مجله سلامت و مراقبت- اطلاعات ثبت نام
تمایل به همکاری

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۱/۳۰ | 

در صورتیکه مایل به همکاری با این مجله به عنوان داور می باشید، فایل cv و مشخصات فردی خود را به آدرس ایمیل ard.hc.journal@gmail.com یا hc.journal@arums.ac.ir ارسال نمایید تا مورد بررسی قرار گیرد.

نشانی مطلب در وبگاه مجله سلامت و مراقبت:
http://hcjournal.arums.ac.ir/find.php?item=1.54.30.fa
برگشت به اصل مطلب