:: دوره 5، شماره 2 - ( پاییز و زمستان 1382 1382 ) ::
جلد 5 شماره 2 صفحات 28-23 برگشت به فهرست نسخه ها
بررسی میزان آگاهی مادران از نحوه صحیح تغذیه نوزادان و شیرخواران زیر 2 سال در مرکز بهداشتی درمانی هیر،‌1380
میرزارحیمی، ناطق عباسقلی زاده، منوچهر براک، فیروز امانی
چکیده:   (4555 مشاهده)

مقدمه: هرگونه غفلت از کودکان تاثیر سوء و غیر قابل جبرانی را از لحاظ ارتقای رشد،‌تکامل،‌فراگیری و سلامت حال و آینده آنان،‌بر جا می گذارد.یکی از عوامل مهم در ایجاد سوء تغذیه و تبعات ناگوار آن کمبود آگاهی های تغذیه ای و عدم رعایت اصول صحیح تغذیه اطفال م یباشد که بیشترین نقش در این میان به عهده مادران عزیز است. با عنایت به این مسئله بر آن شدیم تا ارزیابی و سنجشی در مورد ممیزان آگاهی ماردان در زمینه تغذیه کودکان و عوامل موثر بر آن و نیز تاثیر این آگاهی بر رشد و نمو کودکان بعمل آوریم.

مواد و روش ها: این پژوهش یک مطالعه توصیفی می باشد که به نظور بررسی میزان آگاهی مادران از نحوه صحیح تغذیه نوزادان و شیرخواران و تاثیر آن در رشد و نمو  کودکان در مرکز بهداشتی درمانی هیر انجام گرفته است. پرسشنامه ای حاو ی20 سوال تنظیم و پس از مراجعه به مرکز بهداشت و ذکر هدف از جمع آوری اطلاعات و پ‍وهش حاضر و مطرح مودن سوالات برای مادران و نیز اندازه گیری وزن،‌قد و دور سر 100 کودک زیر 2 سال، پرسشنامه ها تکمیل شدند. اطلاعات با رنم افزار SPSS‌ تجزیه و تحلیل و برای بررسی ارتباطات بین متغیرها از آزمون Anova‌استفاده گردیده است.

نتایج: کلیه مادران در محدوده سنی بین 36-16 سال قرار داشته و همگی خانه دار بوده اند. از میان مادران مورد مطالعه،‌15% بیسواد،‌18% تحصیلات دبیرستانی و بالاتر و بقیه تحصیلات ابتدایی یا راهنمایی داشته اند.55% کودکان مورد مطالعه دختر و بقیه پسر بودند. 67% مادران از نحوه صحیح تغذیه نوزادان و شیرخواران آگاهی داشتند. 97% مادران نسبت به زمان شروع تغذیه کودک با مواد غذایی مختلف آگاهی ضعیف،‌3% مادران آگاهی متوسط و هیچ یک از مادران از سطح آگاهی خوبی در این زمینه برخوردار نبودند.

بحث و نتیجه گیری: بر اساس یافته های فوق و با توجه به پایین بودن سطح آگاهی مادران مورد مطالعه د رورد زمان شروع غذاهای مختلف برای کودکان از طرفی و نقش مهم تغذیه اصولی در رشد و نمو آنها از طرف دیگر‌،ارتقاء میزان آگاهی مادران در این زمینه و در نتیجه اعتلاء بهداشت و سلامت نسل آینده ساز ایران عزیزمان لازم می باشد.

واژه های کلیدی: آگاهی –مادر- تغذیه - نوزادان و شیرخواران -  مرکز بهداشتی-  درمانی هیر

واژه‌های کلیدی: آگاهی –مادر- تغذیه - نوزادان و شیرخواران - مرکز بهداشتی- درمانی هیر
     
نوع مطالعه: مقاله اصیل | موضوع مقاله: پرستاری
دریافت: 1393/2/30 | پذیرش: 1393/2/30 | انتشار: 1393/2/30


XML     Printبازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.
دوره 5، شماره 2 - ( پاییز و زمستان 1382 1382 ) برگشت به فهرست نسخه ها