[صفحه اصلی ]   [Archive] [ English ]  
:: صفحه اصلي :: درباره نشريه :: آخرين شماره :: تمام شماره‌ها :: جستجو :: ثبت نام :: ارسال مقاله :: تماس با ما ::
:: دوره 22، شماره 4 - ( زمستان 1399 ) ::
جلد 22 شماره 4 صفحات 327-338 برگشت به فهرست نسخه ها
تاثیر تمرینات کششی و تنفسی بر تغییرات همودینامیک و اکسیژناسیون بیماران تحت جراحی بای پس عروق کرونر
اعظم زرنشان ، ناصر صفایی ، لیلا اسمعلی ، بابک اسمعلی
گروه فیزیولوژی ورزشی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه شهید مدنی آذربایجان، تبریز، ایران
چکیده:   (317 مشاهده)
زمینه و هدف: برقراری اکسیژناسیون کافی و ثبات همودینامیکی از اهداف مهم مراقبت ­های پرستاری بعد از جراحی بای پس عروق کرونر می باشند. هدف مطالعه حاضر تعیین تاثیر تمرینات کششی و تنفسی بر تغییرات همودینامیک و اکسیژناسیون بیماران تحت جراحی بای پس عروق کرونری بود.
روش کار: در این مطالعه کارآزمایی بالینی تصادفی شده در سال 1399، تعداد 48 نفر (35 مرد و 13 زن) از بیماران تحت جراحی بای‫پس عروق کرونر غیراورژانسی در بیمارستان شهید مدنی تبریز بصورت تخصیص تصادفی در دو گروه تجربی (24 نفر) و کنترل (24 نفر) قرار گرفتند. ارزیابی­های تعداد ضربان قلب، فشارخون و اکسیژناسیون خون شریانی قبل، بلافاصله و پنج روز بعد از تمرینات انجام شد. تمرینات کششی- تنفسی در گروه تجربی به مدت پنج روز و روزانه دو بار (صبح و عصر) اعمال شد و بیماران گروه کنترل نیز مراقبت های معمول را دریافت کردند. داده ها با استفاده از آزمون آنکوا در سطح معناداری 0/05>p مورد آنالیز قرار گرفتند.
یافته­ ها: پس از پنج روز اعمال مداخله تمرینات کششی- تنفسی، متوسط فشار اکسیژن (0/001=p، 12/90=F)، و میزان اشباع اکسیژن خون شریانی (0/001>p، 16/38=F) افزایش معنادار و تعداد ضربان قلب (0/001>p، 21/01=F) و متوسط فشار دی­ اکسیدکربن (0/001=p، 11/95=F) کاهش معناداری در گروه تجربی در مقایسه با گروه کنترل داشت. بلافاصله بعد از اعمال مداخله تفاوت معناداری بین دو گروه در متغیرهای تحقیق مشاهده نشد.
نتیجه گیری: بر اساس یافته­ های تحقیق، تمرینات کششی و تنفسی، اثر مفیدی در بهبودی تعداد ضربان قلب و اکسیژناسیون خون شریانی بیماران تحت جراحی بای پس عروق کرونر داشت و میتواند به عنوان یک برنامه توانبخشی به بیماران در بهبودی سریعتر کمک کند.
واژه‌های کلیدی: تمرینات تنفسی، تمرینات کششی، بای پس عروق کرونر، همودینامیک، اکسیژناسیون
متن کامل [PDF 316 kb]   (120 دریافت)    
نوع مطالعه: کارآزمایی بالینی تصادفی | موضوع مقاله: پرستاری
دریافت: 1399/9/21 | پذیرش: 1399/12/28 | انتشار: 1399/12/29
فهرست منابع
1. Maleki A, Ghanavati R, Montazeri M, Forughi S, Nabatchi B. Prevalence of coronary artery disease and the associated risk factors in the adult population of Borujerd city, Iran. Journal of Tehran University Heart Center. 2019;14(1):1-5. [DOI:10.18502/jthc.v14i1.648] [PMID]
2. Sadeghi M, Hashemi M, Sararoudi RB, Merasi MR, Molaeinezhad M, Shamsolketabi H. Demographic and psychological predictors of recovery from coronary artery bypass graft. Journal of Education and Health Promotion. 2017;6(1):92-105. [DOI:10.4103/jehp.jehp_154_16] [PMID] [PMCID]
3. Borzou SR, Amiri S, Salavati M, Soltanian AR, Safarpoor G. Effects of the first phase of cardiac rehabilitation training on self-efficacy among patients undergoing coronary artery bypass graft surgery. Journal of Tehran University Heart Center. 2018;13(3):126-31. [DOI:10.18502/jthc.v13i3.132] [PMID]
4. Alam M, Hussain S, Shehzad MI, Mushtaq A, Rauf A, Ishaq S. Comparing the effect of incentive spirometry with acapella on blood gases in physiotherapy after coronary artery bypass graft. Cureus Journal of Medical Science. 2020;12(2):e6851. [DOI:10.7759/cureus.6851]
5. Hamid M, Akhtar MI, Ahmed S. Immediate changes in hemodynamics and gas exchange after initiation of noninvasive ventilation in cardiac surgical patients. Annals of Cardiac Anaesthesia. 2020;23(1):59-64. [DOI:10.4103/aca.ACA_69_18] [PMID] [PMCID]
6. Martin CG, Turkelson SL. Nursing care of the patient undergoing coronary artery bypass grafting. Journal of Cardiovascular Nursing. 2006;21(2):109-17. [DOI:10.1097/00005082-200603000-00006] [PMID]
7. Ahmadi N, Reza Masouleh S, Shekani Z, KazemNezhad Leili E. Hemodynamic changes and related factors in patients undergoing coronary artery‎ bypass grafting surgery. Journal of Holistic Nursing. 2012;22(2):1-10.
8. Derakhtanjani AS, Jaberi AA, Haydari S, Bonabi TN. Comparison the effect of active cyclic breathing technique and routine chest physiotherapy on pain and respiratory parameters after coronary artery graft surgery: a randomized clinical trial. Anesthesiology and Pain Medicine. 2019;9(5):e94654. [DOI:10.5812/aapm.94654] [PMID] [PMCID]
9. Feizi H, Mohammadi H, Yazdannik A, Mirmohammadsadegh M. Effect of incentive spirometry and deep breathing exercises on arterial blood gas parameters after coronary artery bypass graft surgery. Cardiovascular Nursing Journal. 2016;5(3):52-58.
10. Panchal B, Gutami S. To Study the response of treadmill walking and cycle ergometer on the hemodynamic changes of post CABG surgery patients during immediate post-operative days. International Journal of Science and Healthcare Research. 2019;4(4):125-30.
11. Zanini M, Nery RM, de Lima JB, Buhler RP, da Silveira AD, Stein R. Effects of different rehabilitation protocols in inpatient cardiac rehabilitation after coronary artery bypass graft surgery: a randomized clinical trial. Journal of Cardiopulmonary Rehabilitation and Prevention. 2019;39(6):E19-E25. [DOI:10.1097/HCR.0000000000000431] [PMID]
12. Akhtar S, Ahmed F, Grover S, Srivastava S. Effect of respiratory muscle stretch gymnastics on pain, chest expansion, pulmonary functions and functional capacity in phase 1 post-operative CABG patients. Journal of Cardiology & Current Research. 2015;2(6):1-5. [DOI:10.15406/jccr.2015.02.00084]
13. Moradian ST, Najafloo M, Mahmoudi H, Ghiasi MS. Early mobilization reduces the atelectasis and pleural effusion in patients undergoing coronary artery bypass graft surgery: a randomized clinical trial. Journal of Vascular Nursing. 2017;35(3):141-45. [DOI:10.1016/j.jvn.2017.02.001] [PMID]
14. Chaudhary S, Chaudhary NI, Ghewade B, Mahajan G. The immediate effects of breathing exercises with acapella and incentive spirometer on preventing early pulmonary complications following cabg- a comparitive study. International Journal of Current Research and Review. 2020;12(17):51-58. [DOI:10.31782/IJCRR.2020.121710]
15. Limonta E, Cè E, Esposito F. Effects of acute passive stretching on ventilatory pattern during prolonged cycle exercise. Sport Sciences for Health. 2012;7(2-3):105-10. [DOI:10.1007/s11332-012-0122-9]
16. Page P. Current concepts in muscle stretching for exercise and rehabilitation. International Journal of Sports Physical Therapy. 2012;7(1):109-19.
17. Farinatti P, Brandão C, Soares PP, Duarte AF. Acute effects of stretching exercise on the heart rate variability in subjects with low flexibility levels. Journal of Strength Conditioning Research. 2011;25(6):1579-85. [DOI:10.1519/JSC.0b013e3181e06ce1] [PMID]
18. Farinatti PT. Cardiovascular responses to passive static flexibility exercises are influenced by the stretched muscle mass and the valsalva maneuver. Clinics Journal. 2011;66(3):459-64. [DOI:10.1590/S1807-59322011000300017] [PMID] [PMCID]
19. Ghashghaei FE, Sadeghi M, Marandi SM, Ghashghaei S. Exercise-based cardiac rehabilitation improves hemodynamic responses after coronary artery bypass graft surgery. ARYA Atherosclerosis. 2012;7(4):151-56.
20. Mohammadi BolbolanAbad H, YazdanNik AR, MirMohammad Sadeghi M, KhalifehZadeh A. The effect of deep breathing exercise on arterial blood gases after Coronary Artery Bypass Graftingg (CABG). Journal of Research Development in Nursing. 2013;10:99-104.
21. Whitley E, Ball J. Statistics review 4: sample size calculations. Critical Care. 2002;6(4):335-41. [DOI:10.1186/cc1521] [PMID] [PMCID]
22. Almeida FdJF, Gambassi BB, Sauaia BA, Almeida AEAF, Ribeiro DAF, de Sousa PR, et al. Acute effects of aerobic exercise on the blood pressure of patients after coronary artery bypass grafting. American Journal of Cardiovascular Disease. 2019;9(4):28-33.
23. de Macedo RM, Faria-Neto JR, Costantini CO, Casali D, Muller AP, Costantini CR, et al. Phase I of cardiac rehabilitation: a new challenge for evidence based physiotherapy. World Journal of Cardiology. 2011;3(7):248-55. [DOI:10.4330/wjc.v3.i7.248] [PMID] [PMCID]
24. Urell C, Emtner M, Hedenström H, Tenling A, Breidenskog M, Westerdahl E. Deep breathing exercises with positive expiratory pressure at a higher rate improve oxygenation in the early period after cardiac surgery-a randomised controlled trial. European Journal of Cardio-Thoracic Surgery. 2011;40(1):162-67. [DOI:10.1016/j.ejcts.2010.10.018] [PMID]
25. Westerdahl E, Lindmark B, Eriksson T, Hedenstierna G, Tenling AJC. Deep-breathing exercises reduce atelectasis and improve pulmonary function after coronary artery bypass surgery. Chest. 2005;128(5):3482-88. [DOI:10.1378/chest.128.5.3482] [PMID]
26. Brasher PA, McClelland KH, Denehy L, Story I. Does removal of deep breathing exercises from a physiotherapy program including pre-operative education and early mobilisation after cardiac surgery alter patient outcomes? Australian Journal of Physiotherapy. 2003;49(3):165-75. [DOI:10.1016/S0004-9514(14)60236-1]
27. Brown SP, Miller WC, Eason JM. Exercise physiology: basis of human movement in health and disease: Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins; 2006.
28. Burton DA, Stokes K, Hall GM. Physiological effects of exercise. Continuing Education in Anaesthesia Critical Care Pain. 2004;4(6):185-88. [DOI:10.1093/bjaceaccp/mkh050]
29. Saitoh H. Changes in blood flow, PO2 and pH of the muscle during contraction. Nihon Seikeigeka Gakkai Zasshi. 1982;56(6):487-99.
30. Sands WA, McNeal JR, Murray SR, Ramsey MW, Sato K, Mizuguchi S, et al. Stretching and its effects on recovery: a review. strength & Conditioning Journal. 2013;35(5):30-36. [DOI:10.1519/SSC.0000000000000004]
31. Costa AS, Costa PH, de Lima CE, Pádua LE, Campos LA, Baltatu OC. ICU blood pressure variability may predict nadir of respiratory depression after coronary artery bypass surgery. Frontiers in Neuroscience. 2016;9:506-12. [DOI:10.3389/fnins.2015.00506] [PMID] [PMCID]
32. Sanchez-Gonzalez M, Kalfon R, Alvarez-Alvarado S, Arturo Figueroa M. The effects of stretching training on cardiac autonomic function in obese postmenopausal women. Alternative Therapies in Health Medicine. 2017;23(2):20-26.
33. Hotta K, Kamiya K, Shimizu R, Yokoyama M, Nakamura-Ogura M, Tabata M, et al. Stretching exercises enhance vascular endothelial function and improve peripheral circulation in patients with acute myocardial infarction. International Heart Journal. 2013;54(2):59-63. [DOI:10.1536/ihj.54.59] [PMID]
34. Naik GS, Gaur G, Pal G. Effect of modified slow breathing exercise on perceived stress and basal cardiovascular parameters. International Journal of Yoga. 2018;11(1):53-58.
ارسال پیام به نویسنده مسئول

ارسال نظر درباره این مقاله
نام کاربری یا پست الکترونیک شما:

CAPTCHA

Ethics code: IR.TBZMED.REC.1399.470


XML   English Abstract   Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Zarneshan A, Safaee N, Esmealy L, Esmealy B. Effects of Combined Stretching and Breathing Exercise on Hemodynamic and Oxygenation Changes in Patients Undergoing CABG Surgery. JHC. 2021; 22 (4) :327-338
URL: http://hcjournal.arums.ac.ir/article-1-1262-fa.html

زرنشان اعظم، صفایی ناصر، اسمعلی لیلا، اسمعلی بابک. تاثیر تمرینات کششی و تنفسی بر تغییرات همودینامیک و اکسیژناسیون بیماران تحت جراحی بای پس عروق کرونر. مجله سلامت و مراقبت. 1399; 22 (4) :327-338

URL: http://hcjournal.arums.ac.ir/article-1-1262-fa.htmlبازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.
دوره 22، شماره 4 - ( زمستان 1399 ) برگشت به فهرست نسخه ها
مجله سلامت و مراقبت Journal of Health and Care
Persian site map - English site map - Created in 0.08 seconds with 29 queries by YEKTAWEB 4331