مجله سلامت و مراقبت- فرم تعهد نامه
فرم تعهد نامه

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1396/1/30 | 

فرم تعهد نامه
لطفا فایل مربوطه را پس از دریافت و امضای تمام نویسندگان مجدد بصورت pdf بارگذاری نمایید.

 

نشانی مطلب در وبگاه مجله سلامت و مراقبت:
http://hcjournal.arums.ac.ir/find.php?item=1.118.32.fa
برگشت به اصل مطلب