:: دوره 17، شماره 2 - ( تابستان 1394 ) ::
جلد 17 شماره 2 صفحات 116-127 برگشت به فهرست نسخه ها
تأثیر آموزش مبتنی بر الگوی اعتقاد بهداشتی بر تداوم رفتارهای محافظت‏کننده در مواجهه با آلودگی با گرد و غبار در آموزگاران (تأثیر آموزش بر تداوم رفتارهای محافظت کننده)
اصغر اشرفی حافظ، علی رمضانخانی، کبری دوستی فر، سعید متصدی زرندی، طیبه مرعشی، شهلا قنبری، نزهت شاکری
چکیده:   (2507 مشاهده)

زمینه و هدف: ذرات گرد و غبار از مهمترین آلاینده های هواست که سبب به مخاطره افتادن سلامتی افراد می‏گردد. از آنجایی که تغییر رفتار، پایه و اساس پیشگیری از خطرات مرتبط با سلامت است، یکی از الگوهای قابل استفاده در سطح فردی برای تغییر رفتار، الگوی اعتقاد بهداشتی می باشد. این مطالعه با هدف تعیین تاثیر آموزش مبتنی بر الگوی اعتقاد بهداشتی بر تداوم رفتارهای محافظت کننده در مواجهه با پدیده گرد و غبار در آموزگاران شهر اهواز اجرا شد.

روش کار: در این مطالعه نیمه تجربی 200 آموزگار شهر اهواز در سال 1392به طور تصادفی به دو گروه آزمون و شاهد، هر کدام 100 نفر تقسیم شدند. پرسشنامه محقق ساخته در چهار بخش سنجش عوامل دموگرافیکی، سؤالات آگاهی، سنجش سازه های الگوی اعتقاد بهداشتی و سنجش رفتارهای محافظت کننده در مقابل پدیده گرد و غبار طراحی شد. قبل از انجام مداخله آموزشی، پرسشنامه توسط دو گروه تکمیل شد. بر اساس نتایج پیش آزمون، برنامه آموزشی طراحی شد و سپس گروه آزمون مداخله آموزشی را طی 4 جلسه 90 دقیقه ای به صورت سخنرانی و پرسش و پاسخ دریافت کردند؛ بلافاصله و دو ماه بعد از انجام مداخله، داده ها مجدداً گردآوری و جهت تجزیه و تحلیل داده ها از آمار توصیفی و تحلیلی درSPSS-16 استفاده و سطح معنی داری 05/0>p در نظر گرفته شد.

یافته ها: یافته ها نشان داد که آگاهی (001/0>p)، میانگین اجزای الگوی اعتقاد بهداشتی مشتمل بر حساسیت (001/0>p)، شدت (001/0>p)، منافع (001/0>p)، موانع (002/0>p)، خودکارآمدی (001/0>p)، راهنمای عمل (007/0>p) و رفتار (001/0>p) بلافاصله و دو ماه بعد از آموزش در گروه آزمون نسبت به گروه شاهد افزایش معناداری داشت.

نتیجه گیری: طراحی و اجرای برنامه آموزشی مبتنی بر الگوی اعتقاد بهداشتی می تواند در ارتقاء و تداوم رفتارهای محافظت کننده در مواجهه با ذرات گرد و غبار در آموزگاران مؤثر باشد.

واژه‌های کلیدی: آموزش، الگوی اعتقاد بهداشتی، رفتار محافظت کننده، گرد و غبار
متن کامل [PDF 235 kb]   (716 دریافت)    
نوع مطالعه: نیمه تجربی | موضوع مقاله: پرستاری
دریافت: ۱۳۹۳/۹/۱۸ | پذیرش: ۱۳۹۴/۳/۹ | انتشار: ۱۳۹۴/۶/۳۱


XML   English Abstract   Printدوره 17، شماره 2 - ( تابستان 1394 ) برگشت به فهرست نسخه ها