[صفحه اصلی ]   [Archive] [ English ]  
:: صفحه اصلي :: درباره نشريه :: آخرين شماره :: تمام شماره‌ها :: جستجو :: ثبت نام :: ارسال مقاله :: تماس با ما ::
:: دوره 20، شماره 1 - ( بهار 1397 ) ::
جلد 20 شماره 1 صفحات 72-81 برگشت به فهرست نسخه ها
تأثیر مداخله آموزشی مبتنی بر سازه‌های الگوی اعتقاد بهداشتی بر انجام پاپ اسمیر در شهر یزد
محمدحسین باقیانی مقدم ، زویا خواجه دهی ، طاهره رحیمی ، فاطمه جوزی
گروه آموزش بهداشت، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی، یزد، ایران
چکیده:   (1913 مشاهده)
زمینه و هدف: سرطان دهانه رحم، دومین سرطان شایع در زنان میباشد و علیرغم قابل پیشگیری بودن آن، سالانه در دنیا تعداد زیادی از زنان در اثر ابتلا به آن جان خود را از دست میدهند. این مطالعه با هدف تعیین تأثیر مداخله آموزشی مبتنی بر الگوی اعتقاد بهداشتی بر انجام پاپ اسمیر در زنان شهر یزد انجام گرفت.
روش کار: پژوهش حاضر، یک مطالعه نیمه تجربی بود که در سال 93 روی 87 زن ازدواج کرده مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهر یزد انجام شد. نمونه گیری به روش خوشه ای چند مرحله‌ای بود که طی آن، چهار مرکز از بین مراکز بهداشتی درمانی شهر یزد انتخاب و در دو گروه آزمون و کنترل قرار گرفتند. از یک پرسشنامه محقق ساخته جهت جمع آوری داده ها استفاده شد. دو جلسه آموزشی به روش سخنرانی و بحث گروهی در مورد سرطان دهانه رحم، عواقب جدی بیماری، نحوه انجام پاپ اسمیر و منافع آن، اجرا شد. هر دو گروه قبل و دو ماه پس از مداخله، مورد بررسی قرار گرفتند. داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS-20 و آزمونهای آماری توصیفی، تی مستقل و تی زوجی تجزیه و تحلیل شدند.
یافته ها: براساس نتایج، قبل از مداخله تفاوت معناداری در میانگین نمره سازه های الگوی اعتقاد بهداشتی، در گروه آزمون و کنترل وجود نداشت. پس از مداخله، میانگین نمره حساسیت درک شده (0/001<p)، شدت درک شده (0/001<p)، راهنما برای عمل (0/002=p) و آگاهی (0/008=p) در گروه آزمون نسبت به قبل افزایش یافت، در حالی که نمره موانع درک شده، کاهش معنیداری را نشان داد (0/001<p). در رابطه با رفتار شرکت کنندگان، 63/8 درصد (30 نفر) از افراد گروه آزمون پس از مداخله، تست پاپ اسمیر انجام دادند در حالی که این میزان در گروه کنترل، فقط 2/8 درصد (1 نفر) بود (0/05<p).
نتیجه‌گیری: نتایج مطالعه، کارایی الگوی اعتقاد بهداشتی را در انجام پاپ اسمیر در زنان شهر یزد نشان داد. لذا طراحی و اجرای مداخلات آموزشی براساس این الگو منجر به بهبود عملکرد زنان در انجام پاپ اسمیر میگردد.
واژه‌های کلیدی: الگوی اعتقاد بهداشتی، آموزش بهداشت، پاپ اسمیر، سرطان سرویکس
متن کامل [PDF 136 kb]   (530 دریافت)    
نوع مطالعه: نیمه تجربی |
دریافت: 1396/10/29 | پذیرش: 1397/1/25 | انتشار: 1397/2/18
فهرست منابع
1. Al Sairafi M, Mohamed AF. Knowledge, attitudes, and practice related to cervical cancer screening among Kuwaiti women. Medical Principles and Practice. 2009;18(1):35-42 [DOI:10.1159/000163044] [PMID]
2. Nieminen P, Kallio M, Hakama M. The effect of mass screening on incidence and mortality of squamous and adenocarcinoma of cervix uteri. Obstetrics & Gynecology. 1995;85(6):1017-21. [DOI:10.1016/0029-7844(95)00063-W]
3. Winkler J, Bingham A, Coffey P, Handwerker WP. Women's participation in a cervical cancer screening program in northern Peru. Health Education Research. 2008;23(1):10-24. [DOI:10.1093/her/cyl156] [PMID]
4. Kabir M, Jliyasu Z, Abubakar IS, Mahboob S. Awareness and practice of cervical cancer screening among female health professional in Murtala Mohammed specialist hospital, Kano. Nigerian Postgraduate Medical Journal. 2005;12(3):179-82. [PMID]
5. Rakhshani F, Jalilian F, Mirzaei Alavijeh M, Zinat Motlagh F, Aghaei A, Ahmadi-Jouibari T. Pap smear test among women: an educational intervention based on health belief model. Journal of Birjand University of Medical Sciences. 2013;20:136-43 [Persian].
6. Berek JS. Berek and Novak's Gynecology. 15 th Edition. Lippincott Williams & Wilkins, 2011.
7. Coskun S, Can H, Turan S. Knowledge about cervical cancer risk factors and Pap smear testing behavior among female primary health care workers: a study from south Turkey. Asian Pacific Journal of Cancer Prevention. 2013;14(11):6389-392. [DOI:10.7314/APJCP.2013.14.11.6389]
8. Safaeian M, Solomon D, Castle PE. Cervical cancer prevention cervical screening: science in evolution. Obstetrics and Gynecology Clinics of North America. 2007;34(4):739-60. [DOI:10.1016/j.ogc.2007.09.004] [PMID] [PMCID]
9. Ronco G, Dillner J, Elfström KM, Tunesi S, Snijders PJ, Arbyn M, et al. Efficacy of HPV-based screening for prevention of invasive cervical cancer: follow-up of four European randomized controlled trials. Lancet. 2014;383(9916):524-32. [DOI:10.1016/S0140-6736(13)62218-7]
10. Nakalevu Susana M. The knowledge, attitude, practice and behavior of women towards cervical cancer and Pap smear screening: a cross sectional study in the Rewa subdivision. MPH dissertation. Fiji School of Medicine, 2009.
11. Reis N, Bebis H, Kose S, Sis A, Engin R, Yavan T. Knowledge, behavior and beliefs related to cervical cancer and screening among Turkish women. Asian Pacific Journal of Cancer Prevention. 2012;13(4):1463-470. [DOI:10.7314/APJCP.2012.13.4.1463]
12. Niakan M. prevalence of HPV virus in women with abnormal cervix by molecule Hiberplovisation. Shahed Medical Journal. 1998;6:99 [Persian].
13. Ghaffari M, Niknami Sh, Kazemnejad A, Mirzae E, Ghofranipour F. Designing and validating 10 conceptual scales to prevent HIV among adolescents. Journal of University of Medical Sciences Kermanshah. 2007;11(1):39-43 [Persian].
14. Daryani S, Shojaeezadeh D, Batebi A, Yazdani Charati J, Naghibi A. The effect of education based on a health belief model in women's practice with regard to the Pap smear test. Journal of Cancer Policy. 2016;8:51-56. [DOI:10.1016/j.jcpo.2015.11.001]
15. Taghipour shoorijeh L, Abedini S, Hassani L, Ghanbarnejad A. The impact of educational interventions based on the health belief model Pap smear test, educational interventions in women referred to health center of Bandar Abas. International Journal of Applied Business and Economic Research. 2015;13(6):3579-590.
16. Saffai M, Shojaeizadeh D, Ghofranipour F, Heydarnia A, Pakpour A. Health education & promotion: theories, models & methods. Tehran: Sobhan, 2010 [Persian].
17. Yakhforoushha A, Solhi M, Ebadifard F. The effect of health education via health belief model on knowledge and attitude of healthy voluntaries about Pap smear in urban centers Ghazvin. Advances in Nursing & Midwifery. 2008;18(62):24-31 [Persian].
18. Park S, Chang S, Chung C. Effects of a cognition-emotion focused program to increase public participation in Papanicolaou smear screening. Public Health Nursing. 2005;22(4):289-98. [DOI:10.1111/j.0737-1209.2005.220404.x] [PMID]
19. Lee HY, Lee MH. Barriers to cervical cancer screening and prevention in young Korean immigrant women: implications for intervention development. Journal of Transcultural Nursing. 2017;28(4):353-62. [DOI:10.1177/1043659616649670] [PMID]
20. McFarland DM. Cervical cancer and Pap smear screening in Botswana: knowledge and perceptions. International Nursing Review. 2003;50(3):167-75. [DOI:10.1046/j.1466-7657.2003.00195.x]
21. Demirtas B, Acikgoz I. Promoting attendance at cervical cancer screening: understanding the relationship with Turkish women's' health beliefs. Asian Pacific Journal of Cancer Prevention. 2013;14(1):333-40. [DOI:10.7314/APJCP.2013.14.1.333]
22. Seifert CM, Chapman LS, Hart JK, Perez P. Enhancing intrinsic motivation in health promotion and wellness. American Journal of Health Promotion. 2012;26(3):TAHP1-12.
23. Zimmerman BJ. Investigating self-regulation and motivation: Historical background, methodological developments and future prospects. American Educational Research Journal. 2008;45(1):166-83. [DOI:10.3102/0002831207312909]
24. Sudenga SL, Rositch AF, Otieno WA, Smith JS. Knowledge, attitudes, practices, and perceived risk of cervical cancer among Kenyan women. International Gynecological Cancer Society. 2013;23(5):895-99. [DOI:10.1097/IGC.0b013e31828e425c] [PMID] [PMCID]
25. John J. The knowledge, attitude, practice and perceived barriers towards screening for premalignant cervical lesions among women aged 18 years and above in Sonega Urban, Ruvuma. A thesis for the degree of Master of Medicine. Muhimbili University of Health and Allied Sciences, 2011.
26. Madeleine M, Daling JR, Schwartz SM, Shera K, Mcknight B, Carter J. Human papillomavirus and long term oral contraceptive Use increase the risk of adenocarcinoma in situ of the cervix. Cancer Epidemiology, Biomarkers & Prevention. 2001;10(3):171-77. [PMID]
27. Au WW, Sierra-Torres CH, Tyring SK. Acquired and genetic susceptibility to cervical cancer. Mutation Research. 2003;544(2-3):361-64. [DOI:10.1016/j.mrrev.2003.05.001] [PMID]
28. Munoz N, Franceschi S, Bosetti C, Moreno V, Herrrero R, Smit JS. Role of parity and human papillomavirus in cervical cancer: IARC multicentric case-control study. Lancet. 2002;359(9312):1093-101. [DOI:10.1016/S0140-6736(02)08151-5]
29. Merill RM, Fugal S, Novilla LB, Raphael MC. Cancer risk associated with early and late maternal age at first birth. Gynecology Oncology. 2005;96(3):583-93. [DOI:10.1016/j.ygyno.2004.11.038] [PMID]
ارسال پیام به نویسنده مسئول

ارسال نظر درباره این مقاله
نام کاربری یا پست الکترونیک شما:

CAPTCHAXML   English Abstract   Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Baghianimoghadam M, Khajedehi Z, Rahimi T, Jowzi F. The Effect of Educational Intervention Based on Health Belief Model Constructs on Performing Pap smear in Yazd. JHC. 2018; 20 (1) :72-81
URL: http://hcjournal.arums.ac.ir/article-1-943-fa.html

باقیانی مقدم محمدحسین، خواجه دهی زویا، رحیمی طاهره، جوزی فاطمه. تأثیر مداخله آموزشی مبتنی بر سازه‌های الگوی اعتقاد بهداشتی بر انجام پاپ اسمیر در شهر یزد. مجله سلامت و مراقبت. 1397; 20 (1) :72-81

URL: http://hcjournal.arums.ac.ir/article-1-943-fa.htmlدوره 20، شماره 1 - ( بهار 1397 ) برگشت به فهرست نسخه ها
مجله سلامت و مراقبت Journal of Health and Care
Persian site map - English site map - Created in 0.11 seconds with 31 queries by YEKTAWEB 4157