:: دوره 17، شماره 4 - ( زمستان 1394 ) ::
جلد 17 شماره 4 صفحات 281-290 برگشت به فهرست نسخه ها
پیش‬ بینی کننده ‬های شناختی علائم وسواسی- جبری در دانشجویان
مهدی حسنوند عموزاده، محمد مهدی عقیلی
گروه روانشناسی، دانشکده روانشناسی وعلوم تربیتی، دانشگاه پیام نورتهران، تهران، ایران
چکیده:   (2563 مشاهده)

زمینه و هدف: اختلال وسواسی- جبری اختلالی شایع در جامعه است و آثار منفی این اختلال در عملکرد افراد قابل توجه است. نظریه های رایج نشان می دهد که اختلال وسواسی- جبری تحت تاثیر عوامل بیولوژیکی است. با این حال مدل های شناختی وسواس فکری- جبری تاکید بر عوامل شناختی دارند. مطالعه حاضر با هدف بررسی پیش بینی کننده های شناختی علایم وسواس- جبری در دانشجویان انجام شد.

روش کار: در یک مطالعه همبستگی تعداد 300 دانشجو (243 مونث و 57 مذکر) از رشته های روان شناسی، علوم تربیتی،  مهندسی کشاورزی، علوم کامپیوتر، مدیریت و حقوق دانشگاه پیام نور لرستان به روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای در نیمه دوم سال تحصیلی 93-1392 انتخاب شدند. دانشجویان پرسشنامه وسواسی اجباری- بازنگری شده (OCI-R)، ارزیابی فراشناختی-30 (MCQ-30)، نگرانی پن استت (PSWQ) و طرحواره های ناکارآمد یانگ (YSQ-SF) را تکمیل نمودند. تحلیل دادهها با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون همزمان چندگانه با استفاده از SPSS-16 انجام شد.

یافته ها: نتایج نشان داد نگرانی، باورهای فراشناختی و طرحواره های ناکارآمد با علایم وسواسی- جبری رابطه معنی داری داشتند (001/0p<). نتایج حاصل از رگرسیون همزمان نیز نشان داد  8/64 درصد از کل واریانس وسواسی- جبری به وسیله نگرانی، باورهای فراشناختی و طرحواره های ناکارآمد پیش بینی می شود.

نتیجه گیری: با توجه به نقش موثر متغیرهای پژهش حاضر در اختلال وسواسی- جبری، برگزاری دوره های آموزشی مهارتهای مقابله با اختلال وسواس-جبری برای دانشجویان و ارائه راه حل های ارتقاء سلامت روان در طول دوره تحصیلی می بایست توسط متولیان سلامت دانشگاه ها پیشنهاد میشود.

واژه‌های کلیدی: وسواس- جبری، نگرانی، باورهای فراشناختی، طرحواره های ناکارآمد
متن کامل [PDF 164 kb]   (2318 دریافت)    
نوع مطالعه: همبستگی |
دریافت: 1394/7/29 | پذیرش: 1394/12/3 | انتشار: 1395/1/31


XML   English Abstract   Printدوره 17، شماره 4 - ( زمستان 1394 ) برگشت به فهرست نسخه ها