[صفحه اصلی ]   [Archive] [ English ]  
:: صفحه اصلي :: درباره نشريه :: آخرين شماره :: تمام شماره‌ها :: جستجو :: ثبت نام :: ارسال مقاله :: تماس با ما ::
:: دوره 20، شماره 4 - ( زمستان 1397 ) ::
جلد 20 شماره 4 صفحات 280-291 برگشت به فهرست نسخه ها
بررسی عوامل موثر بر خستگی در بیماران مبتلا به دیابت نوع 2 مراجعه‫کننده به درمانگاه دیابت اردبیل
زهره نوری آذری ، معصومه آقامحمدی ، مالک اباذری
گروه پرستاری داخلی جراحی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی اردبیل، اردبیل، ایران
چکیده:   (1379 مشاهده)
زمینه و هدف: خستگی در بیماران مبتلا به دیابت نوع دو، شکایت رایجی است که می تواند رفتارهای خودمراقبتی و تلاشهای افراد را برای کنترل دیابت تحت تأثیر قرار دهد. این مطالعه با هدف تعیین عوامل موثر بر خستگی در بیماران مبتلا به دیابت نوع 2 انجام شد.
روش کار: در این مطالعه توصیفی- همبستگی، 218 بیمار مبتلا به دیابت نوع 2 مراجعه کننده به درمانگاه دیابت بیمارستان امام خمینی (ره) اردبیل در سال 1396 به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. جمع آوری داده ها با استفاده از پرسشنامه­ پنج قسمتی شامل فرم اطلاعات فردی- اجتماعی، پرسشنامه­ خستگی، کیفیت خواب پیتزبورگ، افسردگی بک و مقیاس آنالوگ بصری درد صورت گرفت. داده ها با استفاده از روش های آمار توصیفی (میانگین، انحراف معیار و فراوانی) و تحلیلی (ضریب همبستگی پیرسون، مدل رگرسیون خطی و چندمتغیره) در نرم افزار آماری SPSS-22 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.
یافته ها: میانگین نمره خستگی در بیماران شرکت کننده، 17/16±57/07 به دست آمد که نشانگر خستگی متوسط بود. آزمون همبستگی پیرسون، همبستگی معنی داری را بین خستگی با درد (0/01>p، 0/44r=)، افسردگی (0/01>p، 0/59r=)، تعداد عوارض بیماری (0/01>p، 38/0r=)، طول مدت ابتلا به دیابت (0/01>p، 0/21=r)، مدت زمان ورزش (0/01>p، 0/305r=-) و کیفیت خواب (0/01>p، 0/39r=) نشان داد. اما بین خستگی با هموگلوبین گلیکوزیله و شاخص توده بدنی، ارتباط معنی داری یافت نشد. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از آزمون رگرسیون نشان داد که چهار عامل درد، افسردگی، مدت ابتلا به بیماری و مدت زمان ورزش کردن به عنوان پیش بینی کننده های خستگی در بیماران مبتلا به دیابت نوع 2 می باشند.
نتیجه گیری: پژوهش حاضر نشان داد که خستگی مشکل نسبتاً شایعی در بیماران مبتلا به دیابت نوع 2 بوده و عواملی نظیر درد، افسردگی، مدت زمان ابتلا به بیماری و مدت زمان انجام ورزش از عوامل موثر بر خستگی می باشند. لازم است مراقبین سلامتی به ارزیابی خستگی در بیماران مبتلا به دیابت، توجه ویژه ای داشته باشند و مداخلات موثرتری را در جهت کاهش درد و شناسایی و کنترل افسردگی در این بیماران انجام دهند.
واژه‌های کلیدی: دیابت، خستگی، کیفیت خواب، درد، افسردگی
متن کامل [PDF 173 kb]   (582 دریافت)    
نوع مطالعه: توصیفی- همبستگی |
دریافت: ۱۳۹۷/۳/۲۱ | پذیرش: ۱۳۹۷/۶/۲۱ | انتشار: ۱۳۹۷/۱۰/۵
فهرست منابع
1. Amaducci CM, Mota DDCF, Pimenta CAM. Fatigue among nursing undergraduate students. Revista da Escola de Enfermagem da USP. 2010;44(4):1052-58. [DOI:10.1590/S0080-62342010000400028]
2. Najafi MPS, Mahmoudi H, Ebadi A, Qanei M. Study of fatigue of respiratory disease in veterans with respiratory disease. Veteran Medical Journals. 2010;44(4):1052-58 [Persian].
3. Singh R. Understanding fatigue in persons with type 2 diabetes: a mixed methods study. Ph.D Dissertion. Faculty of the University of Kansas; 2013.
4. Hebert J, Corboy J. The association between multiple sclerosis-related fatigue and balance as a function of central sensory integration. Gait & Posture. 2013;38(1):37-42. [DOI:10.1016/j.gaitpost.2012.10.015] [PMID]
5. Stridsman C, Müllerova H, Skär L, Lindberg A. Fatigue in COPD and the impact of respiratory symptoms and heart disease: a population-based study. Journal of Chronic Obstructive Pulmonary Disease. 2013;10(2):125-32. [DOI:10.3109/15412555.2012.728642] [PMID]
6. Cleanthous S, Tyagi M, Isenberg DA, Newman SP. What do we know about self-reported fatigue in systemic lupus erythematosus? Lupus. 2012;21(5):465-76. [DOI:10.1177/0961203312436863] [PMID]
7. van Hoogmoed D, Fransen J, Bleijenberg G, van Riel P. Physical and psychosocial correlates of severe fatigue in rheumatoid arthritis. Rheumatology .2010;49(7):1294-302. [DOI:10.1093/rheumatology/keq043] [PMID]
8. Seo YM, Hahm JR, Kim TK, Choi WH. Factors affecting fatigue in patients with type II diabetes mellitus in Korea. Asian Nursing Research. 2015;9(1):60-64. [DOI:10.1016/j.anr.2014.09.004] [PMID]
9. Swain MG. Fatigue in chronic disease. Clinical Science. 2000;99(1):1-8. https://doi.org/10.1042/CS19990372 [DOI:10.1042/cs0990001]
10. Fritschi C, Quinn L. Fatigue in patients with diabetes: a review. Journal of Psychosomatic Research. 2010;69(1):33-41. [DOI:10.1016/j.jpsychores.2010.01.021] [PMID] [PMCID]
11. Drivsholm T, de Fine Olivarius N, Nielsen ABS, Siersma V. Symptoms, signs and complications in newly diagnosed type 2 diabetic patients, and their relationship to glycaemia, blood pressure and weight. Diabetologia. 2005;48(2):210-14. [DOI:10.1007/s00125-004-1625-y] [PMID]
12. Fritschi C, Fink AM. Fatigue in adults with type 2 diabetes– An overview of current understanding and management approaches. European Endocrinology. 2012;8(2):80-83. [DOI:10.17925/EE.2012.08.02.80]
13. Chasens ER, Sereika SM, Burke LE. Daytime sleepiness and functional outcomes in older adults with diabetes. The Diabetes Educator. 2009;35(3):455-64. [DOI:10.1177/0145721709333857] [PMID]
14. Balbo M, Leproult R, Van Cauter E. Impact of sleep and its disturbances on hypothalamo-pituitary-adrenal axis activity. International Journal of Endocrinology. 2010;(1):33-41. [DOI:10.1155/2010/759234]
15. Trento M, Broglio F, Riganti F, Basile M, Borgo E, Kucich C, et al. Sleep abnormalities in type 2 diabetes may be associated with glycemic control. Acta Diabetologica. 2008;45(4):225-29. [DOI:10.1007/s00592-008-0047-6] [PMID]
16. Cuellar, Norma G, Ratcliffe, Sarah J. A comparison of glycemic control, sleep, fatigue, and depression in type 2 diabetes with and without restless legs syndrome. Journal of Clinical Sleep Medicine. 2008;4(1):50-56. [PMID] [PMCID]
17. Zimmerman M, McGlinchey JB, Young D, Chelminski I. Diagnosing major depressive disorder III: can some symptoms be eliminated from the diagnostic criteria? The Journal of Nervous and Mental Disease. 2006;194(5):313-17. [DOI:10.1097/01.nmd.0000217806.16329.ff] [PMID]
18. Anderson RJ, Freedland KE, Clouse RE, Lustman PJ. The prevalence of comorbid depression in adults with diabetes a meta-analysis. Diabetes Care. 2001;24(6):1069-78. [DOI:10.2337/diacare.24.6.1069] [PMID]
19. Singh R, Teel C, Sabus C, McGinnis P, Kluding P. Fatigue in type 2 diabetes: impact on quality of life and predictors. PloS One. 2016;11(11):e0165652. [DOI:10.1371/journal.pone.0165652] [PMID] [PMCID]
20. Anandacoomarasamy A, Caterson ID, Leibman S, Smith GS, Sambrook PN, Fransen M, et al. Influence of BMI on health related quality of life: comparison between an obese adult cohort and age- matched population norms. Obesity. 2009;17(11):2114-218. [DOI:10.1038/oby.2009.121] [PMID]
21. Theorell-Haglöw J, Lindberg E, Janson C. What are the important risk factors for daytime sleepiness and fatigue in women. Sleep. 2006;29(6):751-57. [DOI:10.1093/sleep/29.6.751] [PMID]
22. Vgontzas AN, Bixler EO, Chrousos GP. Obesity‐related sleepiness and fatigue. Annals of the New York Academy of Sciences. 2006;1083(1):329-44. [DOI:10.1196/annals.1367.023] [PMID]
23. Morsch CM, Gonçalves LF, Barros E. Health‐related quality of life among haemodialysis patients–relationship with clinical indicators, morbidity and mortality. Journal of Clinical Nursing. 2006;15(4):498-504. [DOI:10.1111/j.1365-2702.2006.01349.x] [PMID]
24. Vard N, Abedi HA, Amini M. Effective factors on fatigue rate in type two diabetes patients: an investigation. Jundishapur Journal of Chronic Disease Care. 2015;4(1):e26611 [Persian]. [DOI:10.5812/jjcdc.26611]
25. Rijken P, Dekker J, Dekker E, Lankhorst G, Bakker K, Dooren J, et al. Clinical and functional correlates of foot pain in diabetic patients. Disability and Rehabilitation. 1998;20(9):330-36. [DOI:10.3109/09638289809166090]
26. Biniyaz V, Tayebi A, Sadeghi Shermeh M, Ebadi A, Neamati E. The effect of supplementation with intravenous vitamin C on fatigue of hemodialysis patients. Iranian Journal of Critical Care Nursing. 2013;6(3):145-54.
27. Ghanei R, Hemati-Maslak-Pak M, Ghosi S, Hossein-Pour H, Amin-Pour E, Baghi V. Restless legs syndrome and the quality of sleep in type II diabetes. Kashan University of Medical Sciences Journal (FEYZ). 2011;15(3):240-46 [Persian].
28. Amin MR. Correlation between visual analogue scale and short form of McGill questionnaire in patients with chronic low back pain. Qom University of Medical Sciences Journal. 2012;6(1):31-34 [Persian].
29. Shahhosseini Z, Amin G, Danesh M, Abedian K. Double blind study of anti primary dysmenorrhea effects of vitagnus. Journal of Mazandaran University of Medical Sciences. 2006;15(50):15-22 [Persian].
30. Mahmoodi A, Sharifi A. Compare the prevalence and factors associated with depression in diabetics and non-diabetics. Journal of Urmia Nursing and Midwifery Faculty. 2008;6(2):93-87 [Persian].
31. Fritschi C, Quinn L, Hacker ED, Penckofer SM, Wang E, Foreman M, et al. Fatigue in women with type 2 diabetes. Diabetes Educator. 2012;38(5):662-72. [DOI:10.1177/0145721712450925] [PMID] [PMCID]
32. Bensing JM, Hulsman RL, Schreurs KM. Gender differences in fatigue: biopsychosocial factors relating to fatigue in men and women. Medical Care. 1999;37(10):1078-83. [DOI:10.1097/00005650-199910000-00011]
33. Lasselin J, Laye S, Barreau JB, Rivet A, Dulucq MJ, Gin H, et al. Fatigue and cognitive symptoms in patients with diabetes: relationship with disease phenotype and insulin treatment. Psychoneuroendocrinology. 2012;37(9):1468-478. [DOI:10.1016/j.psyneuen.2012.01.016] [PMID]
34. Park H, Park C, Quinn L, Fritschi C. Glucose control and fatigue in type 2 diabetes: the mediating roles of diabetes symptoms and distress. Journal of Advanced Nursing. 2015;71(7):1650-660. [DOI:10.1111/jan.12632] [PMID] [PMCID]
35. Goedendorp MM, Tack CJ, Steggink E, Bloot L, Bazelmans E, Knoop H. Chronic fatigue in type I diabetes: highly prevalent but not explained by hyperglycemia or glucose variability. Diabetes Care. 2014;37(1):73-80. [DOI:10.2337/dc13-0515] [PMID]
36. Gonzalez J, Delahanty L, Safren S, Meigs J, Grant R. Differentiating symptoms of depression from diabetes-specific distress: relationships with self-care in type 2 diabetes. Diabetologia. 2008;51(10):1822-5. [DOI:10.1007/s00125-008-1113-x] [PMID] [PMCID]
37. Menting J, Nikolaus S, van der Veld WM, Goedendorp MM, Tack CJ, Knoop H. Severe fatigue in type 1 diabetes: exploring its course, predictors and relationship with HbA1c in a prospective study. Diabetes Research and Clinical Practice. 2016;121:127-34. [DOI:10.1016/j.diabres.2016.09.011] [PMID]
38. Benbow S, Wallymahmed M, MacFarlane I. Diabetic peripheral neuropathy and quality of life. Journal of the Association of Physicians. 1998;91(11):733-37. [DOI:10.1093/qjmed/91.11.733]
39. Puetz TW, O'connor PJ, Dishman RK. Effects of chronic exercise on feelings of energy and fatigue: a quantitative synthesis. Psychological bulletin. 2006;132(6):866. [DOI:10.1037/0033-2909.132.6.866] [PMID]
40. Grandner MA, Patel NP, Perlis ML, Gehrman PR, Dawei Xie, Daohang Sha, et al. Obesity, diabetes, and exercise associated with sleep-related complaints in the American population. Journal of Public Health. 2011;19(5):463-74. [DOI:10.1007/s10389-011-0398-2] [PMID] [PMCID]
41. Morrato EH, Hill JO, Wyatt HR, Ghushchyan V, Sullivan PW. Physical activity in US adults with diabetes and at risk for developing diabetes, 2003. Diabetes Care. 2007;30(2):203-9. [DOI:10.2337/dc06-1128] [PMID]
42. Kanade R, van Deursen R, Harding K, Price P. Walking performance in people with diabetic neuropathy: benefits and threats. Diabetologia. 2006;49(8):1747-754. [DOI:10.1007/s00125-006-0309-1] [PMID]
43. Van der Does FE, De Neeling JND, Snoek FJ, Kostense PJ, Grootenhuis PA, Bouter LM, et al. Symptoms and well-being in relation to glycemic control in type II diabetes. Diabetes Care. 1996;19(3):204-10. [DOI:10.2337/diacare.19.3.204]
ارسال پیام به نویسنده مسئول

ارسال نظر درباره این مقاله
نام کاربری یا پست الکترونیک شما:

CAPTCHAXML   English Abstract   Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Nouri Azari Z, Aghamohammadi M, Abazari M. Factors Affecting Fatigue in Patients with Type II Diabetes Mellitus Referring to Ardabil Diabetes Clinic. JHC. 2019; 20 (4) :280-291
URL: http://hcjournal.arums.ac.ir/article-1-959-fa.html

نوری آذری زهره، آقامحمدی معصومه، اباذری مالک. بررسی عوامل موثر بر خستگی در بیماران مبتلا به دیابت نوع 2 مراجعه‫کننده به درمانگاه دیابت اردبیل. مجله سلامت و مراقبت. 1397; 20 (4) :280-291

URL: http://hcjournal.arums.ac.ir/article-1-959-fa.htmlدوره 20، شماره 4 - ( زمستان 1397 ) برگشت به فهرست نسخه ها
مجله سلامت و مراقبت Journal of Health and Care
Persian site map - English site map - Created in 0.11 seconds with 30 queries by YEKTAWEB 4102