:: دوره 19، شماره 1 - ( بهار 1396 ) ::
جلد 19 شماره 1 صفحات 62-74 برگشت به فهرست نسخه ها
نقش همجوشی شناختی، منبع کنترل و اجتناب شناختی در پیش‬بینی اضطراب مرگ سالمندان
سیف اله آقاجانی ، حمیدرضا صمدی فرد
گروه روانشناسی
چکیده:   (2160 مشاهده)

چکیده

زمینه و هدف: یکی از حوزههای مهم سلامت سالمندان، بعد روانی آن است که نیازمند توجه خاص و پیشگیری از اختلالاتی نظیر اضطراب در آنان است. اضطراب مرگ به عنوان ترس غیرعادی از مردن خود، سازگاری کارآمد را تضعیف میکند. پژوهش حاضر با هدف تعیین نقش همجوشی شناختی، منبع کنترل و اجتناب شناختی در پیش بینی اضطراب مرگ سالمندان انجام پذیرفت.

روش کار: این مطالعه یک پژوهش توصیفی از نوع همبستگی بود. جامعه آماری پژوهش کلیه سالمندان مرد بالای ۶۰ سال شهرستان اردبیل در سال ۱۳۹۵ بودند که به روش نمونه گیری در دسترس ۱۰۸ نفر از آن ها به عنوان نمونه انتخاب شدند. برای جمع آوری داده­ها، از ابزارهای همجوشی شناختی، منبع کنترل، اجتناب شناختی  و مقیاس اضطراب مرگ استفاده شد. داده‌ های پژوهش با روش­ ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه و با استفاده از نرم افزار آماری spss-۲۱ تجزیه و تحلیل شدند.

یافته ها: یافته های پژوهش نشان داد بین همجوشی شناختی با اضطراب مرگ رابطه مثبت معنادار (۰۵/۰p< ، ۴۱/۰r=) و بین منبع کنترل با اضطراب مرگ سالمندان رابطه منفی معناداری (۰/۰۵ p<  ، ۰/۴۶-r=) وجود دارد. هم چنین بین اجتناب شناختی با اضطراب مرگ رابطه مثبت معناداری (۰/۰۵p< ، ۰/۴۲r=) وجود دارد. نتایج رگرسیون چندگانه نشان داد همجوشی شناختی ۰/۳۱، منبع کنترل ۰/۳۶- و اجتناب شناختی ۰/۰۳ به شکل معناداری اضطراب مرگ سالمندان را پیشبینی میکنند (۰/۰۵p<).

نتیجه گیری: بنابراین میتوان نتیجه گرفت که همجوشی شناختی، منبع کنترل و اجتناب شناختی در زمره متغیرهای مرتبط با اضطراب مرگ سالمندان بود و توانایی پیش بینی آن را دارند.

واژه‌های کلیدی: همجوشی شناختی، منبع کنترل، اجتناب شناختی، اضطراب مرگ، سالمندان
متن کامل [PDF 406 kb]   (1053 دریافت)    
نوع مطالعه: توصیفی- همبستگی | موضوع مقاله: پرستاری
دریافت: ۱۳۹۵/۷/۱۷ | پذیرش: ۱۳۹۵/۱۱/۳۰ | انتشار: ۱۳۹۶/۱/۱۴


XML   English Abstract   Printدوره 19، شماره 1 - ( بهار 1396 ) برگشت به فهرست نسخه ها