:: دوره 19، شماره 2 - ( تابستان 1396 ) ::
جلد 19 شماره 2 صفحات 189-198 برگشت به فهرست نسخه ها
ارتباط میان خودمدیریتی و کیفیت زندگی در بیماران مبتلا به صرع مراجعه کننده به انجمن صرع ایران
مریم شاه حمزه، طیبه فصیحی ، کوروش کبیر، علی منتظری، مونس اسدی شوکی، ویدا ساعی
مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت
چکیده:   (1240 مشاهده)
زمینه و هدف: خودمدیریتی عاملی مهم در فرآیند درمان و کنترل بیماری صرع است که می تواند بر کیفیت زندگی بیماران نیز تاثیر زیادی بگذارد. لذا پژوهش حاضر با هدف بررسی ارتباط میان خودمدیریتی و کیفیت زندگی در بیماران مبتلا به صرع مراجعه کننده به انجمن صرع ایران انجام شد.
روش کار: روش پژوهش حاضر از نوع توصیفی تحلیلی است. جامعه هدف شامل تمام بیماران مبتلا به صرعی بود که در سال 1394 عضو انجمن صرع ایران بودند و بیماری آنها قبلاً توسط پزشک تأیید شده بود. 162 نفر از این بیماران به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند و به پرسش نامه مولفه های دموگرافیک، کیفیت زندگی بیماران مبتلا به صرع و خودمدیریتی صرع پاسخ دادند. داده‌ها با استفاده از نرم افزار SPSSنسخه 17 و آزمون های همبستگی پیرسون و رگرسیون گام به گام تحلیل شدند.
یافته ها: نتایج نشان داد بین خود مدیریتی به صورت کلی و مولفه های مدیریت دارو، مدیریت اطلاعات، مدیریت امنیت، مدیریت تشنج و مدیریت سبک زندگی با کیفیت زندگی رابطه مثبت و معناداری از لحاظ آماری وجود دارد (05/0 >p). همچنین نتایج رگرسیون گام به گام نشان داد مدیریت تشنج و مدیریت امنیت توانستند 4/20 درصد از تغییرات متغیر کیفیت زندگی را پیش بینی و تبیین کنند که نشان از تاثیر خودمدیریتی در کیفیت زندگیِ بیماران مبتلا به صرع میباشد.
نتیجه گیری: با توجه به یافته های پژوهش به نظر میرسد که میتوان با افزایش خودمدیریتی و ارتقای کیفیت زندگی در روند بهبود و کنترل بیماری بیماران مبتلا به صرع گام های موثری برداشت.
واژه‌های کلیدی: خودمدیریتی، کیفیت زندگی، صرع
متن کامل [PDF 153 kb]   (426 دریافت)    
نوع مطالعه: نیمه تجربی | موضوع مقاله: پرستاری
دریافت: ۱۳۹۵/۱۲/۱۰ | پذیرش: ۱۳۹۶/۵/۲۰ | انتشار: ۱۳۹۶/۶/۱۶


XML   English Abstract   Printدوره 19، شماره 2 - ( تابستان 1396 ) برگشت به فهرست نسخه ها