:: دوره 19، شماره 2 - ( تابستان 1396 ) ::
جلد 19 شماره 2 صفحات 189-198 برگشت به فهرست نسخه ها
ارتباط میان خودمدیریتی و کیفیت زندگی در بیماران مبتلا به صرع مراجعه کننده به انجمن صرع ایران
مریم شاه حمزه، طیبه فصیحی، کوروش کبیر، علی منتظری، مونس اسدی شوکی، ویدا ساعی
مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت، دانشگاه علوم پزشکی البرز، کرج، ایران
چکیده:   (2825 مشاهده)
زمینه و هدف: خودمدیریتی عاملی مهم در فرآیند درمان و کنترل بیماری صرع است که می تواند بر کیفیت زندگی بیماران نیز تاثیر زیادی بگذارد. لذا پژوهش حاضر با هدف بررسی ارتباط میان خودمدیریتی و کیفیت زندگی در بیماران مبتلا به صرع مراجعه کننده به انجمن صرع ایران انجام شد.
روش کار: روش پژوهش حاضر از نوع توصیفی تحلیلی است. جامعه هدف شامل تمام بیماران مبتلا به صرعی بود که در سال 1394 عضو انجمن صرع ایران بودند و بیماری آنها قبلاً توسط پزشک تأیید شده بود. 162 نفر از این بیماران به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند و به پرسش نامه مولفه های دموگرافیک، کیفیت زندگی بیماران مبتلا به صرع و خودمدیریتی صرع پاسخ دادند. داده‌ها با استفاده از نرم افزار SPSSنسخه 17 و آزمون های همبستگی پیرسون و رگرسیون گام به گام تحلیل شدند.
یافته ها: نتایج نشان داد بین خود مدیریتی به صورت کلی و مولفه های مدیریت دارو، مدیریت اطلاعات، مدیریت امنیت، مدیریت تشنج و مدیریت سبک زندگی با کیفیت زندگی رابطه مثبت و معناداری از لحاظ آماری وجود دارد (05/0 >p). همچنین نتایج رگرسیون گام به گام نشان داد مدیریت تشنج و مدیریت امنیت توانستند 4/20 درصد از تغییرات متغیر کیفیت زندگی را پیش بینی و تبیین کنند که نشان از تاثیر خودمدیریتی در کیفیت زندگیِ بیماران مبتلا به صرع میباشد.
نتیجه گیری: با توجه به یافته های پژوهش به نظر میرسد که میتوان با افزایش خودمدیریتی و ارتقای کیفیت زندگی در روند بهبود و کنترل بیماری بیماران مبتلا به صرع گام های موثری برداشت.
واژه‌های کلیدی: خودمدیریتی، کیفیت زندگی، صرع
متن کامل [PDF 153 kb]   (867 دریافت)    
نوع مطالعه: نیمه تجربی |
دریافت: 1395/12/10 | پذیرش: 1396/5/20 | انتشار: 1396/6/16


XML   English Abstract   Printدوره 19، شماره 2 - ( تابستان 1396 ) برگشت به فهرست نسخه ها