mahram B. Validity of Spielberger state-trait anxiety inventory (STAI) in Mashhad city. [PhD Dissertation]. Tehran: Allameh Tabatabaei University; 1993 [Persian].
17. Cessna JM, Pidala J, Jacobsen PB. Relationships between parenting self‐efficacy and distress in parents who have school‐aged children and have been treated with hematopoietic stem cell transplant or have no cancer history. Psycho‐Oncology. 2016;25(3):339-46. [DOI:10.1002/pon.3848] [PMID]
18. Vrijmoet CM, Van Klink JM, Kolk AM, Koopman HM, Ball LM, Koopman HM. Assessment of parental psychological stress in pediatric cancer: a review. Journal of Pediatric Psychology. 2008;33(7):694-706. [DOI:10.1093/jpepsy/jsn007] [PMID]
19. Eyigor S, Karapolat H, Yesil H, Kantar M. The quality of life and psychological status of mothers of hospitalized pediatric oncology patients. Pediatric Hematology and Oncology. 2011;28(5):428-38. [DOI:10.3109/08880018.2011.574202] [PMID]
20. Rahmani A, Azadi A, Pakpour V, Faghani S, Afsari EA. Anxiety and depression: a cross-sectional survey among parents of children with cancer. Indian Journal of Palliative Care. 2018;4(1):82-85.
21. Sargazi Shad T, Kermansaravi F, Navidian A. Effect of the family-centered empowerment model on quality of life and self-efficacy in adolescents with type 1 diabetes referring to the Ali Asghar's clinic in Zahedan. Iranian Journal of Endocrinology and Metabolism. 2018;19(5):330-39.
22. Salvador Á, Crespo C, Barros L. The benefits of family-centered care for parental self-efficacy and psychological well-being in parents of children with cancer. Journal of Child and Family Studies. 2019;28(7):1926-36. [DOI:10.1007/s10826-019-01418-4]
23. Masoodi R, Alhani F, Rabiei L, Majdinasab N, Moghaddasi J, Esmaeili S, et al. The effect of family-centered empowerment model on quality of life and self efficacy of multiple sclerosis patients family care givers. Iranian Journal of Nursing Research. 2013;7(27):32-43 [Persian].
24. Rajabi R, Forozy M, Fuladvandi M, Eslami H, Asadabady A. The effect of family-centered empowerment model on the knowledge, attitudes and self-efficacy of mothers of children with asthma. Journal of Nursing Education. 2016;5(4):41-50 [Persian]. [DOI:10.21859/jne-05046]
25. Parvareshan S, Shamsalinia A, Jahanshahi M, Hajiahmadi M. Impact of family-based empowering model on the per-ceived threat and self-efficacy of families of diabetic elderly at risk of falling. Journal of Clinical Nursing and Midwifery. 2018;7(2):96-107 [Persian].
26. Wigal JK, Stout C, Brandon M, Winder JA, McConnaughy K, Creer TL, et al. The knowledge, attitude, and self-efficacy asthma questionnaire. Chest. 1993;104(4):1144-48. [DOI:10.1378/chest.104.4.1144] [PMID]
27. Masoodi R, Soleimani MA, Alhani F, Rabiei L, Bahrami N, Esmaeili SA. Effects of family-centered empowerment model on perceived satisfaction and self concept of multiple sclerosis patients care givers. Koomesh. 2013;14(2):240-48 [Persian].
28. Nouhi E, Karbalaizadeh M, Abazari F. The effect of mothers' participation and the family-centered care on mother's anxiety with children suffering from gastrointestinal infections: a randomized clinical trial. Journal of Clinical Nursing and Midwifery. 2014;3(4):47-55 [Persian].
29. Khalilzadeh H, Khorsandi F, Feizi A, Khalkhali HR. The effect of family-centered care on anxiety of hospitalized child's parents with urinery tract infection in pediatric ward of shahid motahary medical training center in urmia in 2012. Journal of Urmia Nursing & Midwifery Faculty. 2013;11(1):42 [Persian].
30. Etemadifar S, Heidari M, Jivad N, Masoudi R. Effects of family-centered empowerment intervention on stress, anxiety, and depression among family caregivers of patients with epilepsy. Epilepsy & Behavior. 2018;88:106-12. [DOI:10.1016/j.yebeh.2018.08.030] [PMID]
31. Harper FW, Eggly S, Crider B, Kobayashi H, Kathleen RN, Meert L, et al. Patient-and family-centered care as an approach to reducing disparities in asthma outcomes in urban african american children: a review of the literature. Journal of the National Medical Association. 2015;107(2):4-17. [DOI:10.1016/S0027-9684(15)30019-5]
32. Kuo DZ, Mac Bird T, Tilford JM. Associations of family-centered care with health care outcomes for children with special health care needs. Maternal and Child Health Journal. 2011;15(6):794-805. [DOI:10.1007/s10995-010-0648-x] [PMID]
ارسال پیام به نویسنده مسئول

ارسال نظر درباره این مقاله
نام کاربری یا پست الکترونیک شما:

CAPTCHA

Ethics code: IR.UMSHA.REC.1399.016


XML   English Abstract   Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Akbari A, Ahmadi F, Zandi H, Talebi-Ghane E, Yadollahifar S, Jalili E. The Effect of Family-Centered Empowerment Model on Anxiety of Mothers of Children with Cancer. JHC. 2021; 22 (4) :295-305
URL: http://hcjournal.arums.ac.ir/article-1-1242-fa.html

اکبری علی، احمدی فروزان، زندی هوشنگ، طالبی قانع الهه، یدالهی فر سمیرا، جلیلی ابراهیم. تأثیر الگوی توانمندسازی خانواده محور بر اضطراب مادران کودکان مبتلا به سرطان. مجله سلامت و مراقبت. 1399; 22 (4) :295-305

URL: http://hcjournal.arums.ac.ir/article-1-1242-fa.htmlبازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.
دوره 22، شماره 4 - ( زمستان 1399 ) برگشت به فهرست نسخه ها
مجله سلامت و مراقبت Journal of Health and Care
Persian site map - English site map - Created in 0.08 seconds with 29 queries by YEKTAWEB 4331