مجله سلامت و مراقبت- صفحه اصلی
اخذ رتبه علمی- پژوهشی

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1397/3/6 | 

قابل توجه نویسندگان محترم:

به لطف خداوند متعال، به استناد مصوبات یکصد و پانزدهمین کمیسیون نشریات علوم پزشکی کشور، مجله سلامت و مراقبت دانشکده پرستاری و مامایی اردبیل موفق به اخذ رتبه علمی- پژوهشی گردید.
نشانی مطلب در وبگاه مجله سلامت و مراقبت:
http://hcjournal.arums.ac.ir/find.php?item=1.38.42.fa
برگشت به اصل مطلب