[صفحه اصلی ]   [Archive] [ English ]  
:: صفحه اصلي :: درباره نشريه :: آخرين شماره :: تمام شماره‌ها :: جستجو :: ثبت نام :: ارسال مقاله :: تماس با ما ::
:: دوره 22، شماره 2 - ( تابستان 1399 ) ::
جلد 22 شماره 2 صفحات 123-137 برگشت به فهرست نسخه ها
تأثیر تمرینات ایزومتریک- ایزوتونیک ثبات مرکزی در زنان مبتلا به دیاستاز رکتی پس از زایمان و عوارض ثانویه آن (کارآزمایی بالینی تصادفی کنترل شده)
علی یلفانی ، ناهید بیگدلی ، دکتر فرزانه گندمی
گروه توانبخشی ورزشی و حرکات اصلاحی، دانشکده تربیت بدنی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران
چکیده:   (373 مشاهده)
زمینه و هدف: به افزایش فاصله بین دو عضله راست شکمی در دوران بارداری و پس از آن دیاستازیس رکتی می­گویند که پیامد ضعف و کشیدگی عرضی لیناآلبا است. در این عارضه کنترل کمری- لگنی دچار اختلال می­شود که یکی از دلایل درد و ناتوانی کمری پس از زایمان است، یکی از روش­های درمان این عارضه تمرینات ورزشی ناحیه مرکزی تنه است. هدف این مطالعه تعیین اثر تمرینات ایزومتریک- ایزوتونیک در بهبود عرض لینه آلبا، کنترل کمری- لگنی، درد و ناتوانی در زنان مبتلا به دیاستازیس رکتی شکمی پس از زایمان است.
روش کار:  این پژوهش یک مطالعه کارآزمایی بالینی تصادفی کنترل شده دو سو کور بود که 24  زن مبتلا به دیاستاز رکتی در آن شرکت کرده و به ترتیب به دو گروه 12 نفره تمرین و کنترل با میانگین سن (97/4) 66/29 و (55/4) 25/28 تقسیم شدند. از کالیپر دیجیتال برای ارزیابی دیاستازیس رکتی و از تست گام جانبی برای کنترل کمری- لگنی، همچنین از مقیاس دیداری درد و پرسشنامه اسوستری جهت ارزیابی درد و ناتوانی استفاده شد. گروه تمرین به مدت 8 هفته و 3 جلسه در هفته، تمرینات را انجام دادند و گروه کنترل روال عادی زندگی خود را ادامه دادند.
یافتهها: با مقایسه میانگین نتایج دو گروه مداخله و کنترل پس از هشت هفته تمرینا ت ایزومتریک- ایزوتونیک تفاوت معنی‌داری در میزان دیاستازیس رکتی و کنترل کمری- لگنی، درد و ناتوانی در بین دو گروه مشاهده شد (0/05p). همچنین مجذور اتا در ارتباط با اندازه اثر تمرین، نشان داد که تمرین بر روی فاصله عرضی لیناآلبا (0/846)، میزان کنترل کمری- لگنی (0/850) و میزان ناتوانی (0/720) اثری بسیار قوی داشته و در متغیر درد (0/546) اثر متوسطی داشته است.
نتیجه گیری: تمرینات ایزومتریک- ایزوتونیک ثبات مرکزی می­توانند با کاهش عرض لینا آلبا موجب بهبود کنترل کمری- لگنی و در نتیجه کاهش درد کمری- لگنی و ناتوانی ناشی از آن در افراد مبتلا به دیاستازیس رکتی شوند. با توجه به نتایج این مطالعه، می­توان از تمرینات استفاده شده در این مطالعه برای درمان دیاستازیس رکتی استفاده کرد.
واژه‌های کلیدی: دیاستازیس رکتی، لینا آلبا، کنترل کمری- لگنی، درد، ناتوانی، ایزومتریک، ایزوتونیک
متن کامل [PDF 267 kb]   (294 دریافت)    
نوع مطالعه: کارآزمایی بالینی تصادفی | موضوع مقاله: مامایی
دریافت: 1399/5/1 | پذیرش: 1399/6/18 | انتشار: 1399/6/31
فهرست منابع
1. Mota P, Pascoal AG, Sancho F, Bø K. Test-retest and intrarater reliability of 2-dimensional ultrasound measurements of distance between rectus abdominis in women. journal of orthopaedic & sports physical therapy. 2012;42(11):940-6. [DOI:10.2519/jospt.2012.4115] [PMID]
2. Axer H, Keyserlingk DGv, Prescher A. Collagen fibers in linea alba and rectus sheaths: I. General scheme and morphological aspects. Journal of Surgical Research. 2001;96(1):127-34. [DOI:10.1006/jsre.2000.6070] [PMID]
3. Benjamin D, Van de Water A, Peiris C. Effects of exercise on diastasis of the rectus abdominis muscle in the antenatal and postnatal periods: a systematic review. Physiotherapy. 2014;100(1):1-8. [DOI:10.1016/j.physio.2013.08.005] [PMID]
4. Liaw L-J, Hsu M-J, Liao C-F, Liu M-F, Hsu A-T. The relationships between inter-recti distance measured by ultrasound imaging and abdominal muscle function in postpartum women: a 6-month follow-up study. journal of orthopaedic & sports physical therapy. 2011;41(6):435-43. [DOI:10.2519/jospt.2011.3507] [PMID]
5. da Mota PGF, Pascoal AGBA, Carita AIAD, Bø K. Prevalence and risk factors of diastasis recti abdominis from late pregnancy to 6 months postpartum, and relationship with lumbo-pelvic pain. Manual therapy. 2015;20(1):200-5. [DOI:10.1016/j.math.2014.09.002] [PMID]
6. Parker MA, Millar LA, Dugan SA. Diastasis rectus abdominis and lumbo-pelvic pain and dysfunction-are they related? Journal of women's health physical therapy. 2009;33(2):15-22. [DOI:10.1097/01274882-200933020-00003]
7. Fast A, Weiss L, Ducommun EJ, Medina E, Butler JG. Low-back pain in pregnancy. Abdominal muscles, sit-up performance, and back pain. Spine. 1990;15(1):28-30. [DOI:10.1097/00007632-199001000-00008] [PMID]
8. Bursch SG. Interrater reliability of diastasis recti abdominis measurement. Physical therapy. 1987;67(7):1077-9. [DOI:10.1093/ptj/67.7.1077] [PMID]
9. Lee DG, Lee L-J, McLaughlin L. Stability, continence and breathing: the role of fascia following pregnancy and delivery. Journal of bodywork and movement therapies. 2008;12(4):333-48. [DOI:10.1016/j.jbmt.2008.05.003] [PMID]
10. Kendall FP, McCreary EK, Provance PG, Rodgers M, Romani WA. Muscles, testing and function: with posture and pain: Williams & Wilkins Baltimore, MD; 1993.
11. Portfield J, DeRosa C. Mechanical low back pain. Philadelphia: WB Saunders; 1991.
12. Mahalakshmi V, Sumathi G, Chitra T, Ramamoorthy V. Effect of exercise on diastasis recti abdominis among the primiparous women: a quasi-experimental study. Int J Reprod Contracept Obstet Gynecol. 2016;5(12):4441-6. [DOI:10.18203/2320-1770.ijrcog20164360]
13. Ali Yalfani, Nahid Bigdeli, F Gandomi, R Anvari, Survey the proprioception and control of the lumbopelvic in women with and without diastasis rectus and their relationship with postpartum pain and disability, Scientific Journal of Rehabilitation Medicine. In press 2020[Persian].
14. Ali Yalfani, Nahid Bigdeli, Mohammad Reza Ahmadi, Effectiveness of Abdominal Strengthening Exercises in the Treatment of Diastasis Recti in Postpartum Period, Scientific Journal of Rehabilitation Medicine, 2019 8(4), 280-290. magiran.com/p2092233 [Persian].
15. Chiarello CM, Falzone LA, McCaslin KE, Patel MN, Ulery KR. The effects of an exercise program on diastasis recti abdominis in pregnant women. Journal of women's health physical therapy. 2005;29(1):11-6. [DOI:10.1097/01274882-200529010-00003]
16. Gürşen C, İnanoğlu D, Kaya S, Akbayrak T, Baltacı G. Effects of exercise and Kinesio taping on abdominal recovery in women with cesarean section: a pilot randomized controlled trial. Archives of gynecology and obstetrics. 2016;293(3):557-65. [DOI:10.1007/s00404-015-3862-3] [PMID]
17. Tuttle LJ, Fasching J, Keller A, Patel M, Saville C, Schlaff R, et al. Noninvasive Treatment of Postpartum Diastasis Recti Abdominis: A Pilot Study. Journal of women's health physical therapy. 2018;42(2):65-75. [DOI:10.1097/JWH.0000000000000101]
18. Buttagat V, Techakhot P, Wiriya W, Mueller M, Areeudomwong P. Effectiveness of traditional Thai self-massage combined with stretching exercises for the treatment of patients with chronic non-specific low back pain: A single-blinded randomized controlled trial. Journal of Bodywork and Movement Therapies. 2020. 24-19: (1)24 [DOI:10.1016/j.jbmt.2019.03.017] [PMID]
19. El-Mekawy HS, Eldeeb AM, El-Lythy MA, El-Begawy AF, editors. Effect of abdominal exercises versus abdominal supporting belt on post-partum abdominal efficiency and rectus separation. Proceedings of World Academy of Science, Engineering and Technology; 2013: World Academy of Science, Engineering and Technology (WASET).
20. Murray A, Hall AM, Williams GC, McDonough SM, Ntoumanis N, Taylor IM, et al. Effect of a self-determination theory-based communication skills training program on physiotherapists' psychological support for their patients with chronic low back pain: A randomized controlled trial. Archives of physical medicine and rehabilitation. 2015;96(5):809-16. [DOI:10.1016/j.apmr.2014.11.007] [PMID]
21. Chiarello CM, McAuley JA. Concurrent validity of calipers and ultrasound imaging to measure interrecti distance. journal of orthopaedic & sports physical therapy. 2013;43(7):495-503. [DOI:10.2519/jospt.2013.4449] [PMID]
22. Van de Water A, Benjamin D. Measurement methods to assess diastasis of the rectus abdominis muscle (DRAM): a systematic review of their measurement properties and meta-analytic reliability generalisation. Manual therapy. 2016;21:41-53. [DOI:10.1016/j.math.2015.09.013] [PMID]
23. Boxer S, Jones S. Intra-rater reliability of rectus abdominis diastasis measurement using dial calipers. Australian Journal of Physiotherapy. 1997;43(2): 14-109 [DOI:10.1016/S0004-9514(14)60405-0]
24. De Blaiser C, De Ridder R, Willems T, Danneels L, Roosen P. Reliability of two functional clinical tests to evaluate trunk and lumbopelvic neuromuscular control and proprioception in a healthy population. Brazilian Journal of Physical Therapy. 8-541: (6) 23;2019 [DOI:10.1016/j.bjpt.2018.10.014] [PMID] [PMCID]
25. Vianin M. Psychometric properties and clinical usefulness of the Oswestry Disability Index. Journal of chiropractic medicine. 2008;7(4):161-3. [DOI:10.1016/j.jcm.2008.07.001] [PMID] [PMCID]
26. Carlsson AM. Assessment of chronic pain. I. Aspects of the reliability and validity of the visual analogue scale. Pain. 1983;16(1):87-101. [DOI:10.1016/0304-3959(83)90088-X]
27. Litos K. Progressive therapeutic exercise program for successful treatment of a postpartum woman with a severe diastasis recti abdominis. Journal of Women's Health Physical Therapy. 2014;38(2):58-7.3 [DOI:10.1097/JWH.0000000000000013]
28. Michalska A, Rokita W, Wolder D, Pogorzelska J, Kaczmarczyk K. Diastasis recti abdominis-a review of treatment methods. Ginekologia polska. 2018;89(2):97-101. [DOI:10.5603/GP.a2018.0016] [PMID]
29. Coratti F, Barbato G, Maggioni C, Manetti A, Cianchi F. Laparoscopic diastasis recti repair and umbilicus reconstruction-a video vignette. Colorectal Disease. 2020. [DOI:10.1111/codi.14971] [PMID]
30. Fiori F, Ferrara F, Gobatti D, Gentile D, Stella M. Surgical treatment of diastasis recti: the importance of an overall view of the problem. Hernia. 2020:1-12. [DOI:10.1007/s10029-020-02252-0] [PMID]
31. Kamel DM, Yousif AM. Neuromuscular electrical stimulation and strength recovery of postnatal diastasis recti abdominis muscles. Annals of rehabilitation medicine. 2017;41(3):465. [DOI:10.5535/arm.2017.41.3.465] [PMID] [PMCID]
32. Walton LM, Costa A, LaVanture D, McIlrath S, Stebbins B. The effects of a 6 week dynamic core stability plank exercise program compared to a traditional supine core stability strengthening program on diastasis recti abdominis closure, pain, oswestry disability index (ODI) and pelvic floor disability index scores (PFDI). Phys Ther Rehabil. 2016;3(1):3. [DOI:10.7243/2055-2386-3-3]
33. Medicine ACoS. American College of Sports Medicine position stand. Progression models in resistance training for healthy adults. Medicine and science in sports and exercise. 2009;41(3):687. [DOI:10.1249/MSS.0b013e3181915670] [PMID]
34. Alter MJ. Science of flexibility: Human Kinetics; 2004.
35. Enoka RM. Neuromechanics of human movement: Human kinetics; 2008.
36. Akuthota V, Nadler SF. Core strengthening. Archives of physical medicine and rehabilitation. 2004;85:86-92. [DOI:10.1053/j.apmr.2003.12.005] [PMID]
37. Pascoal A, Dionisio S, Cordeiro F, Mota P. Inter-rectus distance in postpartum women can be reduced by isometric contraction of the abdominal muscles: a preliminary case-control study. Physiotherapy. 2014;100(4):344-8. [DOI:10.1016/j.physio.2013.11.006] [PMID]
ارسال پیام به نویسنده مسئول

ارسال نظر درباره این مقاله
نام کاربری یا پست الکترونیک شما:

CAPTCHA

Ethics code: IR.UMSHA.REC.1397.825


XML   English Abstract   Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Yalfani A, Bigdeli N, Gandomi F. The Effect of Isometric-Isotonic Exercises of Core Stability in Women with Postpartum Diastasis Recti and Its Secondary Disorders (Randomized Controlled Clinical Trial). JHC. 2020; 22 (2) :123-137
URL: http://hcjournal.arums.ac.ir/article-1-1204-fa.html

یلفانی علی، بیگدلی ناهید، گندمی فرزانه. تأثیر تمرینات ایزومتریک- ایزوتونیک ثبات مرکزی در زنان مبتلا به دیاستاز رکتی پس از زایمان و عوارض ثانویه آن (کارآزمایی بالینی تصادفی کنترل شده). مجله سلامت و مراقبت. 1399; 22 (2) :123-137

URL: http://hcjournal.arums.ac.ir/article-1-1204-fa.htmlدوره 22، شماره 2 - ( تابستان 1399 ) برگشت به فهرست نسخه ها
مجله سلامت و مراقبت Journal of Health and Care
Persian site map - English site map - Created in 0.09 seconds with 29 queries by YEKTAWEB 4247