[صفحه اصلی ]   [Archive] [ English ]  
:: صفحه اصلي :: درباره نشريه :: آخرين شماره :: تمام شماره‌ها :: جستجو :: ثبت نام :: ارسال مقاله :: تماس با ما ::
:: دوره 24، شماره 2 - ( تابستان 1401 ) ::
جلد 24 شماره 2 صفحات 107-95 برگشت به فهرست نسخه ها
ارتباط جو اخلاقی با مراقبت‫ های پرستاری فراموش شده از دیدگاه بیماران مبتلا به سرطان و پرستاران بخش ‫های انکولوژی شهرهای زنجان و رشت
کورش امینی ، لیلا خانی له داربنی ، نسرین حنیفی
گروه روان پرستاری، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی، زنجان، ایران
چکیده:   (248 مشاهده)
زمینه ­و­ هدف: کیفیت بالای مراقبت­ پرستاری از بیماران مبتلا به سرطان یک اولویت مشترک برای سیاست­گذاران عرصه سلامت است. دو متغیر تاثیرگذار مهم بر کیفیت مراقبت‫ های پرستاری؛ جواخلاقی حاکم بر بیمارستان ها و مراقبت های پرستاری فراموش شده است. این مطالعه با هدف تعیین ارتباط وضعیت جواخلاقی و مراقبت‫ های پرستاری فراموش شده در بخش های ارائه دهنده خدمات به بیماران مبتلا به سرطان در دو شهر رشت و زنجان انجام شد.
روش کار: این مطالعه مقطعی در سال 1399 انجام شد. تعداد مشارکت‌کنندگان، 360 بیمار مبتلا به سرطان و 84 پرستار شاغل در بخش های انکولوژی دو شهر رشت و زنجان بودند که با استفاده از روش نمونه‌گیری توزیع پواسون وارد مطالعه شدند. ابزار جمع‌آوری داده‌ها دو مقیاس استاندارد مراقبت های فراموش شده و جو اخلاقی و دو فرم مشخصات جمعیت شناختی مختص بیماران و پرستاران بود. جهت تجزیه‌و تحلیل داده‌ها از نرم‌افزار آماری SPSS-16 و آزمون‫ های تی مستقل و همبستگی پیرسون استفاده شد.
یافته ها: نتایج نشان داد که جو اخلاقی غالب در واحدهای مراقبتی یادشده، جو حرفه گرا و قانون مدار بوده و جو اخلاقی مستقل در رتبه انتهایی قرار داشت. میانگین نمره مراقبت‌های پرستاری فراموش شده، 0/40±1/95 از 5 بود. بین جو اخلاقی و مراقبت‌های پرستاری فراموش شده در واحدهای تحت مطالعه، ارتباط منفی و معنی داری مشاهده شد  (0/001>p ,0/422-r= ).
نتیجه­ گیری: وجود ارتباط منفی و معنی دار بین جو اخلاقی و مراقبت‌های پرستاری فراموش شده نشان دهنده این بود که جو اخلاقی و قانون مداری و حرفه گری پرسنل با کاهش میزان بروز مراقبت‌های پرستاری فراموش شده ارتباط معناداری دارد. به نظر میرسد با تهیه و تنظیم گایدلاین های مراقبتی، قوانین و دستورالعمل های شفاف مراقبتی بتوان وضعیت مراقبت های پرستاری را بهبود بخشید.
واژه‌های کلیدی: جواخلاقی، مراقبت های پرستاری فراموش شده، سرطان، انکولوژی
متن کامل [PDF 292 kb]   (97 دریافت)    
نوع مطالعه: مقطعي و توصيفي- تحليلي | موضوع مقاله: اخلاق پرستاری
دریافت: 1401/5/5 | پذیرش: 1401/6/24 | انتشار: 1401/6/31
فهرست منابع
1. Danaei G, Farzadfar F, Kelishadi R, Rashidian A, Rouhani OM, Ahmadnia S, et al. Iran in transition. The Lancet. 2019;393(10184):1984-2005. [DOI:10.1016/S0140-6736(18)33197-0]
2. Kamangar F, Nasrollahzadeh D, Safiri S, Sepanlou SG, Fitzmaurice C, Ikuta KS, et al. The global, regional, and national burden of oesophageal cancer and its attributable risk factors in 195 countries and territories, 1990-2017: a systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2017. The Lancet Gastroenterology & Hepatology. 2020;5(6):582-97. [DOI:10.1016/S2468-1253(20)30007-8]
3. Mohammadi E, Aminorroaya A, Fattahi N, Azadnajafabad S, Rezaei N, Farzi Y, et al. Epidemiologic pattern of cancers in Iran; current knowledge and future perspective. Journal of Diabetes & Metabolic Disorders. 2021;20(1):825-29. [DOI:10.1007/s40200-020-00654-6] [PMID] [PMCID]
4. Nantsupawat A, Poghosyan L, Wichaikhum O-A, Kunaviktikul W, Fang Y, Kueakomoldej S, et al. Nurse staffing, missed care, quality of care and adverse events: a cross-sectional study. Journal of Nursing Management. 2022;30(2):447-54. [DOI:10.1111/jonm.13501] [PMID]
5. Goldman A, Tabak N. Perception of ethical climate and its relationship to nurses' demographic characteristics and job satisfaction. Nursing Ethics. 2010;17(2):233-46. [DOI:10.1177/0969733009352048] [PMID]
6. Kalisch BJ, Lee H. Nursing teamwork, staff characteristics, work schedules, and staffing. Health Care Management Review. 2009;34(4):323-33. [DOI:10.1097/HMR.0b013e3181aaa920] [PMID]
7. Srulovici E, Drach-Zahavy A. Nurses' personal and ward accountability and missed nursing care: a cross-sectional study. International Journal of Nursing Studies. 2017;75:163-71. [DOI:10.1016/j.ijnurstu.2017.08.003] [PMID]
8. Chegini Z, Jafari-Koshki T, Kheiri M, Behforoz A, Aliyari S, Mitra U, et al. Missed nursing care and related factors in Iranian hospitals: a cross-sectional survey. Journal of Nursing Management. 2020;28(8):2205-15. [DOI:10.1111/jonm.13055] [PMID]
9. Dehghan-Nayeri N, Shali M, Navabi N, Ghaffari F. Perspectives of oncology unit nurse managers on missed nursing care: a Qualitative study. Asia-Pacific Journal of Oncology Nursing. 2018;5(3):327. [DOI:10.4103/apjon.apjon_6_18] [PMID] [PMCID]
10. Farahani MA, Oskouie F, Ghaffari F. Factors affecting nurse turnover in Iran: a qualitative study. Medical Journal of the Islamic Republic of Iran. 2016;30:356.
11. Friese CR, Kalisch BJ, Lee KH. Patterns and correlates of missed nursing care in inpatient oncology units. Cancer Nursing. 2013;36(6):51-57. [DOI:10.1097/NCC.0b013e318275f552] [PMID] [PMCID]
12. Khajooee R, Bagherian B, Dehghan M, Azizzadeh Forouzi M. Missed nursing care and its related factors from the points of view of nurses affiliated to Kerman University of Medical Sciences in 2017. Hayat. 2019;25(1):11-24.
13. Aiken LH, Sermeus W, Van den Heede K, Sloane DM, Busse R, McKee M, et al. Patient safety, satisfaction, and quality of hospital care: cross sectional surveys of nurses and patients in 12 countries in Europe and the United States. BMJ Quality & Safety. 2012;344:e1717. [DOI:10.1136/bmj.e1717] [PMID] [PMCID]
14. Mun MY, Kim MY. Influence of hospital ethical climate and nursing professionalism on patient safety management activity by nurses. Journal of Korean Academy of Nursing Administration. 2019;25(5):458-66. [DOI:10.11111/jkana.2019.25.5.458]
15. Hwang JI, Park HA. Nurses' perception of ethical climate, medical error experience and intent-to-leave. Nursing Ethics. 2014;21(1):28-42. [DOI:10.1177/0969733013486797] [PMID]
16. Abou Hashish EA. Relationship between ethical work climate and nurses' perception of organizational support, commitment, job satisfaction and turnover intent. Nursing Ethics. 2017;24(2):151-66. [DOI:10.1177/0969733015594667] [PMID]
17. Borhani F, Jalali T, Abbaszadeh A, Haghdoost A. Nurses' perception of ethical climate and organizational commitment. Nursing Ethics. 2014;21(3):278-88. [DOI:10.1177/0969733013493215] [PMID]
18. Constantina C, Papastavrou E, Charalambous A. Cancer nurses' perceptions of ethical climate in Greece and Cyprus. Nursing Ethics. 2019;26(6):1805-21. [DOI:10.1177/0969733018769358] [PMID]
19. Vryonides S, Papastavrou E, Charalambous A, Andreou P, Eleftheriou C, Merkouris A. Ethical climate and missed nursing care in cancer care units. Nursing Ethics. 2018;25(6):707-23. [DOI:10.1177/0969733016664979] [PMID]
20. Cho SH, Mark BA, Knafl G, Chang HE, Yoon HJ. Relationships between nurse staffing and patients' experiences, and the mediating effects of missed nursing care. Journal of Nursing Scholarship. 2017;49(3):347-55. [DOI:10.1111/jnu.12292] [PMID]
21. Orique SB, Patty CM, Sandidge A, Camarena E, Newsom R. Quantifying missed nursing care using the hospital consumer assessment of healthcare providers and systems (HCAHPS) survey. The Journal of Nursing Administration. 2017;47(12):616-22. [DOI:10.1097/NNA.0000000000000556] [PMID]
22. Kalisch BJ, Williams RA. Development and psychometric testing of a tool to measure missed nursing care. The Journal of Nursing Administration. 2009;39(5):211-19. [DOI:10.1097/NNA.0b013e3181a23cf5] [PMID]
23. Villamin C, Anderson J, Fellman B, Urbauer D, Brassil K. Perceptions of missed care across oncology nursing specialty units. Journal of Nursing Care Quality. 2019;34(1):47-53. [DOI:10.1097/NCQ.0000000000000324] [PMID]
24. Victor B, Cullen JB. A theory and measure of ethical climate in organizations. Research in Corporate Social Performance and Policy. 1987;9(1):51-71.
25. Lake ET, Germack HD, Viscardi MK. Missed nursing care is linked to patient satisfaction: a cross-sectional study of US hospitals. BMJ Quality & Safety. 2016;25(7):535-43. [DOI:10.1136/bmjqs-2015-003961] [PMID] [PMCID]
26. Price S, Reichert C. The importance of continuing professional development to career satisfaction and patient care: meeting the needs of novice to mid-to late-career nurses throughout their career span. Administrative Sciences. 2017;7(2):17. [DOI:10.3390/admsci7020017]
27. Patterson ES, Ebright PR, Saleem JJ. Investigating stacking: how do registered nurses prioritize their activities in real-time? International Journal of Industrial Ergonomics. 2011;41(4):389-93. [DOI:10.1016/j.ergon.2011.01.012]
28. Filipova AA. Ethical climates in for-profit, nonprofit, and government skilled nursing facilities. JONA's Healthcare Law, Ethics & Regulation. 2011;13()(4):125-31. [DOI:10.1097/NHL.0b013e31823b6835] [PMID]
29. Martin KD, Cullen JB. Continuities and extensions of ethical climate theory: a meta-analytic review. Journal of Business Ethics. 2006;69(2):175-94. [DOI:10.1007/s10551-006-9084-7]
30. Borhani F, Jalali T, Abbaszadeh A, Haghdoost AA, Amiresmaili M. Nurses' perception of ethical climate and job satisfaction. Journal of Medical Ethics and History of Medicine. 2012;5(1):6-13.
ارسال پیام به نویسنده مسئول

ارسال نظر درباره این مقاله
نام کاربری یا پست الکترونیک شما:

CAPTCHA

Ethics code: IR.ZUMS.REC.0150XML   English Abstract   Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Amini K, Khani Lehdarboni L, Hanifi N. Relationship between Ethical Climate and Missed Nursing Care from the Point of View of Patients with Cancer and Nurses Working in Oncology Wards of Zanjan and Rasht Cities. JHC 2022; 24 (2) :95-107
URL: http://hcjournal.arums.ac.ir/article-1-1380-fa.html

امینی کورش، خانی له داربنی لیلا، حنیفی نسرین. ارتباط جو اخلاقی با مراقبت‫ های پرستاری فراموش شده از دیدگاه بیماران مبتلا به سرطان و پرستاران بخش ‫های انکولوژی شهرهای زنجان و رشت. مجله سلامت و مراقبت 1401; 24 (2) :107-95

URL: http://hcjournal.arums.ac.ir/article-1-1380-fa.htmlبازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.
دوره 24، شماره 2 - ( تابستان 1401 ) برگشت به فهرست نسخه ها
مجله سلامت و مراقبت Journal of Health and Care
Persian site map - English site map - Created in 0.06 seconds with 29 queries by YEKTAWEB 4502