[صفحه اصلی ]   [Archive] [ English ]  
:: صفحه اصلي :: درباره نشريه :: آخرين شماره :: تمام شماره‌ها :: جستجو :: ثبت نام :: ارسال مقاله :: تماس با ما ::
:: دوره 21، شماره 1 - ( بهار 1398 ) ::
جلد 21 شماره 1 صفحات 34-43 برگشت به فهرست نسخه ها
بررسی رابطه قدردانی، شوخ‌طبعی و حمایت اجتماعی با رضایت زناشویی در پرستاران
قدرت اله عباسی ، عاطفه منتظر
گروه روانشناسی، واحد ساری، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی، ساری، ایران
چکیده:   (1353 مشاهده)
زمینه و هدف: رضایت زناشویی از ابعاد مهم زندگی به شمار می‌رود. برخورداری از رضایت زناشویی در وضعیت حرفه‌ای پرستاران نقش مهمی دارد. قدردانی، حمایت اجتماعی و شوخ‌طبعی از جمله عواملی هستند که می‌توانند روی رضایت زناشویی تأثیر بگذارند. لذا هدف این پژوهش تعیین رابطه قدردانی، شوخ‌طبعی و حمایت اجتماعی با رضایت زناشویی در پرستاران شهر ساری بود.
روش کار: مطالعه حاضر توصیفی از نوع همبستگی بود. جامعه آماری پژوهش، کلیه پرستاران شهر ساری در سال 1396 بودند. 263 پرستار به روش نمونه‌گیری تصادفی چندمرحله ای انتخاب شدند. پرسشنامه‌های قدردانی، شوخ‌طبعی، حمایت اجتماعی و رضایت زناشویی ابزارهای مورداستفاده در مطالعه بودند. تجزیه‌وتحلیل داده‌ها با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه با مدل هم‌زمان و به کمک نرم‌افزار SPSS-21 انجام شد.
یافته‌ها: بر اساس یافته‌های پژوهش، بین قدردانی (0/276r=)، شوخ‌طبعی (0/198r=) و حمایت اجتماعی (0/265r=) با رضایت زناشویی پرستاران، رابطه مثبت و معنی‌داری وجود داشت (0/001=p). در مدل پیش‌بین، متغیرهای قدردانی، حمایت اجتماعی و شوخ‌طبعی توانستند 19/9 درصد از تغییرات رضایت زناشویی را پیش‌بینی کنند (0/199R2=).
نتیجه‌گیری: متغیرهای قدردانی، شوخ‌طبعی و حمایت اجتماعی می‌توانند رضایت زناشویی پرستاران را پیش‌بینی نمایند. ازاین‌رو پیشنهاد می‌شود مشاوران، درمانگران و برنامه ریزان بهداشت و درمان، آموزش‌های لازم در زمینه رضایت زناشویی را برای پرستاران فراهم نمایند.
واژه‌های کلیدی: قدردانی، شوخ‌طبعی، حمایت اجتماعی، رضایت زناشویی، پرستاران
متن کامل [PDF 135 kb]   (341 دریافت)    
نوع مطالعه: توصیفی- همبستگی |
دریافت: 1397/7/25 | پذیرش: 1397/11/11 | انتشار: 1398/1/9
فهرست منابع
1. Barzideh M, Choobineh A, Tabatabaei S. Job stress dimensions and their relationship to general health status in nurses. Occupational Medicine Quarterly Journal. 2013;4(3):17-27 [Persian].
2. Shree R.Work life balance and marital satisfaction of critical care nurses in private hospitals at Coimbatore. Journal of Emerging Trends in Educational Research and Policy Studies. 2012;1(2):19-24.
3. Azimian J, Piran P, Jahanihashemi H, Dehghankar L. Investigation of marital satisfaction and its relationship with job stress and general health of nurses in Qazvin, Iran. Electronic Physician. 2017;9(4):4231-37. [DOI:10.19082/4231] [PMID] [PMCID]
4. Askarian Omran S, Sheikholeslami F, Tabari, R, Kazemnejhad E, Paryad E. Role of career factors on marital satisfaction of nurses. Journal of Holistic Nursing and Midwifery. 2015;25(4):102-109 [Persian].
5. Sharma S. Psychosexual health of married nurses working in private and government hospitals. The International Journal of Indian Psychology. 2015;2(4):66-74.
6. Shojaei F, Shojaei L, Dastjerdi R, Khorshidzadeh M. Investigating the predictive role of resilience and psychological hardiness in marital conflicts of nurses working in educational hospitals in Brigand. Modern Care Journal. 2015;12(3):129-33.
7. Abdul Azeez EP. Employed women and marital satisfaction: a study among female nurses. International Journal of Management and Social Sciences Research. 2013;2(11):17-22.
8. Gharibi M, Sanagouymoharer G, Yaghoubinia F. The relationship between quality of life with marital satisfaction in nurses in social security hospital in Zahedan. Global Journal of Health Science. 2016;8(2):178-84. [DOI:10.5539/gjhs.v8n2p178] [PMID] [PMCID]
9. Rajabi Gh, Abbasi Gh, Jelodari A. The relationship between mate selection styles and marital satisfaction of married nurses. Journal of Practice in Clinical Psychology. 2016;4(4):229-36. [DOI:10.18869/acadpub.jpcp.4.4.229]
10. Burke RJ. Workaholics in organizations. Journal of Organization Change Management. 2004;17(5):420-23.
11. Ferrer C. The relationship between gratitude and life satisfaction in a sample of Spanish University students: the moderation role of gender. Annuals de Psicología. 2017;33(1):114-19. [DOI:10.6018/analesps.32.3.226671]
12. Seligman MP, Steen TA, Park N, Peterson C. Positive psychology progress: empirical validation of interventions. American Psychologist. 2005;60(5):410-21. [DOI:10.1037/0003-066X.60.5.410] [PMID]
13. Gordon CL, Arnette RA, Smith RE. Have you thanked your spouse today? felt and expressed gratitude among married couples. Personality and Individual Differences. 2011;50(3):339-43. [DOI:10.1016/j.paid.2010.10.012]
14. Kong F, Ding K, Zhao J. The relationships among gratitude, self-esteem, social support and life satisfaction among undergraduate students. Journal of Happiness Studies. 2015;16(2):477-89. [DOI:10.1007/s10902-014-9519-2]
15. Algoe B, Gable SL, Maisel NC. It's the little things: everyday gratitude as a booster shot for romantic relationships. Personal Relationships. 2010;17(2):217-33. [DOI:10.1111/j.1475-6811.2010.01273.x]
16. Chang Y, Li T, Teng HY, Berki A, Chen LH. Living with gratitude: spouse's gratitude on one's depression. Journal of Happiness Studies. 2011;14(4):1431-42. [DOI:10.1007/s10902-012-9389-4]
17. Liang C. Humor styles and negative intimate relationship events. Undergraduate Honors Thesis. University of Western Ontario; 2014.
18. Geram K. Prediction of marital satisfaction based on personality traits and sense of humor among employed women. Mediterranean Journal of Social Sciences. 2016;7(4):123-27. [DOI:10.5901/mjss.2016.v7n4S1p123]
19. Cann A, Zapata CL, Davis HB. Humor style and relationship satisfaction in dating couples: perceived versus self-reported humor styles as predictors of satisfaction. Humor. 2011;24(1):1-20. [DOI:10.1515/humr.2011.001]
20. Campbell L, Moroz S. Humor use between spouses and positive and negative interpersonal behaviors during conflict. European Journal of Psychology.2014; 10(3):532-42. [DOI:10.5964/ejop.v10i3.763]
21. Butzer B, Kuiper NA. Humor use in romantic relationships: the effects of relationship, satisfaction and pleasant versus conflict situations. Journal of Psychology. 2008;142(3):245-60. [DOI:10.3200/JRLP.142.3.245-260] [PMID]
22. Conner M. Self-efficacy, stress, and social support in retention of student registered nurse anesthetists. Journal of American Association of Nurse Anesthetists. 2015;83(2):133-38.
23. Tao S, Dong Q, Pratt MW, Hunsberger B, Pancer SM. Social support: relations to coping and adjustment during the transition to university in the people's Republic of China. Journal of Adolescent Research. 2000;5(1):123-44. [DOI:10.1177/0743558400151007]
24. Jaffar A, Aqeel M, Abbas J, Shaher B, Aman J, Sundas J, et al. The moderating role of social support for marital adjustment, depression, anxiety, and stress: evidence from Pakistani working and nonworking women. Journal of Affective Disorders. 2018;244(1):231-38. [DOI:10.1016/j.jad.2018.07.071] [PMID]
25. Khan F, Aftab S. Marital satisfaction and perceived social support as vulnerability factors to depression. International Journal of Social Sciences. 2013;2(5):99-107.
26. Qadir F, Khalid A, Haqqani S, Huma Z, Medhin G. The association of marital relationship and perceived social support with mental health of women in Pakistan. BMC Public Health. 2013;13(1):1-13. [DOI:10.1186/1471-2458-13-1150] [PMID] [PMCID]
27. Ay E, Okanli A. An analysis of marital satisfaction and perceived social support in mothers with cancer-diagnosed children. International Journal of Caring Sciences. 2018;11(1):145-56.
28. Mert A. The predictive role of values and perceived social support variables in marital adjustment. Universal Journal of Educational Research. 2018;6(6):1192-98. [DOI:10.13189/ujer.2018.060609]
29. Gordon AM, Impett EA, Kogan A, Oveis C, Keltner D. To have and to hold: gratitude promotes relationship maintenance in intimate bonds. Journal of Personality and Social Psychology. 2012;103(2):257-74. [DOI:10.1037/a0028723] [PMID]
30. Khoshui MS. The relationship between humor and mental disorders in pre-university students in Isfahan. Journal of Psychology. 2008;3(9):53-70 [Persian].
31. Torabi F, Seif D. The prediction of emotional intelligence is based on the dimensions of humor among the high school students. Journal of Researching Behavior Sciences. 2013;11(2):100-107.
32. Faraji F, Koraei A. The Relationship between humor and difficulty in setting excitement with quality of marital relationship in female nurses in Ahvaz hospitals. Journal of Woman and Culture. 2018;9(35):91-104 [Persian].
33. Zimet GD, Dahlem NW, Zimet SG, Farley GK. The multidimensional scale of perceived social support. Journal of Personality Assessment.1988;52(1):30-41. [DOI:10.1207/s15327752jpa5201_2]
34. Rajabi G, Hashemi Sheikh Shabani SE. Psychometric properties of multi-dimensional perception of social support. Journal Behavior Science. 2011;5(4):358-64 [Persian].
35. Rajabi G. Factor structure of marital satisfaction scale in married persons in Shahid Chamran University of Ahwaz. Iranian Journal of Clinician Psychology and Psychiatry. 2009;15(4):351-58 [Persian].
36. Rajabi G, Sarvestani Y, Khjaste Mehr R, Aslani K. Predictions of marital satisfaction in married woman nurses. Journal of Nurse. 2013;26(82):23-33 [Persian].
37. Caird S. An examination of daily humor styles and relationship satisfaction in dating couples. A Dissertation for degree of Doctor of Philosophy. University of Western Ontario; 2015. [DOI:10.1515/humor-2014-0015]
38. Okoh E, Edu E, Elizabeth O. Relationship between spousal support and marital satisfaction among married bank female workers in consolidated banks in Warri metropolis. Journal of Emerging Trends in Educational Research and Policy Studies. 2015;6(6):432-38.
ارسال پیام به نویسنده مسئول

ارسال نظر درباره این مقاله
نام کاربری یا پست الکترونیک شما:

CAPTCHAXML   English Abstract   Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Abbasi G, Montazar A. The Relationship between Appreciation, Sense of Humor and Social Support with Marital Satisfaction in Nurses. JHC. 2019; 21 (1) :34-43
URL: http://hcjournal.arums.ac.ir/article-1-1006-fa.html

عباسی قدرت اله، منتظر عاطفه. بررسی رابطه قدردانی، شوخ‌طبعی و حمایت اجتماعی با رضایت زناشویی در پرستاران. مجله سلامت و مراقبت. 1398; 21 (1) :34-43

URL: http://hcjournal.arums.ac.ir/article-1-1006-fa.htmlدوره 21، شماره 1 - ( بهار 1398 ) برگشت به فهرست نسخه ها
مجله سلامت و مراقبت Journal of Health and Care
Persian site map - English site map - Created in 0.1 seconds with 31 queries by YEKTAWEB 4157