[صفحه اصلی ]   [Archive] [ English ]  
:: صفحه اصلي :: درباره نشريه :: آخرين شماره :: تمام شماره‌ها :: جستجو :: ثبت نام :: ارسال مقاله :: تماس با ما ::
:: دوره 21، شماره 1 - ( بهار 1398 ) ::
جلد 21 شماره 1 صفحات 66-76 برگشت به فهرست نسخه ها
بررسی اثربخشی آموزش گروهی مبتنی بر درمان شناختی- سیستمی گاتمن بر کیفیت زندگی و الگوهای ارتباطی بیماران مبتلا به سرطان پستان و همسران آنها
آرزو حیدریان ، فرشاد محسن زاده ، اسماعیل اسدپور ، کیانوش زهراکار
گروه مشاوره، دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران
چکیده:   (1117 مشاهده)
زمینه و هدف: تشخیص سرطان پستان، استرس زیادی را پیش روی بیماران و همسران آنها قرار میدهد. کاهش کیفیت زندگی و اختلال در الگوهای ارتباطی زناشویی از جمله مشکلاتی است که متعاقب ابتلا به سرطان پستان، توسط بیماران و همسران آنها تجربه میشود. مداخلات روانشناختی میتواند در کاهش مشکلات بیماری سرطان مؤثر باشد. این مطالعه با هدف تعیین اثربخشی برنامه آموزش مبتنی بر درمان شناختی- سیستمی گاتمن بر کیفیت زندگی و الگوهای ارتباطی زنان مبتلا به سرطان پستان و همسران آنها انجام شد.
روش کار: مطالعه از نوع نیمه تجربی با طرح پیش آزمون- پس آزمون و با گروه کنترل بود. افراد حائز شرایط، به شکل تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل قرار گرفتند. هر دو گروه، پرسشنامه­ های کیفیت زندگی بیماران مبتلا به سرطان پستان و کیفیت زندگی سازمان بهداشت جهانی و نیز پرسشنامه جدایی- فاصله گاتمن را تکمیل کردند. سپس، گروه­ آزمایش در جلسات آموزشی درمان شناختی- سیستمی گاتمن به مدت 8 جلسه دو ساعته شرکت کردند. پس از اتمام دوره آموزش و سه ماه بعد از آن از هر دو گروه، آزمون گرفته شد. داده­ ها با استفاده از آزمونهای تی مستقل و کوواریانس مورد تحلیل قرار گرفتند.
یافته ها: نتایج نشان داد میانگین نمرات الگوی ارتباطی (6/6±21/20) و کیفیت زندگی (11/79±67/22) در گروه آزمایش پس از مداخله، نسبت به میانگین الگوی ارتباطی (8/85±45/20) و کیفیت زندگی (12/08±98/50) در گروه کنترل، تفاوت معناداری داشت (0/001>p).
نتیجه گیری: براساس یافته ها، درمان شناختی- سیستمی گاتمن در بهبود کیفیت زندگی و الگوی ارتباطی بیماران مبتلا به سرطان و همسران آنها موثر است. بنابراین، این روش میتواند در کار بالینی به متخصصان حوزه سلامت و خانواده که در ارتباط با بیماران و خانواده­ها هستند، کمک کند.
واژه‌های کلیدی: درمان شناختی- سیستمی گاتمن، کیفیت زندگی، الگوهای ارتباطی، سرطان پستان
متن کامل [PDF 151 kb]   (364 دریافت)    
نوع مطالعه: نیمه تجربی |
دریافت: ۱۳۹۷/۷/۸ | پذیرش: ۱۳۹۷/۱۲/۲۲ | انتشار: ۱۳۹۸/۱/۹
فهرست منابع
1. Alizadeh O, Hossein M, Tizmaghz A, Shaestanipour Gh, Noori HA. Review on metastatic breast cancer in Iran. Asian Pacific Journal of Tropical Biomedicine. 2015;5(6):429-33. [DOI:10.1016/j.apjtb.2015.02.001]
2. Esmi Z. The effectiveness of acceptance and commitment therapy on quality of life, mental health and self-care behaviours of cancer patient. A Thesis for Master Degree in Clinical Psychology. Al-Zahra University; 2016 [Persian].
3. Greer S, Moorey S, Baruch DR, Watson M, Robertson BM, Manson A, et al. Adjuvant psychological therapy for patients with cancer: a prospective randomized trial. British Medical Journal. 1992;304:675-80. [DOI:10.1136/bmj.304.6828.675] [PMID] [PMCID]
4. Kahrazyi F, Danesh E, Heidarzadegan AR. The effectiveness of cognitive behaviour therapy in reducing psychological symptoms in cancer patients. Journal of Research in Medical Sciences. 2010;14(2):112-16 [Persian].
5. Distefano M, Riccardi S, Capelli G, Costantini B, Petrillo M, Ricci C. Quality of life and psychological distress in locally advanced cervical cancer patients administered pre-operative chemo radiotherapy. Journal of Gynaecologic Oncology. 2008;111(1):144 -50. [DOI:10.1016/j.ygyno.2008.06.034] [PMID]
6. Spiegel D, Riba MB. Managing anxiety and depression during treatment. The Breast Journal. 2015;21(1):97-103. [DOI:10.1111/tbj.12355] [PMID]
7. Long A. The relationship among marital quality, sexual frequency, sexual disagreement, depression, and married women's sexual satisfaction. University of Georgia; 2005.
8. Anderson M, Trudel S, Bounader L, Boyer A, Villeneuve F. Effects of a marital and sexual enhancement intervention for retired couples: the marital life and aging well program. Journal of Sexology. 2010;17:265-76.
9. Moorey S, Greer S. CBT for people with cancer. New York: Oxford University Press; 2012. [DOI:10.1093/med:psych/9780199605804.001.0001] [PMID] [PMCID]
10. Hayes SC, Pistorello J, Levin ME. Acceptance and commitment therapy as a unified model of behaviour change. The Counselling Psychologist Journal. 2012;40(7):976-1002. [DOI:10.1177/0011000012460836]
11. Curtis AJ. Health Psychology. Translated by Faramarz Sohrabi. Tehran:Tolue Danesh Publications. Third edition; 2005 [Persian].
12. Yalcin M B. Effects of a couple communication program on marital adjustment. Journal of American Board of Family. 2007;20(1):36-44. [DOI:10.3122/jabfm.2007.01.060053] [PMID]
13. Riesch SK, Henriques J, Chanchong W. Effect of communication skills training on parents and young adolescents from extreme family types. Journal of Child and Adolescents Psychiatric Nursing. 2003;16(4):162-75. [DOI:10.1111/j.1744-6171.2003.00162.x]
14. Kazemi P, Sherbaf-AghaMohammadian H, Modaresgharavi M, Mehram B. Effectiveness of the program of improving the quality of life of couples on marital satisfaction and mental health. Clinical Psychology and Counselling Researches. 2011;1(2):71-86 [Persian].
15. Goldzweig G, Merims S, Ganon R, Peretz T, Altman A, Baider L. Informal caregiving to older cancer patients: preliminary research outcomes and implications. Annals of Oncology. 2013;24(10):2635-40. [DOI:10.1093/annonc/mdt250] [PMID]
16. Gottman J. The Relationship Cure: A 5 step guide for building better connection with wife, lovers and friends. 1th edition. Crown; 2001.
17. Davoudvandi M, Navobeinezhad SH, Waliol F. Comparison of the effect of Gottman's couple therapy approaches and emotion-focused on couples' compatibility in family. Journal of Women and Family. 2017;13(43):117-32.
18. Long A. The relationship among marital quality, sexual frequency, sexual disagreement, depression, and married women's sexual satisfaction. Department of Human Development and Family Studies. University of Georgia; 2005.
19. Saracho-Rotaeche R. Coping mechanisms as a predictor for quality of life in patients on dialysis: a longitudinal and multi-cancer study. Revista Nefrología. 2013;33(2):342-54.
20. Manganiello A, Hoga LAK, Rebete LM, Miranda CM, Rocha CAM. Sexuality and of breast cancer patients post mastectomy. European Journal of Oncology Nursing. 2011;15(2):167-72. [DOI:10.1016/j.ejon.2010.07.008] [PMID]
21. Johns SA, Von AD, Browno LF, Beck-Coon K, Talip TL, Alyea M, et al. Randomized controlled pilot trial of mindfulness-based stress reduction for breast and colorectal cancer survivors: effects on cancer-related cognitive impairment. Journal of Cancer Survive. 2016;10(3):437-48. [DOI:10.1007/s11764-015-0494-3] [PMID] [PMCID]
22. Arman S, Zahid Gh, Shakibae F, Bina M, Bagherian R, Rohafza H. The impact of couple conversation method on their relationships and the behaviour of their children. Arak Medical Journal. 2008;11(3):9-19 [Persian]
23. Safaee A, Moghimi-Dehkordi B. Validation study of a quality of life (QOL) questionnaire for use in Iran. Asian Pacific Journal of Cancer Prevention. 2007;8(4):543-46.
24. Montazeri A, Harirchi I, Vahdani M, Khaleghi F, Jarvandi S, Ebrahimi M, et al. The EORTC breast cancer- specific quality of life questionnaire (EORTC-BR23): translation and validation study of the Iranian version. International Journal of Quality of Life Aspects of Treatment, Care and Rehabilitation. 2000;9(2):177-84. [DOI:10.1023/A:1008918310251]
25. Nejat S, Montazeri A, Halakooie N, Majdzadeh S. Standardization of the world health organization quality of life questionnaire translation and psychometric Iranian species. Faculty of Health and Medical Research Institute. 2006;4:1-12 [Persian].
26. Mahroumi F. The investigation of the effectiveness of couple therapy based on Gottman approach on the relational patterns and beliefs of the students with conflictual couples. The thesis submitted for MA degree in family counselling. The Faculty of Educational Sciences and Psychology. The Ferdowsi University of Mashhad; 2013 [Persian].
27. Rajaei A. The investigation of the effectiveness of the couple therapy based on Gottman' s approach on emotional divorce, the improvement of verbal and non-verbal relationship and interpersonal cognition distortions of conflict couples. The thesis submitted for MA degree in clinical psychology. The Faculty of Educational Sciences and Psychology. The Ferdowsi University of Mashhad; 2015 [Persian].
28. Eisazaheh S. The effectiveness of the Gottman' cognitive systemic couple therapy on couples' sexual satisfaction, forgiveness, happiness and maladjusted schemas. The thesis submitted for MA degree. The Faculty of Humanity Sciences. Payamenour University; 2014 [Persian].
29. Boeding SE, Pukay-Martin ND, Baucom DH, Porter LS, Kirby JS, Gremore TM, et al. Couples and breast cancer: women's mood and partners' marital satisfaction predicting support perception. Journal of Family Psychology. 2014;28(5):675-83. [DOI:10.1037/fam0000019] [PMID]
30. Deylami N, Hassan SA, Baba MB, Kadir RA. Effectiveness of Gottman's psycho educational intervention on constructive communication among married women. International Journal of Humanities and Social Science. 2015;5(9):93-97.
31. Spiegler MD, Government DC. Contemporary Behaviour Therapy. Guliford Press; 2016.
32. Bairami M, Zeinali SH, Hosseinzadeh S, Isfahani A, Imanzadeh V. The effectiveness of couple therapy on the adjustment of the patients' quality of life with breast cancer and their wives. Journal of Counselling and Psychology. 2014;3(12):66-79 [Persian].
33. Blomberg B, Alvarez A, Carver C, Diaz A, Romero M, Lechnner S, et al. Psychosocial adaptation and cellular immunity in breast cancer patients in the weeks after surgery: an exploratory study. Journal of Psychosomatic Research. 20l2;67(5):396-70. [DOI:10.1016/j.jpsychores.2009.05.016] [PMID] [PMCID]
34. Feyzabadi S, Zahrakar K, Nazari AM. Effectiveness of counselling based on improving quality of life on marital boredom. Urmia Medical Journal. 2016;27(9):782-90 [Persian].
ارسال پیام به نویسنده مسئول

ارسال نظر درباره این مقاله
نام کاربری یا پست الکترونیک شما:

CAPTCHAXML   English Abstract   Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Heidarian A, Mohsenzadeh F, Asadpour I, Zahrakar K. The Effectiveness of Gottman Group Cognitive-Systemic Educational based Intervention on Quality of Life and Relationship Patterns in Patients with Breast Cancer and Their Partners. JHC. 2019; 21 (1) :66-76
URL: http://hcjournal.arums.ac.ir/article-1-1000-fa.html

حیدریان آرزو، محسن زاده فرشاد، اسدپور اسماعیل، زهراکار کیانوش. بررسی اثربخشی آموزش گروهی مبتنی بر درمان شناختی- سیستمی گاتمن بر کیفیت زندگی و الگوهای ارتباطی بیماران مبتلا به سرطان پستان و همسران آنها. مجله سلامت و مراقبت. 1398; 21 (1) :66-76

URL: http://hcjournal.arums.ac.ir/article-1-1000-fa.htmlدوره 21، شماره 1 - ( بهار 1398 ) برگشت به فهرست نسخه ها
مجله سلامت و مراقبت Journal of Health and Care
Persian site map - English site map - Created in 0.1 seconds with 31 queries by YEKTAWEB 4122