:: دوره 16، شماره 3 - ( پاییزوزمستان 1393 ) ::
جلد 16 شماره 3 صفحات 61-69 برگشت به فهرست نسخه ها
تاثیر اشتغال زنان بر میزان رضایت مردان از زندگی زناشویی
رحمت میرزائی، خالد کریمی، پونه شهریاری
چکیده:   (4261 مشاهده)

  زمینه و هدف: خانواده یک نهاد مهم اجتماعی است که رضایت و صمیمیت زوجین در شکل‏گیری و تداوم آن نقش مهمی دارد، در این بین متغیرهای متعدد ی خود بر رضایت و صمیمیت زوجین اثرگذار هستند. هدف از انجام تحقیق حاضر بررسی اثر اشتغال زنان بر میزان رضایت مردان از زندگی زناشویی در شهر کرمانشاه در سال 1393بود.

  روش کار: در این پژوهش مقطعی و توصیفی- تحلیلی، نمونه‌گیری به صورت دو مرحله‌ای انجام گرفت؛ در مرحله اول نمونه‌گیری خوشه‌ای متناسب با حجم و مرحله دوم آن نمونه‌گیری تصادفی ساده بود و در آن 250 نفر از دبیران مرد دبیرستان‏های نواحی سه گانه آموزش و پرورش شهر کرمانشاه انتخاب شدند. داده‌ها با استفاده از پرسشنامه حاوی مشخصات فردی و پرسشنامه رضایت از زندگی زناشویی انریچ جمع‌آوری گردید؛ سپس با استفاده از روش‏های آماری توصیفی و آزمون‏های تحلیلی کای اسکوئر و ضریب همبستگی و با استفاده از نرم افزار 18 SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند .

  یافته ها: بین میزان رضامندی زناشویی در دو گروه مردان دارای همسر شاغل و غیرشاغل تفاوت معنی‌داری وجود مشاهده شد (000/0 = p ). یافته‏ها ارتباط معنی‏داری بین رضامندی زناشویی و میزان تحصیلات در مردان دارای همسر شاغل نشان داد ( 008/0= p ). اما بین میزان تحصیلات مردان دارای همسر غیر شاغل و میزان رضایت از زندگی زناشویی در مردان دارای همسر غیرشاغل ارتباط معنی‏داری مشاهده نشد. همچنین در مردان دارای همسر شاغل برخلاف مردان دارای همسر غیرشاغل بین سن ازدواج با رضایتمندی (003/0= p ) و بین فاصله سنی زوجین با رضایتمندی زناشویی (007/0 = p ) ارتباط معنا‏داری دیده شد. و نیز در مردان دارای همسر شاغل بین سابقه کاری مردان و رضامندی زناشویی رابطه معناداری مشاهده شد ( 2 00/0 = p ).

نتیجه گیری : بر اساس این مطالعه، یک رابطه معنی‏دار آماری بین رضایت زناشویی و ابعاد مختلف آن در مردان دارای همسران شاغل یافت شد. بنابراین، مطالعه حاضر این واقعیت را تایید می‏نماید که مردانی که با همسران شاغل زندگی می‏کنند از رضایت زناشویی بهتری نسبت به مردان دارای همسران خانه دار برخوردار هستند

واژه‌های کلیدی: رضایتمندی زناشویی، اشتغال، زنان
متن کامل [PDF 224 kb]   (3681 دریافت)    
نوع مطالعه: مقطعي و توصيفي- تحليلي | موضوع مقاله: پرستاری
دریافت: ۱۳۹۳/۶/۲۳ | پذیرش: ۱۳۹۳/۱۰/۱۰ | انتشار: ۱۳۹۳/۱۲/۲۳


XML   English Abstract   Printدوره 16، شماره 3 - ( پاییزوزمستان 1393 ) برگشت به فهرست نسخه ها