[صفحه اصلی ]   [Archive] [ English ]  
:: صفحه اصلي :: درباره نشريه :: آخرين شماره :: تمام شماره‌ها :: جستجو :: ثبت نام :: ارسال مقاله :: تماس با ما ::
:: دوره 22، شماره 2 - ( تابستان 1399 ) ::
جلد 22 شماره 2 صفحات 102-113 برگشت به فهرست نسخه ها
بررسی تاثیر درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر عملکرد جنسی زنان یائسه
فاطمه رستمخانی ، محمد قمری ، وحیده باباخانی ، عفت السادات مرقاتی خویی
گروه مشاوره، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ابهر، ابهر، ایران
چکیده:   (351 مشاهده)
زمینه و هدف: عملکرد جنسی جزء مهمی از زندگی زنان یائسه است و تغییر در آن به خصوص در یائسگی، میتواند بر سلامت ایشان تاثیرگذار باشد. پژوهش حاضر با هدف تاثیر درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر عملکرد جنسی در زنان یائسه انجام شد.
روش کار: این پژوهش از نوع نیمه تجربی با طرح پیش آزمون- پس آزمون- پیگیری با گروه کنترل بود. جامعه آماری پژوهش شامل تمامی زنان یائسه ای بود که جهت دریافت خدمات به مراکز بهداشتی- درمانی شهر زنجان در سال 1398 مراجعه مینمودند. ابتدا 50 زن یائسه به صورت در دسترس، پرسشنامه شاخص عملکرد جنسی زنان (FSFI) شامل 19 سوال 5 گزینه ای را تکمیل کردند و از بین آنها 30 نفر (حجم نمونه بر اساس حداقل حجم نمونه در مطالعات آزمایشی انتخاب شد) که طبق معیار نقطه برش در سطح نامطلوبی قرار داشتند، انتخاب و به صورت تصادفی در دو گروه 15 نفری مداخله و کنترل قرار گرفتند. مداخله بر اساس درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد طی 8 جلسه 2 ساعته اجرا و پسآزمون بلافاصله بعد از پایان درمان، و پیگیری سه ماه بعد در هر دو گروه اجرا گردید. داده ها با استفاده از آزمونهای تی مستقل و تحلیل واریانس با اندازه گیری مکرر در نرم افزار SPSS-24 تحلیل گردید.
یافته ها: میانگین نمره عملکرد جنسی در گروه مداخله در پیش آزمون 21/66، پس آزمون  26/29 و پیگیری 27/11 بود که از نظر آماری این اختلاف معنادار بود (19/452F= و 0/05<p). میانگین نمره عملکرد جنسی در گروه کنترل در پیش آزمون 22/31، پس آزمون  23/28 و پیگیری 22/70 بود که این اختلاف از نظر آماری معنادار نبود. میانگین نمرات عملکرد جنسی در بین گروه های مداخله و کنترل نیز تغییر معناداری داشت (12/115F= و 0/05<p)، یعنی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر عملکرد جنسی زنان یائسه تاثیر معناداری دارد. همچنین به غیر از حیطه های  لغزندگی و ارگاسم در سایر حیطه های عملکرد جنسی تاثیر معناداری داشت (0/05<p).
نتیجه گیری: درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد باعث بهبود عملکرد جنسی در زنان یائسه شد.
واژه‌های کلیدی: درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد، عملکرد جنسی، زنان یائسه
متن کامل [PDF 175 kb]   (180 دریافت)    
نوع مطالعه: نیمه تجربی | موضوع مقاله: بهداشت باروری
دریافت: 1399/4/10 | پذیرش: 1399/6/18 | انتشار: 1399/6/31
فهرست منابع
1. Berek J S. Berek & Novak's Gynecology. 16th ed. Wolters Kluwer; 2020.
2. O'Reilly B, Bottomley C, Rymer J. Essentials of Obstetrics & Gynecology. Translated by Ghazi Jahani B. 2th edition. Tehran. Golban Publications; 2014.
3. Kaplan & Sadocs. Synopsis of Psychiatry: Behavior Sciences/ Clinical Psychiatry.10th ed. Philadelphia. Lippincott, Williams and Wilkinson; 2015.
4. Susan AO. Essentials of Maternity, newborn, women health nursing. 4th ed. Philadelphia: Wolters Kluwer; 2016.
5. Zarei J, Tarafdari A, Pourhossein R, Habibi Asgarabadi M. The relationship between gender schemas and the sexual health of postmenopausal women. Journal of Psychological Development. 2017; 6 (3): 212-191 [Persian].
6. Nazarpour S, Simbar M, Ramezani Tehrani F. Factors Affecting Sexual Performance in Menopause: A Review of Research Texts. Journal of Payesh. 2014; 14 (1): 58-41 [Persian].
7. Ambler D R, Bieber E J, Diamond M P. Sexual Function in Elderly Women: A Review of Current Literature. Reviews in Obstetrics & Gynecology. 2012; 5(1): 16-27.
8. Safaei M, Rajabzadeh S. Investigating the sexual dysfunction of postmenopausal women referring to Torbat Heydariyeh health centers in 2016. Journal Tanin Salamat.2016; 4 (4): 23-29 [Persian].
9. Hayes SC, Strosahl K, Wilson KG. Acceptance and commitment therapy: An experiential approach to behavior change. New York: Guilford Press; 1999.
10. Izadi R, Abedi M R. Acceptance and commitment-based therapy. 5th ed. Tehran: Jangal Publications; 2016 [Persian].
11. Luoma JB, Villatt JL. Mindfulness in the treatment of suicidal individuals. Journal of Cognitive Behavioral Practice. 2012; 19(2): 265-276. [DOI:10.1016/j.cbpra.2010.12.003] [PMID] [PMCID]
12. Hasanzadeh M, Abolghasemi A, Akbari B. Efficiency of Acceptance and Commitment Therapy on Psychological Wellbeing and Sexual Function in Women with Infertility History. Avicenna Journal of Nursing & Midwifery care. 2019; 27 (4): 250-259 [Persian]. [DOI:10.30699/ajnmc.27.4.250]
13. Tabatabayi AS, Sajjadian I, Motamedi M. Effectiveness of Acceptance and Commitment Therapy on Sexual Function, Sexual Self-Consciousness and Sexual Assertiveness among Women with Sexual Dysfunction. Journal of Behavioral Science Research. 2017; 15(1): 84-92.
14. Burpee LC, Langer EJ. Mindfulness and marital satisfaction. Journal of Adult Dev. 2005; 12(1): 43-51 [Persian]. [DOI:10.1007/s10804-005-1281-6]
15. Azimifar Sh, et al. Comparison of the effectiveness of cognitive-behavioral couple therapy and acceptance-based therapy and commitment to increase the marital happiness of dissatisfied couples. Journal of Psychology and Psychiatry. 2016; 3(2): 56-81 [Persian].
16. Akbari Turkestani N, et al. Effect of premarital counseling with acceptance and commitment therapy-Based Approach on the sexual function. Journal of Arak Medical University. 2017; 19(117): 34-42 [Persian].
17. Ghasemi S, Arman A, Ismaili N. Comparison of acceptance and commitment-based therapy with cognitive-behavioral therapy on marital satisfaction of women with obsessive-compulsive disorder in 2016. Journal of Community Health. 2017; 11(2): 58-67 [Persian].
18. Delavar A. Applied Probability and Statistics in Psychology and Educational Sciences. Tehran: Roshd publication; 2014 [Persian].
19. Rosen R, Briwn C, Heimen J, Leiblum S, Maston CM. The Female Sexual Function Index (FSFI) a multidimensional self-report instrument for the assessment of female sexual function. Journal of Sex and Marital Therapy. 2000; 26(2): 191-208. [DOI:10.1080/009262300278597] [PMID]
20. Mohammadi Kh, Heydari M, Faqihzadeh S. The validity of the Persian version of the Female Sexual Function Index-FSFI scale as an indicator of women's sexual performance. Monitoring Quarterly. 2008; 7(2): 278- 269 [Persian].
21. Markus W, Cindy M, Raymond R. The Female Sexual Function Index (FSFI): cross Validation and development of clinical cutoff scores. Journal of sex and Marital Therapy. 2005; 31(1):1-20. [DOI:10.1080/00926230590475206] [PMID]
22. Meston CM. Validation of the Female Sexual Function Index (FSFI) in women with female orgasmic disorder and in women with hypoactive sexual desire disorder. Journal of sex and Marital Therapy. 2003; 29(2): 39-46. [DOI:10.1080/713847100] [PMID] [PMCID]
23. Gibbs R, Karlan B, Haney A, Nygaard I. Danforth's obstetrics and gynecology. Translated by Valdan M et al. Volume II. Tehran. Arjmand Publications; 2016.
24. Kaplan H S. The New Sex Therapy: Active Treatment of Sexual dysfunction. New York: Brunner-Mazel. 1974.
25. Karami A, Omrani R, Danaei N. Comparison of the effectiveness of cognitive-behavioral therapy (CBT) and acceptance-based therapy (ACT) on anxiety and depression in premature infants. Quarterly Journal of Clinical Psychology Studies. 2018; 8(31): 139-156 [Persian].
26. Khanjani Vashki S, Shafiabadi A, Farzad V, Fatehizadeh M. A Comparison between the Effectivness of cognitive-behavioral couple therapy and acceptance and commitment on marital intimacy of conflicting couples in Isfahan. Journal Knowledge and Research in Applied Psychology. 2016; 17(4): 31-40 [Persian].
27. Nazarpour S, Simbar M, Ramezani Tehrani F, Alavi Majd H. Relationship between Sexual Function and Quality of Life in Post-menopausal Women. Journal of Mazandaran University Medical Science 2016; 26(143): 88-98 [Persian].
28. Afghari A, Ganji J, Ahmadshirvani M. Psycho-Emotional Changes in Menopause: A Qualitative Study. Journal of Mazandaran University Medical. 2012; 22(93): 27-38 [Persian].
29. Hakimi S, Ramezani Tehrani F, Simbar M, Zaiery F. Women's experiences a bout menopause and related factors. Iranian Journal of Endocrinology and Metabolism. 2017; 19(3): 185-194 [Persian].
30. Hayes SC, Strosahl KD. A practical guide to acceptance and commitment therapy. 1th ed. New York: Springer science and business media Inc; 2010.
31. Forman E.M, Herbert D. New Directions in Cognitive behavior therapy. 2th ed. Hoboken, NJ: Wiley; 2007.
32. Harris R, Hayes SC. ACT made simple: An Easy- To- Read primer on Acceptance and Commitment Therapy. 2th ed. New Harbinger Publications. 2019.
33. Mojdeh F, Mohamadi SZ. The relationship between depression and sexual function index among married women. Scientific Journal of Hamadan Nursing & Midwifery Faculty. 2013; 21(1):41-51 [Persian].
ارسال پیام به نویسنده مسئول

ارسال نظر درباره این مقاله
نام کاربری یا پست الکترونیک شما:

CAPTCHA

Ethics code: کمیته اخلاق در پزشکی دانشگاه علوم پزشکی زنجان به شماره


XML   English Abstract   Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Rostamkhani F, Ghamari M, Babakhani V, , Merghati Khoei E. The Effect of Acceptance and Commitment Therapy on Sexual Function in Postmenopausal Women. JHC. 2020; 22 (2) :102-113
URL: http://hcjournal.arums.ac.ir/article-1-1199-fa.html

رستمخانی فاطمه، قمری محمد، باباخانی وحیده، مرقاتی خویی عفت السادات. بررسی تاثیر درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر عملکرد جنسی زنان یائسه. مجله سلامت و مراقبت. 1399; 22 (2) :102-113

URL: http://hcjournal.arums.ac.ir/article-1-1199-fa.htmlدوره 22، شماره 2 - ( تابستان 1399 ) برگشت به فهرست نسخه ها
مجله سلامت و مراقبت Journal of Health and Care
Persian site map - English site map - Created in 0.1 seconds with 29 queries by YEKTAWEB 4247