[صفحه اصلی ]   [Archive] [ English ]  
:: صفحه اصلي :: درباره نشريه :: آخرين شماره :: تمام شماره‌ها :: جستجو :: ثبت نام :: ارسال مقاله :: تماس با ما ::
:: دوره 24، شماره 2 - ( تابستان 1401 ) ::
جلد 24 شماره 2 صفحات 155-145 برگشت به فهرست نسخه ها
اثربخشی آموزش مهارت‌های روانی مثبت نگر بر کیفیت زندگی بیماران مبتلا به دیابت
شروین محمدی، آیت اله فتحی ، سعید شریفی رهنمو، عصمت پاهنگ
مرکز تحقیقات علوم شناختی و رفتاری در پلیس، معاونت بهداشت، امداد و درمان، فرماندهی انتظامی، تهران، ایران- پژوهشگاه علوم انتظامی و مطالعات اجتماعی ناجا
چکیده:   (193 مشاهده)
زمینه و هدف: مداخلات مثبت­ نگر، رویکرد بالینی با استفاده از اصول روان شناسی مثبت است که به افراد کمک می­کند یک زندگی با کیفیت، لذت­بخش و با معنایی داشته باشند. پژوهش حاضر با هدف تعیین اثربخشی روانی مثبت نگر بر کیفیت زندگی بیماران مبتلا به دیابت شهرستان شهریار انجام پذیرفت.
روش کار: این پژوهش از نوع مطالعات نیمه تجربی بر اساس طرح پیش آزمون و پس آزمون و با گروه کنترل بود. جامعه آماری شامل تمامی بیماران مبتلا به دیابت مراجعه کننده به مراکز خدمات جامع سلامت شهرستان شهریار در سال 1400 بود که از بین آنها 30 نفر به صورت تصادفی انتخاب و در دو گروه آزمایش (15 نفر) و کنترل (15 نفر) قرار گرفتند. سپس اصول مهارت های روانی مثبت نگر در 8 جلسه 2 ساعته در مدت 2 ماه به شرکت­ کنندگان در گروه آزمایش ارائه شد، در حالی که گروه کنترل این آموزش­ ها را دریافت نکردند. هر دو گروه، یک بار پیش از مداخله و یک بار پس از مداخله، پرسشنامه کیفیت زندگی بهداشت جهانی (WHO-QOL-BREF) را تکمیل کردند. داده­ ها با استفاده از تحلیل واریانس با اندازه­ گیری مکرر و نرم­ افزار SPSS-28 تجزیه و تحلیل شدند.
یافته ­ها: میانگین نمرات گروه مداخله در مراحل پیش­ آزمون 42/33، پس ­آزمون 78/33 و پیگیری 77/87 به دست آمد. نتایج نشان داد آموزش روانی مثبت­نگر بر مؤلفه های کیفیت زندگی شامل سلامت جسمانی، سلامت روانی، سلامت روابط اجتماعی و سلامت محیطی در بیماران مبتلا به دیابت تاثیر معناداری داشت (­0/05< p).
نتیجه ­گیری: آموزش روانی مثبت نگر می ­تواند به بیماران دیابتی کمک کند که توانمندی های بالقوه خود را از طریق داشتن عواطف مثبت، اشراف و کنترل و هدف جویی بهبود بخشند و از این طریق کیفیت زندگی آنان در حیطه­ های سلامت جسمانی، روانی، روابط اجتماعی و محیطی افزایش یابد.
واژه‌های کلیدی: مهارت‌های روانی مثبت نگر، کیفیت زندگی، بیماران دیابتی
متن کامل [PDF 254 kb]   (66 دریافت)    
نوع مطالعه: نیمه تجربی | موضوع مقاله: روان‌پرستاری
دریافت: 1401/3/8 | پذیرش: 1401/6/9 | انتشار: 1401/6/31
فهرست منابع
1. Carpenter R, DiChiacchio T, Barker K. Interventions for self-management of type 2 diabetes: an integrative review. International Journal of Nursing Sciences. 2019;6(1):70-91. [DOI:10.1016/j.ijnss.2018.12.002] [PMID] [PMCID]
2. Tsai KW, Chiang JK, Lee CS. Undiagnosed depression in patients with type 2 diabetes and its associated factors. Tzu Chi Medical Journal. 2008;20(1):44-48. [DOI:10.1016/S1016-3190(08)60007-5]
3. International Diabetes Federation. Diabetes facts & figures. 2022. https://idf.org/aboutdiabetes/ what-is-diabetes/facts-figures.html
4. Iran Diabetes Association. Statistic related to diabetes in Iran. 2022. https://ids.org.ir/ index.php/fa/component/content/
5. Stanković Ž, Jašović-Gašić M, Zamaklar M. Psycho-social and clinical variables associated with depression in patients with type 2 diabetes. Psychiatria Danubina. 2011;23(1):34-44.
6. Meusel LA, Kansal N, Tchistiakova E, Yuen W, MacIntosh BJ, Greenwood CE, et al. A systematic review of type 2 diabetes mellitus and hypertension in imaging studies of cognitive aging: time to establish new norms. Frontiers in Aging Neuroscience. 2014;6:148. [DOI:10.3389/fnagi.2014.00148] [PMID] [PMCID]
7. Mirzaei B, Rajabi H, Motamedi P, Sohailnader S. The effect of functional exercises training on glycemic control and nerve conduction velocity in patients with type 2 diabetes. Razi Journal of Medical Sciences. 2022;29(6).
8. MacLean D, Lo R. The non-insulin-dependent diabetic: success and failure in compliance. The Australian Journal of Advanced Nursing. 1998;15(4):33-42.
9. Canbaz S, SÜNTER AT, Dabak S, PEKŞEN Y. The prevalence of chronic diseases and quality of life in elderly people in Samsun. Turkish Journal of Medical Sciences. 2003;33(5):335-40.
10. Papelbaum M, Lemos HM, Duchesne M, Kupfer R, Moreira RO, Coutinho WF. The association between quality of life, depressive symptoms and glycemic control in a group of type 2 diabetes patients. Diabetes Research and Clinical Practice. 2010;89(3):227-30. [DOI:10.1016/j.diabres.2010.05.024] [PMID]
11. Dyck R, Osgood N, Lin TH, Gao A. Stang MR. Epidemiology of diabetes mellitus among First Nations and non-First Nations adults. Canadian Medical Association Journal. 2010;182(3):249-56. [DOI:10.1503/cmaj.090846] [PMID] [PMCID]
12. Tamir O, Wainstein J, Raz I, Shemer J, Heymann A. Quality of life and patient-perceived difficulties in the treatment of type 2 diabetes. The Review of Diabetic Studies. 2012;9(1):46. [DOI:10.1900/RDS.2012.9.46] [PMID] [PMCID]
13. Lai ST, Lim KS, Tang V, Low WY. Positive psychological interventions for people with epilepsy: an assessment on factors related to intervention participation. Epilepsy & Behavior. 2018;80:90-97. [DOI:10.1016/j.yebeh.2017.12.019] [PMID]
14. De Castro EK, Ponciano C, Meneghetti B, Kreling M. Quality of life, self-efficacy and psychological well-being in Brazilian adults with cancer: a longitudinal study. Psychology. 2012;3(04):304. [DOI:10.4236/psych.2012.34043]
15. Schram MT, Baan CA, Pouwer F. Depression and quality of life in patients with diabetes: a systematic review from the European depression in diabetes (EDID) research consortium. Current Diabetes Reviews. 2009;5(2):112-19. [DOI:10.2174/157339909788166828] [PMID] [PMCID]
16. Peña-Longobardo LM, Rodríguez-Sánchez B, Mata-Cases M, Rodríguez-Mañas L, Capel M, et al. Is quality of life different between diabetic and non-diabetic people? the importance of cardiovascular risks. Plos One. 2017;12(12):e0189505. [DOI:10.1371/journal.pone.0189505] [PMID] [PMCID]
17. Tahan P, Ghalavand A, Heydarzadi S, Maleki E, Delaramnasab M. Effects of aerobic interval training on iron stores and glycemic control in men with type 2 diabetes. Razi Journal of Medical Sciences. 2020;27(8):105-14.
18. Sadat Jou SAR, Rezvany MR, Tabiee Sh, Oudi D. Life quality comparison in Type 2 diabetic patients and none diabetic persons. Modern Care Journal. 2012;1(33):24-31.
19. MakkiAwouda FO, Elmukashfi TA, Al-Tom SAH. Designing an educational and training program for diabetes health educators at diabetic health centers, Khartoum State, Sudan; 2007-2010. Global Journal of Health Science. 2013;5(5):207-215. [DOI:10.5539/gjhs.v5n5p207] [PMID] [PMCID]
20. Bharati DR, Pal R, Rekha R, Yamuna TV. Evaluation of the burden of type 2 diabetes mellitus in population of Puducherry, South India. Diabetes & Metabolic Syndrome: Clinical Research & Reviews. 2011;5(1):12-16. [DOI:10.1016/j.dsx.2010.05.008] [PMID]
21. Zare Bahramabadi M, vafaiee bane F, Gaderi E, Taqvaiee D. Effectiveness of cognitive-behavioral therapy on life quality of individuals with diabetes type 2. Journal of Diabetes and Metabolosim in Iran. 2012;12(3):32-295.
22. Moslemi B, Ghaneigheshlaq R, rahimi L, Abdollahi N. Effectiveness of behavioral activation therapy on life quality of individuals with diabetes type 2. International Conference of Research in Behavioral Sciences; 2015.
23. Rasoulifar R. Effectiveness of group consul with hope-based therapy on life quality of individuals with diabetes of Abadeh city. Master's thesis in the field of counseling. Islamic Azad University of Marvdasht; 2012.
24. Massey CN, Feig EH, Duque-Serrano L, Wexler D, Moskowitz JT, Huffman JC. Well-being interventions for individuals with diabetes: a systematic review. Diabetes Research and Clinical Practice. 2019;147:118-33. [DOI:10.1016/j.diabres.2018.11.014] [PMID] [PMCID]
25. Celano CM, Beale EE, Moore SV, Wexler DJ, Huffman JC. Positive psychological characteristics in diabetes: a review. Current Diabetes Reports. 2013;13:917-29. [DOI:10.1007/s11892-013-0430-8] [PMID]
26. Li C, Barker L, Ford ES, Zhang X, Strine TW, Mokdad AH. Diabetes and anxiety in US adults: findings from the 2006 Behavioral Risk Factor Surveillance System. Diabetic Medicine. 2008;25:878-81. [DOI:10.1111/j.1464-5491.2008.02477.x] [PMID]
27. Sousa VD, Zauszniewski JA, Musil CM, Price Lea PJ, Davis SA. Relationships among self-care agency, self-efficacy, self-care, and glycemic control. Research and Theory for Nursing Practice. 2005;19:217-30. [DOI:10.1891/rtnp.2005.19.3.217] [PMID]
28. Nejat S, Montazeri A, Holakouie Naieni K, Mohammad K, Majdzadeh S. The World Health Organization quality of Life (WHOQOL-BREF) questionnaire: Translation and validation study of the Iranian version. Journal of School of Public Health and Institute of Public Health Research. 2006;4(4):1-12.
29. Sohani A, Barghi Irani Z. Effectiveness of psychological Rehabilitation Based on Training of Positive Thinking Skills on Self-Care, Happiness and Self-efficacy in Elderly People with Type 2 Diabetes. Aging Psychology. 2018;4(3):235-49.
30. Ebrahimi S, Hemmati Maslakpak M, Mahmoudfakhe H. The effect of positive thinking skills training on self-efficacy and clinical tests of patients with type 2 diabetes referring to Imam Khomeini hospital of Mahabad, Iran, 2019-2020. Journal of Urmia Nursing and Midwifery Faculty. 2021;18(2):942-55 [Persian].
31. Huffman JC, DuBois CM, Millstein RA, Celano CM, Wexler D. Positive psychological interventions for patients with type 2 diabetes: rationale, theoretical model, and intervention Development. Journal of Diabetes Research. 2015;13:1-19. [DOI:10.1155/2015/428349] [PMID] [PMCID]
32. Cook TD, Campbell DT. Quasi-experimentation: design and analysis issues for field settings. Boston: Houghton Mifflin; 1979.
33. Geier DA, Kern JK, Davis G, King PG, Adams JB, Young JL, et al. A prospective double-blind, randomized clinical trial of levocarnitine to treat autism spectrum disorders. Medical Science Monitor. 2011;17(6):115-23. [DOI:10.12659/MSM.881792] [PMID] [PMCID]
34. Seligman MEP, Rashid T. Positive psychology. American Psychologist. 2006;61(8):774-88. [DOI:10.1037/0003-066X.61.8.774] [PMID]
35. Zolrahim R, Vahedi Sh, Moheb N. Effectiveness of positive-based psychotherapy on life quality of n women hurt by marital infidelity. Journal of Community Health. 2020;1(4):33-40 [Persian].
36. Assarzadegan M, Raeisi Z. The effectiveness of training based on positive-psychology on quality of life and happiness of patients with type 2 diabetes. Quarterly Journal of Health Psychology. 2019;8(30):97-116 [Persian]. [DOI:10.32598/ajnpp.5.2.43]
37. Noferesti A, Roshan R, Fati L, Hassanabadi HR, Pasandideh A, Shaieri MR. Effectiveness of positive-based psychotherapy on happiness and psychological well-being of individuals with depression symptoms. Positive Psychology Research. 2015;1(1):1-18.
38. Diener E, Chan MY. Happy people live longer: Subjective well-being contributes to health and longevity. Applied Psychology: Health and Well-Being. 2011;3(1):1-43. [DOI:10.1111/j.1758-0854.2010.01045.x]
39. Sin N, Della Porta M, Lyubomirsky S. Tailoring positive psychology interventions to treat depressed individuals. In S. Donaldson, M. Csikszentmihalyi, & J. Nakamura (Eds), Applied positive psychology: Improving everyday life, health, schools, work and society. New York: Routledge; 2011.
40. Aliakbari A, Jajarmi M, Ghasemi Motlagh M. The effectiveness of positivist psychotherapy training on the hope and psychological well-being of the spouses of imposed war veterans. Journal of Nursing Education. 2020;9(4):22-30.
41. Gholamishahid Z. Effectiveness of psychological positive-based therapy on life quality, psychological well-being and hope to life of patients with multiple sclerosis of Isfahan. Master's Disseration of Consulting field. Khurasegan University; 2015.
42. Nikmanesh, Z, Zandukili, M. The effect of positivity training on quality of life, depression, anxiety and stress of juvenile delinquents. Journal of Positive Psychology. 2015;1(2):64-53.
43. Edwards LM, Ong AD, Lopez SJ. Hope measurement in Mexican American youth. Hispanic Journal of Behavioral Sciences. 2007;29(2):225-41. [DOI:10.1177/0739986307299692]
44. Taylor SE, Kemeny ME, Reed GM, Bower JE, Gruenewald TL. Psychological resources, positive illusions, and health. American Psychologist. 2000;55(1):99. [DOI:10.1037/0003-066X.55.1.99]
45. Park N, Peterson C, Szvarca D, Vander Molen RJ, Kim ES, Collon K. Positive Psychology and Physical Health: Research and Applications. American Journal of Lifestyle Medicine. 2014;10(3):200-206. [DOI:10.1177/1559827614550277] [PMID] [PMCID]
46. Chang S, Sambasivam R, Seow E, Subramaniam M, Ashok Assudani H, et al. Positive mental health in psychotherapy: a qualitative study from psychotherapists' perspectives. BioMed Central Psychology. 2022;10:111. [DOI:10.1186/s40359-022-00816-6] [PMID] [PMCID]
47. O'Connell BH, O'Shea D, Gallagher S. Enhancing social relationships through positive psychology activities: a randomized controlled trial. The Journal of Positive Psychology. 2016;11:149-62. [DOI:10.1080/17439760.2015.1037860]
ارسال پیام به نویسنده مسئول

ارسال نظر درباره این مقاله
نام کاربری یا پست الکترونیک شما:

CAPTCHA

Ethics code: IR.IAU.TABRIZ.REC.1400.143XML   English Abstract   Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Mohammadi S, Fathi A, Sharifi Rahnemo S, Pahang E. Effectiveness of Teaching Positive Psychological Skills on the Quality of Life of Patients with Diabetes. JHC 2022; 24 (2) :145-155
URL: http://hcjournal.arums.ac.ir/article-1-1375-fa.html

محمدی شروین، فتحی آیت اله، شریفی رهنمو سعید، پاهنگ عصمت. اثربخشی آموزش مهارت‌های روانی مثبت نگر بر کیفیت زندگی بیماران مبتلا به دیابت. مجله سلامت و مراقبت 1401; 24 (2) :155-145

URL: http://hcjournal.arums.ac.ir/article-1-1375-fa.htmlبازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.
دوره 24، شماره 2 - ( تابستان 1401 ) برگشت به فهرست نسخه ها
مجله سلامت و مراقبت Journal of Health and Care
Persian site map - English site map - Created in 0.06 seconds with 29 queries by YEKTAWEB 4502