[صفحه اصلی ]   [Archive] [ English ]  
:: صفحه اصلي :: درباره نشريه :: آخرين شماره :: تمام شماره‌ها :: جستجو :: ثبت نام :: ارسال مقاله :: تماس با ما ::
:: دوره 23، شماره 4 - ( زمستان 1400 ) ::
جلد 23 شماره 4 صفحات 331-322 برگشت به فهرست نسخه ها
ارتباط رعایت کدهای اخلاق حرفه ‫ای توسط عاملین زایمان با درک زنان از درد زایمان طبیعی
لیلا بزرگیان ، رکسانا جان قربان ، پروین یدالهی
. گروه مامایی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی شیراز، شیراز، ایران . مرکز تحقیقات بیماری‫های مادر و جنین، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی شیراز، شیراز، ایران
چکیده:   (799 مشاهده)
زمینه و هدف: یکی از حیطه‌های مهم خدمات مامایی، انجام زایمان ایمن و رضایت‌ بخش با کمترین تجربه درد است. رکن اصلی در مدیریت درد زایمان، تعهد اخلاقی و حرفه ای متخصصان و مراقبین بهداشتی است. لذا هدف از مطالعه حاضر تعیین ارتباط رعایت کدهای اخلاق حرفه ای توسط عاملین زایمان با درک زنان از درد زایمان طبیعی از دیدگاه زنان زایمان کرده شهر یاسوج بود.
روش کار: این مطالعه از نوع توصیفی همبستگی بود که روی 200 زن زائو مراجعه کننده به زایشگاه وابسته به دانشگاه علوم پزشکی یاسوج انجام شد. روش نمونه گیری از نوع در دسترس بود. جهت جمع آوری داده ها از سه پرسشنامه شامل فرم اطلاعات دموگرافیک، پرسشنامه ادراک درد زایمان و پرسشنامه دیدگاه زنان در مورد ارتباط اخلاق پزشکی با فرآیند زایمان استفاده شد که طی 24 تا 48 ساعت پس از زایمان تکمیل شد. داده ها در نرم افزار spss-22 وارد شده و با استفاده از آزمون های ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون چندگانه خطی در سطح 5% معنی داری تجزیه و تحلیل شدند.
یافته ها: نتایج تحلیل رگرسیون نشان داد در بین اصول چهارگانه اخلاق حرفه ای، اصول اول (رعایت اتونومی) و دوم و سوم اخلاق پزشکی (سودرسانی و عدم اضرار)، پیش بینی کننده های ادراک درد زایمان (0/05>p) بودند. در میان حیطههای این اصول نیز رعایت خلوت مادر از اصل اول (003/ 0=p، 28/ 0-B=) و سلامت مادر (017/ 0=p، 23/ 0-B=) و چگونگی استفاده از داروهای ضددرد (014/ 0=p،، 18/ 0-B=) از اصول دوم و سوم، به عنوان پیش بینی کننده های منفی نمره ادراک درد زایمان شناخته شدند.
نتیجه گیری: بر اساس نتایج مطالعه حاضر، عاملین زایمان میتوانند با رعایت اتونومی و با درنظر گرفتن اصل سودرسانی و عدم اضرار به بیمار و ارتقاء مهارتهای ارتباطی در اتاق زایمان، تجربه خوشایندی را برای مادران ایجاد کنند، تا به این ترتیب بتوان هم گامی در جهت ارتقاء سلامت مادران و نوزادان برداشت و هم از آسیب های روحی جبران ناپذیر بعدی جلوگیری کرد.
واژه‌های کلیدی: کدهای اخلاق حرفه ای، زایمان طبیعی، ادراک درد، عامل زایمان
متن کامل [PDF 251 kb]   (234 دریافت)    
نوع مطالعه: مقطعي و توصيفي- تحليلي | موضوع مقاله: مامایی
دریافت: 1400/7/25 | پذیرش: 1400/12/10 | انتشار: 1400/12/29
فهرست منابع
1. Fazeli SN, Sedghisabet M, Moghadamnia MT, Kazemnejad Leili E. The status of observing the charter of patients' rights and related factors from the point of view of hospitalized patients. Journal of Holistic Nursing And Midwifery. 2020;30(3):144-50 [Persian]. [DOI:10.32598/jhnm.30.3.1077]
2. Golmakani N, Hashemiasl B, Sajjadi A. Factors related to coping behavior with labor pain. Women's Obstetrics and Gynecology Journal. 2019;15(24):17-25 [Persian].
3. Shaali M, Shahriari M, Abdishahshahan M. Evaluation of observer codes of midwifery ethics by midwives working in maternity wards and some related factors in hospitals affiliated to Isfahan University of Medical Sciences in 2016. Iranian Journal of Obstetrics, Gynecology and Infertility. 2018;21(3):54-63.
4. Sanjari M, Zahedi F, Aalaa M, Peimani M, Parsapoor A, Cheraghi MA, et al. Code of ethics for Iranian nurses. Iranian Journal of Medical Ethics and History of Medicine. 2011;5(1):17-28 [Persian].
5. Zahedi F, Sanjari M, Aala M, Peymani M, Aramesh K, Parsapour A, et al. The code of ethics for nurses. Iranian Journal of Public Health. 2013;42:1-8 [Persian].
6. Gaikwad M, Vanlint S, Moseley GL, Mittinty MN, Stocks N. Understanding patient perspectives on management of their chronic pain-online survey protocol. Journal of Pain Research. 2017;10:31-35. [DOI:10.2147/JPR.S124710] [PMID] [PMCID]
7. Perera D, Lund R, Swahnberg K, Schei B, Infanti J. "When helpers hurt": women's and midwives' stories of obstetric violence in state health institutions, Colombo district, Sri Lanka. BMC Pregnancy and Childbirth. 2018;18(1):211-22. [DOI:10.1186/s12884-018-1869-z] [PMID] [PMCID]
8. Jukić M, Puljak L. Legal and ethical aspects of pain management. Acta Medica Academica. 2018;47(1):18-26. [DOI:10.5644/ama2006-124.211] [PMID]
9. Hammami MM, Al-Jawarneh Y, Hammami MB, Al Qadire M. Information disclosure in clinical informed consent: "reasonable" patient's perception of norm in high-context communication culture. BMC Medical Ethics. 2014;15(1):1-10. [DOI:10.1186/1472-6939-15-3] [PMID] [PMCID]
10. Taheri M, Takian A, Taghizadeh Z, Jafari N, Sarafraz N. Creating a positive perception of childbirth experience: systematic review and meta-analysis of prenatal and intrapartum interventions. Reproductive Health. 2018;15(1):1-13 [Persian]. [DOI:10.1186/s12978-018-0511-x] [PMID] [PMCID]
11. Sparkes AC, Smith B. Men, spinal cord injury, memories and the narrative performance of pain. Disability & Society. 2008;23(7):679-90. [DOI:10.1080/09687590802469172]
12. Yadollahi P, Taghizdeh Z, Ebadi A, Khormaei F. Development and validation of the perception of labor pain questionnaire among Iranian women. International Journal of Community Based Nursing and Midwifery .2019;7(2):128-37 [Persian].
13. Cong X, Ludington-Hoe SM, McCain G, Fu P. Kangaroo care modifies preterm infant heart rate variability in response to heel stick pain: pilot study. Early Human Development. 2009;85(9):561-67. [DOI:10.1016/j.earlhumdev.2009.05.012] [PMID] [PMCID]
14. Golmakani HB, Sajjadi A. Factors related to coping behavior with labor pain. Women's Obstetrics and Gynecology Journal. 2019;15(24):17-25 [Persian].
15. Nasiriani L, Rahimparvar SFV, Farajkhoda T, Bahrani N. The related factors of compliance to professional codes of ethics from midwives' perspective working in healthcare centers of Tehran-Iran. The Pan African Medical Journal. 2018;30:40.
16. Yoder-Wise PS. Leading and managing in nursing. E-Book: Elsevier Health Sciences; 2014.
17. Vaziri F, Khademian Z, Behbahani BM. Qualitative investigation of experiences and perception of primiparous women regarding childbirth in women referring to educational hospitals of Shiraz University of Medical Sciences. Modern Care Journal. 2012;9(3):226-36 [Persian].
18. Aziato L, Acheampong AK, Umoar KL. Labour pain experiences and perceptions: a qualitative study among post-partum women in Ghana. BMC Pregnancy and Childbirth. 2017;17(1):1-9. [DOI:10.1186/s12884-017-1248-1] [PMID] [PMCID]
19. Mirzaee FR, Taghipour A, Mirzaee M, Mirzaii KN, Fazilat MP, Fattahi SM. Developing a questionnaire for Iranian women's attitude on medical ethics in vaginal childbirth. Nursing and Midwifery Studies. 2015;4(4):20-26 [Persian]. [DOI:10.17795/nmsjournal29004] [PMID] [PMCID]
20. Rokhafrooz D, Hatami A, Hemmatipour A, Abdolahi-Shahvali E, Kamboo MS. Assessing nurses' moral distress and patients' satisfaction with the observance of the patients' rights charter. Journal of Nursing and Midwifery Sciences. 2017;4(4):147-53 [Persian]. [DOI:10.4103/JNMS.JNMS_1_18]
21. Turkstra E, Creedy D, Fenwick J, Buist A, Scuffham P, Gamble J. Health services utilization of women following a traumatic birth. Archives of Women's Mental Health. 2015;18(6):829-32. [DOI:10.1007/s00737-014-0495-7] [PMID]
22. Klabbers GA, van Bakel HJ, van den Heuvel MM, Vingerhoets AJ. Severe fear of childbirth: its features, assesment, prevalence, determinants, consequences and possible treatments. Psychological Topics. 2016;25(1):107-27.
23. Yousefzadeh S, Zohani M, Mazlom SR, Feyzabadi MG. Knowledge and attitude of midwifery students towards observing the ethical and legal standards of patients' rights. Journal of Midwifery and Reproductive Health. 2017;5(3):978-87 [Persian].
24. Halawany HS, AlTowiher OS, AlManea JT, Abraham NB, Jacob V, AlMaflehi N. Awareness, availability and perception of implementation of patients' rights in Riyadh, Saudi Arabia. The Saudi Journal for Dental Research. 2016;7(2):132-37. [DOI:10.1016/j.sjdr.2016.04.003]
25. Vasegh Rahimparvar SF, Nasiriani L, Khoda TF, Bahrani N. Compliance rate of midwives with the professional codes of ethics in maternal child health centers in Tehran. Journal of Medical Ethics & History of Medicine. 2014;7(2):36-46 [Persian].
26. Baghany R, Faramarzi F, Baghjari M, Zare F, Tabaraei Y. Observance of midwives' code of ethics by midwifery students during vaginal examinations in labor and its influencing factors in 2012. Journal of Mazandaran University of Medical Sciences. 2013;23(107):90-94 [Persian].
27. Akadri AA, Odelola OI. Labour pain perception: experiences of Nigerian mothers. Pan African Medical Journal. 2018;30(1):288-94. [DOI:10.11604/pamj.2018.30.288.16672] [PMID] [PMCID]
28. Masoumi SZ, Golizadeh BF, Roshanaei G. Observance of midwifery code of ethics among midwifery students and its related factors. Medical Ethics Journal. 2016;10(35):11-30 [Persian]. [DOI:10.21859/mej-103511]
29. Namujju J, Muhindo R, Mselle LT, Waiswa P, Nankumbi J, Muwanguzi P. Childbirth experiences and their derived meaning: a qualitative study among postnatal mothers in Mbale regional referral hospital, Uganda. Reproductive Health. 2018;15(1):1-11. [DOI:10.1186/s12978-018-0628-y] [PMID] [PMCID]
30. Taghizdeh Z, Ebadi A, Dehghani M, Gharacheh M, Yadollahi P. A time for psycho-spiritual transcendence: the experiences of Iranian women of pain during childbirth. Women and Birth. 2017;30(6):491-96 [Persian]. [DOI:10.1016/j.wombi.2017.04.010] [PMID]
31. Majzobi S, Sohrabi H, Shahoei R, Sohrabi M. Awareness of professional ethics in midwifery. Scientific Journal of Nursing, Midwifery and Paramedical Faculty. 2018;3(4):58-66. [DOI:10.29252/sjnmp.3.4.58]
32. Safaee M, Golmakani N, Abedian Z. Respect to the bill of motherâ s rights in labor and delivery by midwife responsible for delivery through 360° evaluation in training maternities affiliated to Mashhad University of Medical Science in 2014. The Iranian Journal of Obstetrics, Gynecology and Infertility. 2017;20(1):43-51 [Persian].
33. Ergin A, Özcan M, Acar Z, Ersoy N, Karahan N. Determination of national midwifery ethical values and ethical codes: In Turkey. Nursing Ethics. 2013;20(7):808-18. [DOI:10.1177/0969733012474289] [PMID]
34. Peyman A, Tabarsy B, Islami Vaghar M, Soheili M. Observing of maternal rights in maternity ward in educational hospitals affiliated to Kermanshah University of Medical Sciences. Medical Ethics Journal. 2018;12(43):1-8 [Persian].
35. Wilson CL, Simpson JA. Childbirth pain, attachment orientations, and romantic partner support during labor and delivery. Personal Relationships. 2016;23(4):622-44. [DOI:10.1111/pere.12157] [PMID] [PMCID]
36. Leap N, Sandall J, Buckland S, Huber U. Journey to confidence: women's experiences of pain in labour and relational continuity of care. Journal of Midwifery & Women's Health. 2010;55(3):234-42. [DOI:10.1016/j.jmwh.2010.02.001] [PMID]
37. van der Pijl MS, Kasperink M, Hollander MH, Verhoeven C, Kingma E, de Jonge A. Client-care provider interaction during labour and birth as experienced by women: respect, communication, confidentiality and autonomy. PloS One. 2021;16(2):e0246697. [DOI:10.1371/journal.pone.0246697] [PMID] [PMCID]
ارسال پیام به نویسنده مسئول

ارسال نظر درباره این مقاله
نام کاربری یا پست الکترونیک شما:

CAPTCHA

Ethics code: IR.SUMS.REC.1399.1062XML   English Abstract   Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Bozorgian L, Janghorban R, Yadollahi P. The Relationship between the Observances of Codes of Professional Ethics by Delivery Agents with Women's Perception of the Pain of Natural Childbirth. JHC 2022; 23 (4) :322-331
URL: http://hcjournal.arums.ac.ir/article-1-1339-fa.html

بزرگیان لیلا، جان قربان رکسانا، یدالهی پروین. ارتباط رعایت کدهای اخلاق حرفه ‫ای توسط عاملین زایمان با درک زنان از درد زایمان طبیعی. مجله سلامت و مراقبت 1400; 23 (4) :331-322

URL: http://hcjournal.arums.ac.ir/article-1-1339-fa.htmlبازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.
دوره 23، شماره 4 - ( زمستان 1400 ) برگشت به فهرست نسخه ها
مجله سلامت و مراقبت Journal of Health and Care
Persian site map - English site map - Created in 0.05 seconds with 29 queries by YEKTAWEB 4502