[صفحه اصلی ]   [Archive] [ English ]  
:: صفحه اصلي :: درباره نشريه :: آخرين شماره :: تمام شماره‌ها :: جستجو :: ثبت نام :: ارسال مقاله :: تماس با ما ::
:: دوره 20، شماره 2 - ( تابستان 1397 ) ::
جلد 20 شماره 2 صفحات 139-147 برگشت به فهرست نسخه ها
مقایسه تاثیر سوند سرویکس و دوش آب گرم در پیشبرد سیر زایمان طبیعی و میزان تبدیل آن به عمل سزارین
منیر محمد علی پور ، شبنم جعفری زارع ، معصومه سهرابی ، رویا متولی ، سراپ اجدر اپای ، تورجه ساکار
گروه مامایی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد خلخال، خلخال، ایران
چکیده:   (3020 مشاهده)
زمینه و هدف: تحریک درد زایمان یکی از اقدامات شایع و ضروری در مامائی است. در بیشتر از 15 درصد حاملگی‌ها، القاء زایمان جهت تسریع روند زایمان انجام می‌شود. در این پژوهش، دو روش القای زایمان شامل تعبیه سوند سرویکس و دوش آب گرم در پیشبرد سیر زایمان مورد مقایسه قرار گرفتند.
روش کار: این مطالعه کارآزمایی بالینی روی 150 زن باردار شکم اول 41- 40 هفته در فاز نهفته لیبر صورت گرفت و بیماران به‌صورت تصادفی به سه گروه تقسیم شدند. قبل از شروع القا برای پیشبرد لیبر در گروه اول، سوند سرویکس و در گروه دوم دوش آب گرم استفاده شد و گروه سوم تحت اقدامات روتین بخش زایمان قرار گرفتند. سپس القا با اکسی‌توسین در تمامی بیماران انجام گرفت. سیر پیشرفت زایمان با استفاده از آزمون‌های توصیفی و تحلیلی در نرم افزار SPSS-16 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
یافته ها: میانگین سنی شرکت کنندگان در سه گروه به‌ ترتیب 11/43±24/70، 10/23 ± 24/19 و 10/30±23/92 سال بود (0/728=p). عدم پیشرفت زایمانی در دو گروه اول و دوم و پست دیت شدن نوزاد در گروه سوم، شایع‌ترین علل شروع القای زایمان بود. در بررسی میزان درد ناشی از انقباضات رحمی، نتایج نشان داد که اختلاف آماری معنی دار بین میانگین و انحراف معیار درد قبل از مداخله در گروه ها وجود نداشت (0/169=p)، اما بعد از مداخله میانگین درد در همه گروه ها افزایش یافته و این اختلاف از نظر آماری معنیدار بود (0/001p<). همچنین بیشترین اختلاف افزایش درد بین گروه اینداکشن به تنهایی و گروه دوش آب گرم وجود داشت (اختلاف میانگین 2/08 در مقابل 0/03). فاصله زمانی شروع اتساع تا بازشدن کامل سرویکس در گروه اول کمتر (0/001p<) و میزان تبدیل زایمان طبیعی به سزارین در گروه سوم بیشتر از دو گروه دیگر بود (0/266=p).
نتیجه گیری: نتایج نشان داد که تعبیه سوند سرویکس اثرات مثبتی در تسریع روند زایمانی، نسبت به دو روش دیگر دارد. در حالی که تاثیر دوش آب گرم بر کاهش شدت درد بیماران حین روند زایمانی بیشتر است.
واژه‌های کلیدی: سوند فولی، دوش آب گرم، اکسی توسین، زایمان طبیعی، سزارین
متن کامل [PDF 126 kb]   (824 دریافت)    
نوع مطالعه: کارآزمایی بالینی تصادفی |
دریافت: 1396/12/14 | پذیرش: 1397/3/18 | انتشار: 1397/4/6
فهرست منابع
1. Afolabi BB, Oyeneyin OL, Ogedengbe OK. Intravaginal misoprostol versus Foley catheter for cervical ripening and induction of labor. International Journal of Obstetrics & Gynecology. 2005;89(3):263–67. [DOI:10.1016/j.ijgo.2005.02.010] [PMID]
2. Barrilleaux PS, Bofill JA, Terrone DA, Magann EF, May WL, Morrison JC. Cervical ripening and induction of labor with misoprostol, dinoprostone gel, and a Foley catheter: a randomized trial of 3 techniques. International Journal of Obstetrics & Gynecology. 2002;186(6):1124–129. [DOI:10.1067/mob.2002.123821]
3. Nimbalkar PB, Patel JN, Thakor N. Efficacy of misoprostol over Foley's catheter as a cervical ripening agent: a comparative study. International Journal of Reproduction, Contraception, Obstetrics and Gynecology. 2017;6(12):5288-292. https://doi.org/10.18203/2320-1770.ijrcog20175068 [DOI:10.18203/2320-1770.ijrcog20175060]
4. Dalui R, Suri V, Ray P, Gupta I. Comparison of extra amniotic Foley catheter and intracervical prostaglandin E2 gel for preinduction cervical ripening. Acta Obstetricia et Gynecologica Scandinavica. 2005;84(4):362–67. https://doi.org/10.1080/j.0001-6349.2005.00662.x [DOI:10.1111/j.0001-6349.2005.00662.x] [PMID]
5. Cromi A, Ghezzi F, Tomera S, Uccella S, Lischetti B, Bolis P. Cervical ripening with the Foley catheter. International Journal of Obstetrics & Gynecology. 2007;97(2):105–109. [DOI:10.1016/j.ijgo.2006.10.014] [PMID]
6. Faraji-Darkhaneh R. Effect of Foley catheter in preparation of cervix for delivery. Journal of Guilan University of Medical Sciences. 2001;10(39):83–88 [Persian].
7. Kahnamoei-Aghdam F, Mobaraki N, Amani F, Yavarzadeh M. Effect of Foley catheter in preparation of cervix for delivery. International Journal of Research in Medical Sciences. 2015;3(10):2643–646 [Persian]. [DOI:10.18203/2320-6012.ijrms20150806]
8. Ghezzi F, Massimo F, Raio L, Di Naro E, Balestreri D, Bolis P. Extra-amniotic Foley catheter and prostaglandin E2 gel for cervical ripening at term gestation. European Journal of Obstetrics & Gynecology and Reproductive Biology. 2001;97(2):183–87. [DOI:10.1016/S0301-2115(00)00544-3]
9. Pennell CE, Henderson JJ, O'Neill MJ, McCleery S, Doherty DA, Dickinson JE. Induction of labor in nulliparous women with an unfavorable cervix: a randomized controlled trial comparing double and single balloon catheters and PGE2 gel. Obstetrical & Gynecological Survey. 2010;65(2):78-80. [DOI:10.1097/01.ogx.0000368138.31846.fc]
10. Saleem S. Efficacy of dinoprostone, intracervical Foleys and misoprostol in labor induction. Journal of the College of Physicians and Surgeons Pakistan. 2006;16(4):276–79. [PMID]
11. Masoudi M, Akbari S. The comparison of Entonox and warm water effect on labor pain. Yafte. 2011;12(2):25–32 [Persian].
12. Madady S, Sehati F, MohammadAlizadeh S, Mirghafourvand M. Effect of hot shower and intravenous injection of hyoscine on childbirth experience of nulliparous women: a randomized clinical trial. The Iranian Journal of Obstetrics, Gynecology and Infertility. 2017;20(2):78-88 [Persian].
13. Shahpourian F, Kiani K, Sedighian H, Hosseini F. The effect of water birth on labor Pain during active phase of labor. Razi Journal of Medical Sciences. 2008;14(57):101-111 [Persian].
14. Moneta J, Okninska A, Wielgos M, Przyboś A, Chrostowska J, Marianowski L. The influence of warm water immersion on the course of labor. Ginekologia Polska. 2001; 72(12):1031-1036. [PMID]
15. Lenstrup C, Schantz A, Berget A, Feder E, Rosenö H, Hertel J. Warm tub bath during delivery. Acta Obstetricia et Gynecologica Scandinavica. 1987;66(7):709-12. [DOI:10.3109/00016348709004148]
16. Movahed F, Norozi N. Comparison of early versus late amniotomy following cervical ripening with Foley catheter. Journal of Qazvin University of Medical Sciences. 2008;12(3):26-31 [Persian].
17. Vahid-Roudsari F, Ayati S, Ghasemi M, Hasanzadeh-Mofrad M, Shakeri M, Farshidi F, et al. Comparison of vaginal misoprostol with Foley catheter for cervical ripening and induction of labor. Iranian Journal of Pharmaceutical Research. 2011;10(1):149-54. [PMID] [PMCID]
18. Malarewicz A, Wydrzynski G, Szymkiewicz J, Adamczyk-Gruszka O. The influence of water immersion on the course of first stage of parturition in primiparous women. Medycyna Wieku Rozwojowego. 2005;9(4):773-80. [PMID]
19. Ganji Z, Shirvani M, Rezaei-Abhari F, Danesh M. The effect of intermittent local heat and cold on labor pain and child birth outcome. Iranian Journal of Nursing and Midwifery Research. 2013;18(4):298–303 [Persian]. [PMID] [PMCID]
20. Liu Y, Liu Y, Huang X, Du C, Peng J, Huang P, et al. A comparison of maternal and neonatal outcomes between water immersion during labor and conventional labor and delivery. BMC Pregnancy Childbirth. 2014;14:160. [DOI:10.1186/1471-2393-14-160] [PMID] [PMCID]
21. da Silva FMB, de Oliveira SMJ. The effect of immersion baths on the length of childbirth labor. Revista da Escola de Enfermagem da USP. 2006;40(1):57–63. [PMID]
22. da Silva FMB, de Oliveira SMJ, Nobre M. A randomized controlled trial evaluating the effect of immersion bath on labor pain. Midwifery. 2009;25(3):286-94. [DOI:10.1016/j.midw.2007.04.006] [PMID]
23. Jagielska I, Kazdepka-Ziemińska A, Janicki R, Fórmaniak J, Grabiec M, Walentowicz-Sadłecka M. Evaluation of the efficacy and safety of Foley catheter pre-induction of labor. Ginekologia Polska. 2013;84(3):180-85. [PMID]
24. Rath W. A clinical evaluation of controlled released in oprostone for cervical ripening- Are view of current evidence in hospital and outpatient settings. Journal of Perinatal Medicine. 2005;33(6):491-99. [DOI:10.1515/JPM.2005.087] [PMID]
25. Kruit H, Heikinheimo O, Ulander V, Aitokallio-Tallberg A, Nupponen I, Paavonen J, et al. Foley catheter induction of labor as an outpatient procedure. Journal of Perinatology. 2016;36(8):618–22. [DOI:10.1038/jp.2016.62] [PMID]
ارسال پیام به نویسنده مسئول

ارسال نظر درباره این مقاله
نام کاربری یا پست الکترونیک شما:

CAPTCHAXML   English Abstract   Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Mohammad Alipour M, Jafari Zare S, Sohrabi M, Ejder Apay S, Sakar T. Comparison of the Effect of Cervical Catheter and Hot Water Showers on the Progression of Normal Delivery and Its Conversion to Cesarean Delivery. JHC. 2018; 20 (2) :139-147
URL: http://hcjournal.arums.ac.ir/article-1-914-fa.html

محمد علی پور منیر، جعفری زارع شبنم، سهرابی معصومه، متولی رویا، اجدر اپای سراپ، ساکار تورجه. مقایسه تاثیر سوند سرویکس و دوش آب گرم در پیشبرد سیر زایمان طبیعی و میزان تبدیل آن به عمل سزارین. مجله سلامت و مراقبت. 1397; 20 (2) :139-147

URL: http://hcjournal.arums.ac.ir/article-1-914-fa.htmlدوره 20، شماره 2 - ( تابستان 1397 ) برگشت به فهرست نسخه ها
مجله سلامت و مراقبت Journal of Health and Care
Persian site map - English site map - Created in 0.11 seconds with 31 queries by YEKTAWEB 4157