مجله سلامت و مراقبت- سیاست دسترسی آزاد
سیاست دسترسی آزاد

حذف تصاویر و رنگ‌ها

فصلنامه علمی پژوهشی سلامت و مراقبت مجله ای الکترونیک است که قابلیت دستیابی فوری به محتوی خود بصورت آزاد را دارا می‌باشد. به امید آن که پژوهشی که بصورت عمومی در دسترس باشد، موجب تبادل بیشتر دانش در مقیاس جهانی می‌شود. نشریه هزینه ای برای بررسی، پردازش، و انتشار مقالات علمی از نویسندگان و یا نهادها و سازمان های پژوهشی طلب نمی کند.

نشانی مطلب در وبگاه مجله سلامت و مراقبت:
http://hcjournal.arums.ac.ir/find.php?item=1.115.23.fa
برگشت به اصل مطلب