مجله سلامت و مراقبت- اخبار نشریه
راهنمای اخذ کد ارکید

حذف تصاویر و رنگ‌ها
AWT IMAGE کاربران گرامی
احتراما به استحضار می رساند :طبق آیین نامه وزارتی،تمام نویسندگان مقالات اعم از اعضای هیات علمی یا نویسندگان آزاد ملزم به ارایه کد ORCID جهت پذیرش مقالات می باشند.
از این لینک می توانید برای خود کد بگیرید:www.orcid.org
 
نشانی مطلب در وبگاه مجله سلامت و مراقبت:
http://hcjournal.arums.ac.ir/find.php?item=1.43.10.fa
برگشت به اصل مطلب