[صفحه اصلی ]   [Archive] [ English ]  
:: صفحه اصلي :: درباره نشريه :: آخرين شماره :: تمام شماره‌ها :: جستجو :: ثبت نام :: ارسال مقاله :: تماس با ما ::
:: دوره 22، شماره 4 - ( زمستان 1399 ) ::
جلد 22 شماره 4 صفحات 318-326 برگشت به فهرست نسخه ها
بررسی میزان پرخاشگری و عوامل مرتبط با آن در دانشجویان دانشکده پرستاری و مامایی اردبیل در سال 1398
احسان محمدپور ، فاطمه ابراهیمی بلیل ، سارا اصغری ، مهران جباری
گروه داخلی- جراحی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی اردبیل، اردبیل، ایران
چکیده:   (282 مشاهده)
زمینه و هدف: پدیده پرخاشگری و بروز آن، یکی از آسیب ها و مسائل جدی و فراگیر جوامع امروزی است که شناخت عوامل بروز، وسعت و راه‫ های کاهش این معضل اجتماعی بسیار مهم به نظر میرسد. پـژوهش حاضـر بـا هـدف تعیین میزان پرخاشگری و عوامل موثر بر آن در دانشجویان دانشکده پرستاری و مامایی اردبیل در سال 1398 انجام گرفت.
روش کار: این پژوهش یک مطالعه توصیفی- تحلیلی از نوع مقطعی بود که بر روی کلیه دانشجویان دانشکده پرستاری و مامایی اردبیل در نیمسال اول سال‫ تحصیلی 99-1398 انجام گرفت. نمونه ها با روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای از بین رشته های مختلف دانشکده انتخاب شدند. برای جمع آوری داده ها از فرم اطلاعات دموگرافیک و پرسشنامه پرخاشگری آیزنگ و گلاین ویلسون استفاده شد. داده ها با استفاده از نرم افزارSPSS  و آمارهای توصیفی و تحلیلی (تی تست و آنوا) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.
یافته ها: میانگین نمره پرخاشگری در میان دانشجویان (8/54 ±26/98) بود که نشان دهنده پرخاشگری متوسط در دانشجویان میباشد. بر اساس نتایج، میزان پرخاشگری در پسران دانشجو (8/84 ±28/46) بیش از دختران (8/03 ±25/52) و در دانشجویان ترم 4 تحصیلی (9/49 ± 32/78)، بیشتر از سایر دانشجویان بود. همچنین یافته ها نشان داد که دانشجویان مقطع کاردانی رشته فوریت های پزشکی بیشترین میانگین نمرات پرخاشگری را در بین سایر دانشجویان دارا بودند (92/42 ±31/6) (0/05>p).
نتیجه گیری: نتایج نشان دهنده سطح متوسط پرخاشگری در میان دانشجویان بود. با توجه به رابطه تاییدشده پرخاشگری با معضلات اجتماعی، بهتر است توجه بیشتری به کاهش آن معطوف شود. همچنین پیشنهاد میشود عوامل ایجادکننده پرخاشگری در میان دانشجویان بررسی و آموزش های لازم برای کاهش پرخاشگری در این گروه، ارائه شود.
واژه‌های کلیدی: پرخاشگری کلامی، پرخاشگری رفتاری، پرخاشگری فیزیکی، دانشجو
متن کامل [PDF 208 kb]   (144 دریافت)    
نوع مطالعه: توصيفي- تحليلي | موضوع مقاله: روان‌پرستاری
دریافت: 1399/11/10 | پذیرش: 1399/12/16 | انتشار: 1399/12/29
فهرست منابع
1. Zameni L, Farokhi A, Jaberi Moghadam A. The relationship between team's ethical climate and sport aggression tendencies of youth basketball players. Harekat Journal. 2009;39:79-92.
2. Dehghan H, Baazat F, Momeni F. Cognitive distortions, alexithymia and aggressive behaviors in students. Contemporary Psychology. 2017;12(Suppl.):696-700.
3. Wang X, Lei L, Yang J, Gao L, Zhao F. Moral disengagement as mediator and moderator of the relation between empathy and aggression among Chinese male juvenile delinquents. Child Psychiatry & Human Development. 2017;48(2):316-26. [DOI:10.1007/s10578-016-0643-6] [PMID]
4. Davis BS, Menard S. Longterm impact of youth sports participation on illegal behavior. The Social Science Journal. 2013;50:34-44. [DOI:10.1016/j.soscij.2012.09.010]
5. Asgari Tarazoj A, Ali Mohammadzadeh Kh, Hejazi Sh. Relationship between moral intelligence and anger among nurses in emergency units of hospitals affiliated to Kashan University of Medical Sciences. Journal of Health and Care. 2018;19(4):262-71.
6. Mahboobi T, karimi S, Zarea H. The effectiveness of emotional self- control training in reducing the physical aggression of PayameNoor University students. Journal of Instruction and Evaluation. 2018;11(41):99-114.
7. Rutherford A, Zwi AB, Grove NJ, Butchart A. Violence: a priority for public health? (Part 2). Journal of Epidemiology and community Health. 2007;61(9):764-70. [DOI:10.1136/jech.2006.049072] [PMID] [PMCID]
8. Sahraeian A, Edrisi F. Evaluating the relationship between burnout and aggression in medical interns of Shiraz University of Medical Sciences. Sadra Medical Journal. 2020;8(4):419-28.
9. Miles SR, Tharp AT, Stanford M, Sharp C, Menefee D, Kent TA. Emotion dysregulation mediates the relationship between traumatic exposure and aggression in healthy young women. Journal of Personality and Individual Differences. 2015;76:222-27. [DOI:10.1016/j.paid.2014.11.058] [PMID] [PMCID]
10. Mahbobi T, Salimi H, Hosseini SA. The effect of emotional self- control training on the reduction of verbal aggression of PayameNoor University students. Journal of Social Cognition. 2016;4(2):124-36.
11. Suter M, Pihet S, Ridder J, Zimmermann G, Stephan P. Implicit attitudes and self-concepts towards transgression and aggression: differences between male community and offender adolescents, and associations with psychopathic traits. Journal of Adolescence. 2014;37(5):669-80. [DOI:10.1016/j.adolescence.2014.03.004] [PMID]
12. Halmat F, Darweesh M, Karwan K. Measuring aggression among university students: a comparative study between Garmian University and Soran University students. Journal of Garmian University. 2018;5(3):475-81. [DOI:10.24271/garmian.385]
13. Kaur D, Niwas R. Aggressive behavior of secondary school students in relation to school environment. International Journal of Advanced Research. 2017;5:801-809. [DOI:10.21474/IJAR01/4182]
14. Saidi S, Saffarinia M, Ahmadian H. The model of relationship between aggression and social perspective taking with pro-social behavior through the mediator role of social trust. Social Psychology Research. 2020;36:1-20.
15. Hosseini SA, Kavosi A, Sanagoo A, Jouybari L, Mohammadi Gh. The effect of anger management training on student's adaptability. Golestan University of Medical Sciences. Pajouhan Scientific Journal. 2017;16(1):10-18.
16. Refahi Z, Dastan N, Ashrafi H. Prediction of aggression in children based on domestic violence and communication patterns. Quarterly Journal of Child Mental Health. 2020;7(2):55-65. [DOI:10.29252/jcmh.7.2.6]
17. Sharifirad G, Bahari A, Bazani M, Jalilian M. Relationship between aggression and demographic characteristics in male high school students of Ilam. Zanko Journal of Medical Sciences. 2016;16(51):36-44.
18. Ganji H. Personality Evaluation. Second edition. Tehran: Sabalan; 1398.
19. Samadi M, Amirdavar S. Study of the relationship between the amount and type of activity on virtual social networks with happiness aggression in undergraduate students living in dormitories at Tabriz Azad University. Women and Family Studies. 2018;11(42):105-24.
20. Parfilova GG. Managing and preventing aggressiveness in primary school children. International Electronic Journal of Mathematics Education. 2016;11(4):921-31.
21. Bazrafkan L, Mohammadjani RA, Rakhshani T. The effect of parenting skills training on adolescent aggression in Abadeh tashk, Fars Province, 2018. Journal of Health Sciences & Surveillance System. 2019;7(1):8-16.
22. Alami A, Shahghasemi Z, Davarinia Motlagh Ghochan A, Baratpour F. Students' aggression and its relevance to personal, family, and social factors. Iran Red Crescent Medical Journal. 2015;17(12):e20017. [DOI:10.5812/ircmj.20017] [PMID] [PMCID]
23. Vakili V, Zarifian Ghazi A, Movahhedianfar F, Bijari M, Ziaee M. Prevalence of aggressive behaviors among the general population of Mashhad-Iran, 2014. Journal of Fundamentals of Mental Health. 2016;18(72):139-44.
24. Karahmadi M, Esmaili N. Aggression and some of its demographic correlates in nurses of pediatric units in hospitals affiliated to Isfahan University of Medical Sciences. Research in Behavioral Sciences. 2007;5(1):33-37.
25. Bilgin H, Keser Ozcan N, Tulek Z, Kaya F, Boyacioglu NE, Erol O, et al. Student nurses' perceptions of aggression: an exploratory study of defensive styles, aggression experiences, and demographic factors. Nursing & Health Sciences. 2016;18(2):216-22. [DOI:10.1111/nhs.12255] [PMID]
26. Paul-Cookey NR, Iwuama BC. Comparison of forms and incidence of compulsive disorder? Journal of American Academy of Child & Adolescent Psychiatry. 2011;33:795-804.
27. Jenaabadi H, Nastiezaie N. A comparison of aggression, anxiety and depression in high school students in Saravan city. Journal of Urmia Nursing and Midwifery Faculty. 2011;3(9):148-56.
28. HosseinKhanzadeh A, Rashidi N, Yeganeh T, Zareimanesh Q, Ghanbari N. The effects of life skills training on anxiety and aggression in students. Journal of Rafsanjan University of Medical Sciences. 2013;12(7):545-58.
29. Uludag O. The influence of aggression on students' achievement: evidence from higher education. Journal of Procedia- Social and Behavioral Science. 2013;89:954-58. [DOI:10.1016/j.sbspro.2013.08.963]
30. Tarhani A, Rezaei F, Mohammadi K, Ground A. A study of the relationship between aggression and self-concept with academic achievement of students of PayameNoor University of Koohdasht. International Conference on new research findings in science, engineering and technology with a focus on need-based research. Mashhad; 2015.
31. Khurshid Sh, Parveen Q, Khurshid S, Khalid Parvaiz R. Effect of low, mild and high level of aggression on students' academic performance. Journal of Science International. 2017;29(2):345-50.
32. Hajihasani M, Shafiabadi A, Pirsaghi F, Bashirpour M. Prediction of addiction potential on the basis of aggression and assertiveness in university students. Journal of Scientific Quarterly of Research on Addiction. 2012;5(20):41-54.
33. Ghodousi A, Aminoroaia M, Attari A, Maracy M, Maghsoodloo S. The prevalence of cigarette smoking and some demographic and psychological characteristics in students of Islamic Azad University of Khorasgan, Iran. Research in Behavioral Sciences. 2013;10(6):401-10.
ارسال پیام به نویسنده مسئول

ارسال نظر درباره این مقاله
نام کاربری یا پست الکترونیک شما:

CAPTCHA

Ethics code: IR.ARUMS.REC.1398.211


XML   English Abstract   Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Mohammadpour E, Ebrahimi Belil F, Asghari S, Jabbari M. Investigating the Aggression and its related Factors in Ardabil School of Nursing and Midwifery Students in January 2019. JHC. 2021; 22 (4) :318-326
URL: http://hcjournal.arums.ac.ir/article-1-1272-fa.html

محمدپور احسان، ابراهیمی بلیل فاطمه، اصغری سارا، جباری مهران. بررسی میزان پرخاشگری و عوامل مرتبط با آن در دانشجویان دانشکده پرستاری و مامایی اردبیل در سال 1398. مجله سلامت و مراقبت. 1399; 22 (4) :318-326

URL: http://hcjournal.arums.ac.ir/article-1-1272-fa.htmlبازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.
دوره 22، شماره 4 - ( زمستان 1399 ) برگشت به فهرست نسخه ها
مجله سلامت و مراقبت Journal of Health and Care
Persian site map - English site map - Created in 0.08 seconds with 29 queries by YEKTAWEB 4331