مجله سلامت و مراقبت- درباره نشریه
درباره مجله

حذف تصاویر و رنگ‌ها

 
مجله  سلامت و مراقبت مجله ای علمی و غیر انتفاعی است که به زبان فارسی  و انگلیسی هر سه ماه یکبار تازه ترین مطالب علمی، پژوهشی را از سال 1382 به صورت الکترونیکی در زمینه های زیر چاپ و منتشر می کند.
دانشکده پرستاری و مامایی اردبیل به منظور افزایش آگاهی، دانش دست آوردهای علمی و پژوهشی به همکاران و علاقه‌مندان اقدام به انتشار مجله حاضر کرده است.
  تلاش برای ارتقاء سطح بهداشت جامعه ای که در آن زندگی می کنیم ایجاب می کند که پرستارها و ماماها با علم و تکنولوژی جهان امروز هم آهنگ و همگام شوند. انتشار مجلات علمی و تحقیقی که آخرین دستاوردهای دنیای پرستاری و مامایی را در اختیار آنان قرار می دهند خود، گامی در جهت رسیدن به این هدف عالی است. انتشار این مجله نیز قدمی کوچک برای بالا بردن سطح علمی همکاران ارجمند به خصوص پرستاران و ماماهای این استان می باشد، امید می رود از مساعدت و همکاری خود آنان نیز برخوردار گردد.
مجله هیچ هزینه ای را در قبال دریافت مقاله از نویسنده(گان) اخذ نمی کند.

شاپا: 6799-2228
شاپا الکترونیکی: 3391-2322
مدیر  مسئول:
محمدعلی محمدی، هیئت علمی دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی اردبیل، اردبیل، ایران
 m.mohammadiarums.ac.ir
 سردبیر:
 دکتر معصومه‌ آقا محمدی، استادیار دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی اردبیل، اردبیل،ایران
m.agamohammadiarums.ac.ir
مدیر اجرائی: 
شیدا فتحی

hc.journalarums.ac.ir
کارشناس علمی:
هما علیزاده
homaalizadeh61gmail.com
ویراستار انگلیسی:
   خانم زهرا پیردل، کارشناسی ارشد ژنتیک انسانی، دانشگاه علوم پزشکی اردبیل، اردبیل،ایران
   zahra.pirdelyahoo.com


 
               طراحی و صفحه آرایی
               پری باقری اردبیلیان، دانشگاه علوم پزشکی اردبیل، اردبیل، ایران  
               صاحب امتیاز و ناشر: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اردبیل
                ایمیل:    hc.journalarums.ac.ir  
                           ard.hc.journalgmail.com
                مجله سلامت و مراقبت دارای مجوزی های ذیل می باشد:
  • مجوز وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و کمیسیون نشریات علوم پزشکی به شماره 868/د/700 مورخه 1395/03/10
                 • دارای موافقت اصولی از کمیسیون نشریات علوم پزشکی کشور به شماره:987/د/700 مورخه 1392/03/29
                •  مجوز فرهنگ و ارشاد اسلامی به شماره 91/20383
مقالات این مجله در پایگاه های ذیل نمایه می شود:
Magiran,Google Scholar, Iran Medex,ISC
 
نشانی مطلب در وبگاه مجله سلامت و مراقبت:
http://hcjournal.arums.ac.ir/find.php?item=1.40.16.fa
برگشت به اصل مطلب