[صفحه اصلی ]   [Archive] [ English ]  
:: صفحه اصلي :: درباره نشريه :: آخرين شماره :: تمام شماره‌ها :: جستجو :: ثبت نام :: ارسال مقاله :: تماس با ما ::
:: دوره 20، شماره 4 - ( زمستان 1397 ) ::
جلد 20 شماره 4 صفحات 292-300 برگشت به فهرست نسخه ها
نقش بهزیستی معنوی در پیش بینی استرس دوران بارداری
نسرین فروزنده هفشجانی ، مرضیه فروزنده هفشجانی ، سمیه درخشنده ، فاطمه دریس ، سیدحسن جلالی ، لیلا جعفری ، معصومه دل آرام
گروه روان پرستاری، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد، شهرکرد، ایران
چکیده:   (1257 مشاهده)
زمینه و هدف: استرس دوران بارداری می تواند با پیامدهای نامطلوب و طولانی مدت برای مادر و جنین، نوزاد، کودک و حتی نوجوان همراه باشد. یکی از مکانیسمهای مقابله با استرس دوران بارداری، اعتقادات و ارزشهای معنوی زنان است. پژوهش حاضر با هدف تعیین نقش بهزیستی معنوی در پیش بینی استرس دوران بارداری زنان مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهر هفشجان انجام شد.
روش کار: این پژوهش یک مطالعه توصیفی- همبستگی  بود. جامعه آماری، کلیه زنان باردار مراجعه کننده به مراکز بهداشتی و درمانی شهر هفشجان در سال 1394 بودند که از بین آنها تعداد 200 نفر با روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. برای جمع آوری داده ها، پرسشنامه های بهزیستی معنوی پالوتزین و الیسون و استرس دوران بارداری سالاری استفاده شد. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون گام به گام انجام گرفت.
یافته ها: میانگین سنی مادران 4/75±27/68 سال بود. بین بهزیستی معنوی و استرس دوران بارداری همبستگی منفی و معنیداری وجود داشت (0/001<p و 0/29-r=). نتایج تحلیل رگرسیون نشان داد که بهزیستی معنوی قادر به پیش بینی استرس دوران بارداری میباشد (0/001<p , 0/139, R2= 0/444- β=).
نتیجه گیری: با توجه به نقش پیش بینی کنندگی بهزیستی معنوی در استرس دوران بارداری، توجه بیشتر متخصصین مراقبتهای بهداشتی زنان بر شیوه های ارتقاء بهزیستی معنوی در دوران بارداری تاکید میگردد.
واژه‌های کلیدی: استرس بارداری، بهزیستی معنوی، معنویت
متن کامل [PDF 142 kb]   (417 دریافت)    
نوع مطالعه: توصیفی- همبستگی |
دریافت: ۱۳۹۷/۳/۲۱ | پذیرش: ۱۳۹۷/۸/۲۰ | انتشار: ۱۳۹۷/۱۰/۵
فهرست منابع
1. Correia LL, Linhares MBM. Maternal anxiety in the pre-and postnatal period: a literature review. Revista Latino-Americana de Enfermagem. 2007;15(4):67783.
2. Elsenbruch S, Benson S, Rücke M, Rose M, Dudenhausen J, Pincus-Knackstedt M, et al. Social support during pregnancy: effects on maternal depressive symptoms, smoking and pregnancy outcome. Human Reproduction. 2007;22(3):86977.
3. Salehi H, Simbar M, Abolghasemi A, Abadi AR. A Comparison of postpartum depression among low-risk-pregnant women with emotion and problem- focused coping strategies. Journal of Qom University of Medical Sciences. 2013;7(1):91-96 [Persian].
4. Woods SM, Melville JL, Guo Y, Fan MY, Gavin A. Psychosocial stress during pregnancy. American Journal of Obstetrics and Gynecology. 2010;202(1):61-67. [DOI:10.1016/j.ajog.2009.07.041] [PMID] [PMCID]
5. Divney AA, Sipsma H, Gordon D, Niccolai L, Magriples U, Kershaw T. Depression during pregnancy among young couples: the effect of personal and partner experiences of stressors and the buffering effects of social relationships. Journal of Pediatric and Adolescent Gynecology. 2012;25(3):201-207. [DOI:10.1016/j.jpag.2012.02.003] [PMID] [PMCID]
6. Rezaee R, Framarzi M. Predictors of mental health during pregnancy. Iranian Journal of Nursing and Midwifery Research. 2014;19(7):S45-50 [Persian].
7. Dunkel Schetter C, Lobel M. Pregnancy and birth: a multilevel analysis of stress and birth weight. In: Revenson TA, Baum A, Singer J, editors. Handbook of Health Psychology. London: Psychology Press; 2012.
8. Garfield L1, Holditch-Davis D, Carter CS, McFarlin BL, Schwertz D, Seng JS, Giurgescu C, White-Traut R. Risk factors for postpartum depressive symptoms in low-income women with very low-birth-weight infants. Advances in Neonatal Care. 2015;15(1):3-8. [DOI:10.1097/ANC.0000000000000131] [PMID] [PMCID]
9. Momeni Ghaleghasemi T, Musarezaie A, Moeini M. Survey of relationship between spiritual wellbeing with anxiety and some demographic variables in patients with coronary artery disease. Research Journal of Health System. 2013;9(7):702-11 [Persian].
10. Akbari Sajirani F, Mousavi SF. The study of triple dimensions (subjective, psychological and spiritual) of well-being in prediction of fear of normal delivery in pregnant women. Journal of Clinical Nursing and Midwifery. 2016;5(3):62-72 [Persian].
11. Bussing A, Matthiessen F, Ostermann T. Engagement of patient in religious and spiritual practices: confirmatory results with the SPREUKPS I.I questionnaire as a tool of quality of life research. Health and Quality of Life Outcomes. 2005;3(53):1-11.
12. Allahbakhshian M, Jaffarpour M, Parvizy S, Haghani H. A Survey on relationship between spiritual wellbeing and quality of life in multiple sclerosis patients. Zahedan Journal of Research Medical Sciences. 2010;12(3):29-33 [Persian].
13. Wills M. Connection, action and hope, an invasion to relation the spiritual in health care. Journal of Religion and Health. 2007;8(18):1-15.
14. Wong KF, Yau SY. Nurses' experiences in spirituality and spiritual care in Hong Kong. Applied Nursing Research. 2010;23(4):242-44. [DOI:10.1016/j.apnr.2008.10.002] [PMID]
15. Mann JR, Mannan J, Quinones LA, Palmer AA, Torres M. Religion, spirituality, social support, and perceived stress in pregnant and postpartum Hispanic women. Journal of Obstetric, Gynecologic, and Neonatal Nursing. 2010;39(6):645-57. [DOI:10.1111/j.1552-6909.2010.01188.x] [PMID]
16. Rezaei M, SeyedFatemi N, Hosseini F. Spiritual well-being in cancer patients who undergo chemotherapy. Hayat. 2008;14(4):33-39 [Persian].
17. Dunn LL, Shelton MM. Spiritual well-being, anxiety, and depression in antepartum women on bed rest. Issues in Mental Health Nursing. 2007;28(11):1235-46. [DOI:10.1080/01612840701651504] [PMID]
18. Hajiesmaeili MR, Abbasi M, Jafari NJ, Abdoljabari M, Fani M, Mesri M, et al. Spiritual health concept: a hybridized study. Medical History Journal. 2016;6(21):15-49 [Persian].
19. Dehshiri, G. R., Najafi, M., Sohrabi, F., & Taraghi Jah, S. Construct and validate spiritual well-being scale among students. Psychological Studies. 2013;9(4):73-98.
20. Salari P, Firoozi M, Sahebi A. Study of the stressors associated with pregnancy. Journal of Sabzevar School of Medical Sciences. 2005;12(3):34-40 [Persian].
21. Shishehgar S, Dolatian M, Majd HA, Bakhtiary M. Perceived pregnancy stress and quality of life among Iranian women. Global Journal of Health Science. 2014;6(4):270-77. [DOI:10.5539/gjhs.v6n4p270] [PMID] [PMCID]
22. Rosario MK, Premji SS, Nyanza EC, Bouchal SR, Este D. A qualitative study of pregnancy-related anxiety among women in Tanzania. BMJ Open. 2017;7(8):e016072 . [DOI:10.1136/bmjopen-2017-016072] [PMID] [PMCID]
23. Dilgony T, Dolatian M, Shams J, Zayeri F, Mahmoodi Z. Correlation of spirituality and psychological well-being with pregnancy-specific stress. Journal of Research on Religion and Health. 2016;2(4):35-43.
24. Meraviglia M. Effects of spirituality in breast cancer survivors. Oncology Nursing Forum. 2006;33(1):1-7. [DOI:10.1188/06.ONF.E1-E7] [PMID]
25. Romero C, Friedman LC, Kalidas M, Elledge R, Chang J, Liscum KR. Self-forgiveness, spirituality, and psychological adjustment in women with breast cancer. Journal of Behavioral Medicine. 2006;29(1):29-36. [DOI:10.1007/s10865-005-9038-z] [PMID]
26. Schulz E, Holt CL, Caplan L, Blake V, Southward P, Buckner A, et al. Role of spirituality in cancer coping among African Americans: a qualitative examination. Journal of Cancer Survivorship. 2008;2(2):104-15. [DOI:10.1007/s11764-008-0050-5] [PMID] [PMCID]
27. Borhani F, Amirmohamadi M, Kiani M, Hashiani AA, Naghavi B. The correlation between spiritual wellbeing and depression in elderly patients with cancer in Iran. World Family Medicine. 2017;10:129-36.
28. Musarezaie A, Momeni Ghaleghasemi T, Ebrahimi A, Karimian J. The relationship between spiritual wellbeing with stress, anxiety, and some demographic variables in women with breast cancer referring to the specialized cancer treatment center in Isfahan. Iran Journal Health System Research. 2012;8:104-13 [Persian].
29. Motamedi A, Pajouhinia S, Fatemi Ardestani M. The impact of spiritual wellbeing and resiliency in predicting death anxiety among elderly people in Tehran. Shafaye Khatam. 2015;3(2):19-26 [Persian]. [DOI:10.18869/acadpub.shefa.3.2.19]
30. Mahmoudi A, Shokrpour N, Mahmoudi F. The relationship between cancer and the patients' religious beliefs. Journal of Scientific Research and Reports. 2014;3(16):2227-36. [DOI:10.9734/JSRR/2014/7477]
31. Simoni JM, Martone MG, Kerwin JF. Spirituality and psychological adaptation among women with HIV/AIDS: Implications for counseling. Journal of Counseling Psychology. Journal of Counseling Psychology. 2002;49(2):139-47. [DOI:10.1037/0022-0167.49.2.139]
32. Yang KP, Mao XY. A study of nurses' spiritual intelligence: a cross-sectional questionnaire survey. Journal of Nursing Studies. 2007:144;999-1010. [DOI:10.1016/j.ijnurstu.2006.03.004] [PMID]
33. Fountoulakis KN, Siamouli M, Magiria S, Kaprinis G. Late-life depression, religiosity, cerebral vascular disease, cognitive impairment and attitudes towards death in the elderly: interpreting the data. Medical Hypotheses. 2008:70(3):493-96. [DOI:10.1016/j.mehy.2007.01.093] [PMID]
34. Graham S, Furr S, Flowers C, Burke MT. Religion and spirituality in coping with stress. Counseling and Values. 2001;46(1):2-13. [DOI:10.1002/j.2161-007X.2001.tb00202.x]
ارسال پیام به نویسنده مسئول

ارسال نظر درباره این مقاله
نام کاربری یا پست الکترونیک شما:

CAPTCHAXML   English Abstract   Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Foruzandeh N, Foruzandeh M, Darakhshandeh S, Deris F, Jalaly S, Jaafary L et al . The Role of Spiritual Well-being in Predicting Pregnancy-Specific Stress. JHC. 2019; 20 (4) :292-300
URL: http://hcjournal.arums.ac.ir/article-1-958-fa.html

فروزنده هفشجانی نسرین، فروزنده هفشجانی مرضیه، درخشنده سمیه، دریس فاطمه، جلالی سیدحسن، جعفری لیلا و همکاران.. نقش بهزیستی معنوی در پیش بینی استرس دوران بارداری . مجله سلامت و مراقبت. 1397; 20 (4) :292-300

URL: http://hcjournal.arums.ac.ir/article-1-958-fa.htmlدوره 20، شماره 4 - ( زمستان 1397 ) برگشت به فهرست نسخه ها
مجله سلامت و مراقبت Journal of Health and Care
Persian site map - English site map - Created in 0.1 seconds with 30 queries by YEKTAWEB 4102