[صفحه اصلی ]   [Archive] [ English ]  
:: صفحه اصلي :: درباره نشريه :: آخرين شماره :: تمام شماره‌ها :: جستجو :: ثبت نام :: ارسال مقاله :: تماس با ما ::
:: دوره 20، شماره 3 - ( پائیز 1397 ) ::
جلد 20 شماره 3 صفحات 252-260 برگشت به فهرست نسخه ها
بررسی عوامل موثر بر سفر درمانی به ایران از دیدگاه گردشگران آذربایجانی در سال 1395
نسرین فولادی ، شهرام حبیب زاده ، سمیه براری ، حسین علیمحمدی اصل ، نسرین همایونفر ، علی نعمتی
گروه مامایی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی اردبیل، اردبیل، ایران
چکیده:   (1497 مشاهده)
زمینه و هدف: گردشگری سلامت، سفری سازمان­یافته است که به منظور حفظ، بهبود و بازیابی سلامت جسمی و روانی صورت میپذیرد و به عنوان یکی از ابعاد گردشگری، به توسعه پایدار و پویایی اقتصادی کشور کمک می­نماید. هدف از این مطالعه تعیین عوامل موثر بر سفر درمانی  به ایران از دیدگاه گردشگران آذربایجانی بود.
روش کار: پژوهش حاضر یک مطالعه ترکیبی بود که در بخش کیفی آن، با ده نفر از گردشگران آذربایجانی، مصاحبه­ نیمه­ ساختار­مند انجام شد. داده ها با استفاده از تحلیل محتوای کیفی  آنالیز شده و متغیرهای موثر در جذب و نیز عوامل نارضایتی گردشگران مشخص گردید. در مرحله بعدی با استفاده از نتایج بخش کیفی مطالعه و نیز مرور متون، پرسشنامه­ ای براساس سیستم لیکرت تهیه و توسط 213 گردشگر سلامت تکمیل گردید و عوامل موثر براساس شدت تاثیرشان امتیازبندی شدند. داده ها توسط نرم­افزار SPSS-20 و با استفاده از آمار توصیفی شامل فراوانی، میانگین و انحراف معیار تجزیه و تحلیل شدند.
یافته ها: بیشتر شرکت کنندگان در مطالعه (63/4%)، مرد بوده و بین 20 تا 40 سال سن داشتند (43/2%) . بالاترین فراوانی در رابطه با نوع بیماری جهت مراجعه مربوط به بیماری‌های داخلی (10/3%)، عفونی (9/4%)، جراحی (8/5%) و اورولوژی (8%) بود. دو عامل کیفیت خدمات درمانی و هزینه درمان به ترتیب با میانگین و انحراف معیار 0/05±3/08 و 0/35±3/05 موثرترین عوامل در مسافرت درمانی به ایران بودند. عوامل تجهیزات پزشکی و سیاسی- امنیتی نیز به ترتیب با میانگین 0/07±2/98 و 0/04±2/98 در رتبه های­ سوم و چهارم قرار داشتند. زمان انتظار برای دریافت خدمات، با میانگین 0/09±2/84 کمترین عامل تأثیرگذار در سفر به ایران از دیدگاه گردشگران آذربایجانی بود.
نتیجه­ گیری: نتایج نشان داد که کیفیت خدمات درمانی، هزینه درمان، تجهیزات پزشکی و عوامل سیاسی- امنیتی بر انگیزه ورود بیماران خارجی به ایران اثر مثبت داشته، اما زمان انتظار، تنوع درمانی، عوامل جامعه ­شناختی و جاذبه‌های گردشگری، تأثیر زیادی نداشتند. بنابراین پیشنهاد میشود در برنامه‌های بازاریابی و تبلیغاتی، روی پنج عامل اول تمرکز صورت گیرد.
واژه‌های کلیدی: گردشگری سلامت، گردشگری درمانی، سفردرمانی، آذربایجان، اردبیل
متن کامل [PDF 133 kb]   (718 دریافت)    
نوع مطالعه: مقاله اصیل |
دریافت: 1396/10/20 | پذیرش: 1397/3/30 | انتشار: 1397/6/31
فهرست منابع
1. Khachaki BL. Tourism as an industry. Rahbord. 1387;1(2):171-206 [Persian].
2. Tomazzoni EL, Crosdales C, DelCarmen L. Ciclo virtuoso de satisfacción de los turistas del evento Natal Luz y desarrollo turístico y socioeconómico de la ciudad de Gramado (Serra Gaúcha, Brasil). Estudios y perspectivas en turismo. 2013;22(4):630-60.
3. Jariyachamsit S. An investigation of safety in tourism: an experience of young tourists in Bangkok, Thailand. Procedia-Social and Behavioral Sciences. 2015;197:1931-935. [DOI:10.1016/j.sbspro.2015.07.571]
4. Le-Klaehn DT, Gerike R, Hall CM. Visitor users vs. non-users of public transport: the case of Munich, Germany. Journal of Destination Marketing & Management. 2014;3(3):152-61. [DOI:10.1016/j.jdmm.2013.12.005]
5. Council WTT. Travel & tourism economic impact 2017 world. United Kingdom: london, Available In: https://www.wttc.org/-/media/files/reports/economic-impact-research/regions- 2017/world2017.pdf
6. Caballero-Danell S, Mugomba C. Medical tourism and its entrepreneurial opportunities- a conceptual framework for entry into the industry. Master Thesis in Economic. School of Business. University of Gothenburg; 2007.
7. Izadi M, Ayoobian A, Nasiri T, Joneidi N, Fazel M, Hosseinpourfard MJ. Situation of health tourism in Iran; opportunity or threat. Iranian Journal of Military Medicine. 2012;14(2):69-75.
8. Hadizadehmoghadam A, Zahediannezhad MH, Ghanbarzademiyandehi R, Fakharmanesh S. The model of effective variables on medical tourisms' motivation for choosing. Iran Journal of Business Management. 2013;12(3):59-79 [Persian].
9. Tourani S. Medical tourism in Iran: analysis of opportunities and challenges with MADM approach. Research Journal of Biological Sciences. 2010;5(3):251-57. [DOI:10.3923/rjbsci.2010.251.257]
10. Garrod B. Local participation in the planning and management of ecotourism: a revised model approach. Journal of Ecotourism. 2003;2(1):33-53. [DOI:10.1080/14724040308668132]
11. Ramirez de Allerano AB. Patients without borders: the emergence of medical tourism. International Journal of Health Services. 2007;37(1):193-98. [DOI:10.2190/4857-468G-2325-47UU] [PMID]
12. Lunt N, Horsfall D, Hanefeld J. Handbook on medical tourism and patient mobility. 1st edition. University of York and Johanna Hanefeld: Edward Elgar; 2015. [DOI:10.4337/9781783471195]
13. Herrick DM. Medical tourism: global competition in health care. Dallas, Texas: National Center for Policy Analysis, Report No. 304; 2007 November.
14. Rahimpoor A. Statistical analysis of the world tourism industry, future markets and the status of Iran. Journal of Tourism. 2012;1(1):115-32 [Persian].
15. Forum WE. The Travel & Tourism Competitiveness Report 2013. Geneva: World Economic Forum; 2013.
16. Forum WE. The Global Competitiveness Report 2017–2018. Schwab K, Geneva; 2018.
17. Islamic Republic of Irans 20-Year Outlook to 2025. Government Information Base . https://chmb.mporg.ir/FileSystem/View/File.aspx?FileId=e4a12549-f020-4856-b1cc-e74650fc187c [Persian].
18. Han H, Hyun SS. Customer retention in the medical tourism industry: impact of quality, satisfaction, trust, and price reasonableness. Tourism Management. 2015;46:20-29. [DOI:10.1016/j.tourman.2014.06.003]
19. Home RA. A new tune from an old instrument: the application of SERVQUAL to a tourism service business Journal of Quality Assurance in Hospitality & Tourism. 2006;6(3-4):185-202. [DOI:10.1300/J162v06n03_11]
20. Maleki S, Tavangar M. Analyzing health tourism challenges in Mashhad from the perspective of foreign patients. Journal of Geography and Urban Space Development. 2016;2(2):153-165 [Persian].
21. Pham TH. A study of the determinants influencing customer satisfaction in medical tourism industry in Singapore. Australia: Southern Cross University; 2015.
22. Mahmoudifar Y, Tabibi SJ, Nasiripour AA, Riahi L. Effective factors on the development of medical tourism industry in the West Azerbaijan Province, Iran: pattern presentation. International Journal of Medical Research & Health Sciences. 2016;5(7):620-30.
23. Delgoshaei B, Ravaghi H, Abolhassani N. Importance-performance analysis of medical tourism in Iran from medical tourists and medical services provider's perspective. Middle-East Journal of Scientific Research. 2012;12(11):1541-547 [Persian].
24. Dehdashti Z, Anchei A. Experience of Malaysia, Turkey and Tunisia in tourism development. Tourism Management Studies. 2004;2(4):31-67 [Persian].
25. Garcia AG, Besinga CA. Challenges and opportunities in the Philippine medical tourism industry. The SVG Review. 2006;4(1):41-55.
26. Marlowe J, Sullivan P. Medical tourism: the ultimate outsourcing. People and Strategy. 2007;30(2):8-10.
27. Delgoshaei B, Jabbari A, Farzin MR, Sherebafchizade N, Tabibi SJ. Current status of medical tourism: case study of Iran. Quarterly of Payesh. 2012;11(2):171-79 [Persian].
28. Keshavarz H, Jabarifar SE, Hasseinpour K. Evaluation of social, cultural and infrastructural factors influencing the development of dental tourism in Isfahan, Iran. Journal of Isfahan Dental School. 2013;8(7):684-94.
29. Fani Khiavi R. Health tourism development strategies in Ardabil. International Journal of Travel Medicine and Global Health. 2014;2(2):65-67 [Persian].
30. Farhadi F. Factors affecting the development of health tourism industry from the perspective of managers and health professionals in Tehran. University of Esfahan; 2011 [Persian].
31. Turner L. 'First world health care at third world prices': globalization, bioethics and medical tourism. Biosocieties. 2007;2(3):303-25. [DOI:10.1017/S1745855207005765]
32. Howze KS. Medical tourism: symptom or cure. Georgia Law Review. 2007;41(3):1013-52.
33. Connell J. Medical tourism: sea, sun, sand and… surgery. Tourism Management. 2006;27(6):1093-100. [DOI:10.1016/j.tourman.2005.11.005]
34. Burkett L. Medical tourism: concerns, benefits, and the American legal perspective. The Journal of Legal Medicine. 2007;28(2):223-45. [DOI:10.1080/01947640701357763] [PMID]
35. Mahdavi Y, Mardani S, Hashemidehaghi Z, Mardani N. The factors in development of health tourism in Iran. International Journal of Travel Medicine and Global Health. 2013;1(2):113-18 [Persian].
36. Awadzi W, Panda D. Medical tourism: globalization and the marketing of medical services. Consortium Journal of Hospitality & Tourism. 2006;11(1):75-81.
37. Zibakalam S, Goodarzi M. Turkish and Iranian foreign policy in central Asia (feasibility study strategic reletions between the two countries based on comparative model). Political Science and International Relations. 2013;6(21);165-95.
38. Taghvaei M, Goodarzi M. Developing and prioritizing the formation of strategies in medical tourism (case study: Shiraz Metropolis). Research and Urban Planning. 2016;7(24):1-22 [Persian].
39. Nasiripour AA, Raeissi P, Maleki MR, Bafghi MJA. A mixed model for health services marketing in Iranian Public hospitals. Health Information Management. 2013;9(7):1158-68 [Persian].
40. Ghasemi Yalghouzaghaji A, Asadzadeh A, Khoshkhoo MHI, Jabarzadeh Y. Evaluation of medical tourism attraction factors with fuzzy combined multi-criteria decision making approach (case study: East Azarbaijan province). Journal of Tourism and Development. 2017;6(3):39-57 [Persian].
41. Tatti K, Janthapho P, Unluechai S. International tourist' motivation and satisfaction with medical products and services at bumrungrad hospital. Bangkok: Neresuan University; 2009.
ارسال پیام به نویسنده مسئول

ارسال نظر درباره این مقاله
نام کاربری یا پست الکترونیک شما:

CAPTCHAXML   English Abstract   Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Fouladi N, Habibzadeh S, Barari S, Alimohammadi Asl H, Homayounfar N, Nemati A. Factors Affecting Medical Trip from the Perspective of Azerbaijani Tourists, Iran 2016. JHC. 2018; 20 (3) :252-260
URL: http://hcjournal.arums.ac.ir/article-1-871-fa.html

فولادی نسرین، حبیب زاده شهرام، براری سمیه، علیمحمدی اصل حسین، همایونفر نسرین، نعمتی علی. بررسی عوامل موثر بر سفر درمانی به ایران از دیدگاه گردشگران آذربایجانی در سال 1395. مجله سلامت و مراقبت. 1397; 20 (3) :252-260

URL: http://hcjournal.arums.ac.ir/article-1-871-fa.htmlدوره 20، شماره 3 - ( پائیز 1397 ) برگشت به فهرست نسخه ها
مجله سلامت و مراقبت Journal of Health and Care
Persian site map - English site map - Created in 0.11 seconds with 31 queries by YEKTAWEB 4157