مجله سلامت و مراقبت- راهنمای اخذ کد ارکید
راهنمای اخذ کد ارکید

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۵/۸ | 
کاربران گرامی
احتراما به استحضار می رساند :طبق آیین نامه وزارتی،تمام نویسندگان مقالات اعم از اعضای هیات علمی یا نویسندگان آزاد ملزم به ارایه کد ORCID جهت پذیرش مقالات می باشند.
از این لینک می توانید برای خود کد بگیرید: www.orcid.org
نشانی مطلب در وبگاه مجله سلامت و مراقبت:
http://hcjournal.arums.ac.ir/find.php?item=1.124.44.fa
برگشت به اصل مطلب