:: دوره 11، شماره 2 - ( تابستان 1388 1388 ) ::
جلد 11 شماره 2 صفحات 55-41 برگشت به فهرست نسخه ها
میزان و علل مرگ ومیرنوزادان در 24 ساعت اول تولد دربیمارستان شهید اکبر آبادی تهران
معصومه خیرخواه
چکیده:   (2904 مشاهده)

زمینه و هدف :  در سالهای اخیر مطالعات حاکی از افزایش مرگ و میر زودرس نوزادی است . هر ساله4 میلیون  از 130 میلیون نوزاد متولد شده  می میرند. آمار دقیقی از میزان مرگ و میر نوزادی در کشور در دسترس نبوده و  هدف از مطالعه حاضر بررسی میزان  و علل مرگ و میر نوزادان  در 24 ساعت  اول تولد در بیمارستان شهید اکبر آبادی  تهران در سالهای 85-80 است.

روش کار  :پژوهش حاضر توصیفی مقطعی گذشته نگربوده و  محیط پژوهش بیمارستان شهید اکبری آبادی ،مرکز تخصصی زنان دانشگاه علوم پزشکی ایران است . جامعه و نمونه  پژوهش را کلیه نوزادان زنده متولد شده بعد از هفته 20بارداری ازاول فروردین 1380تاپایان سال 1385که در طی 24ساعت اول تولد فوت شده اند  تشکیل می دهند .نمونه گیری  به طریق سر شماری با مراجعه به مرکز بایگانی  و مطالعه پرونده کلیه مادرانی که فرزندانشان در 24 ساعت اول فوت کرده اند انجام  شده است  .ابزارگرد آوری  اطلاعات برگه ثبت اطلاعات  حاوی دو دسته اطلاعات مربوط به مادر و نوزاد  می باشد . اطلاعات  از پرونده ها استخراج وثبت شد وبا استفاده از نرم افزار spss تجزیه و تحلیل شد.  از آمار توصیفی و آزمون تحلیلی خی دو برای بررسی علل مرگ و میر نوزادی استفاده شد.

یافته ها : از61135 زایمان انجام شده در طی سالهای 85-80 ، 396 نوزاد در 24 ساعت اول تولد فوت شده اند .

(  47/6 در 1000 تولد زنده  ). 6/32درصد علل مرگ و میر عوامل مادری و 4/67 درصد عوامل  نوزادی دخیل  بوده است  و بین اندازه نوزاد ، نوع زایمان ، بیماریهای طبی مادر ، زایمان سخت وناهنجاری مادرزادی نوزاد و مرگ و میر 24 ساعت اول تولد ارتباط معنی دار آماری مشاهده شده است .  P<0/05اما بین سن مادر ، تعداد حاملگی ، شغل ، ملیت و تحصیلات مادر ، نسبت فامیلی والدین ، انجام مراقبتهای دوران بارداری ، جنس نوزاد ، عامل زایمان ، هفته حاملگی و آپگار دقیقه اول تولد نوزاد با مرگ و میر 24 ساعت اول ارتباط معنی دار آماری مشاهده نشده است . 

نتیجهگیری : شایعترین عامل مرگ و میر 24 ساعت اول تولد، نارسی و زایمان پرترم  بوده ، ارائه با کیفیت  مراقبتهای منظم دوران بارداری و حین زایمان از مادر و نوزاد و تجهیز بیشتر NICU بیمارستان می تواند در کاهش مرگ و میر نوزادن  موثر باشد .

واژگان کلیدی : مرگ و میر نوزادی ، علل، میزان   

واژه‌های کلیدی: مرگ و میر نوزادی، علل، میزان
متن کامل [PDF 334 kb]   (1185 دریافت)    
نوع مطالعه: مقاله اصیل | موضوع مقاله: پرستاری
دریافت: ۱۳۹۳/۲/۳۱ | پذیرش: ۱۳۹۳/۲/۳۱ | انتشار: ۱۳۹۳/۲/۳۱


XML     Printدوره 11، شماره 2 - ( تابستان 1388 1388 ) برگشت به فهرست نسخه ها