[صفحه اصلی ]   [Archive] [ English ]  
:: صفحه اصلي :: درباره نشريه :: آخرين شماره :: تمام شماره‌ها :: جستجو :: ثبت نام :: ارسال مقاله :: تماس با ما ::
:: دوره 24، شماره 2 - ( تابستان 1401 ) ::
جلد 24 شماره 2 صفحات 144-132 برگشت به فهرست نسخه ها
تاثیر توانمندسازی ارتباطی- اجتماعی با رویکرد تیچ و پکس بر کارکردهای روزمره کودکان مبتلا به اختلال طیف اتیسم
سمیرا افتخاری ، سعید رضایی ، منصوره شهریاری احمدی
گروه روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
چکیده:   (306 مشاهده)
زمینه و هدف: یکی از مشکلات اساسی کودکان مبتلا به اختلال طیف اوتیسم، مختل شدن کارکردهای روزمره زندگی است. لذا پژوهش حاضر با هدف تعیین تاثیر توانمندسازی ارتباطی- اجتماعی با رویکرد تیچ و پکس بر کارکردهای روزمره کودکان مبتلا به اختلال طیف اتیسم صورت گرفت.
روش کار: این مطالعه از نوع نیمه تجربی با طرح پیش آزمون- پس آزمون- پیگیری و با گروه کنترل بود. جامعۀ آماری شامل تمامی کودکان پسر مبتلا به اختلال طیف اتیسم 6 تا 12 ساله شهر تهران در سال تحصیلی 1401-1400 از مدرسه ویژه اختلال اوتیسم بودند. از بین آنها به روش نمونه ­گیری در دسترس تعداد 40 نفر اوتیسم با استفاده از مقیاس تشخیص اوتیسم گیلیام (1995) انتخاب شدند و به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش ­(20 نفر) و کنترل ­(20 نفر) قرار گرفتند. برای گروه آزمایشی، 7 جلسه 45 دقیقه­ای دوره توانمندسازی ارتباطی- اجتماعی با رویکرد تیچ و پکس اجرا شد. ابزار پژوهش شامل مقیاس تشخیص اوتیسم گیلیام (1995) و مقیاس فعالیت­های روزمره وایزمن (W-ADL) بود. جهت تجزیه و تحلیل آماری داده ­های بدست آمده، از آزمون تحلیل واریانس با اندازه­گیری مکرر استفاده شد.
یافته­ ها: میانگین نمرات کارکردهای روزمره در مراحل پیش ­آزمون، پس­ آزمون و پیگیری در گروه آزمایش بـه ترتیـب 17/650، 21/250و 21/450 و در گروه کنترل به ترتیب 17/550 ، 17/400 و 17/650 بود. نتایج تحلیل واریانس با اندازه­ گیری مکرر نشان داد که مداخله توانمندسازی ارتباطی- اجتماعی با رویکرد تیچ و پکس بر بهبود فعالیت ­های روزمره در مراحل پس­ آزمون و پیگیری تاثیر معنی­ داری داشته است (0/01<p).
نتیجه گیری: مداخله توانمندسازی ارتباطی- اجتماعی با رویکرد تیچ و پکس بر فعالیت­ های روزمره کودکان مبتلا به اختلال طیف اتیسم مؤثر بوده است. لذا توصیه می­شود این برنامه آموزشی به عنوان یک مداخله کارآمد از سوی مراکز و سازمان­ های ذیربط برای توانمندسازی کودکان دارای ناتوانی های رشدی و به­ ویژه کودکان طیف اتیسم مورد توجه قرار گیرد.
واژه‌های کلیدی: توانمندسازی ارتباطی- اجتماعی، تیچ، پکس، کارکردهای روزمره، اختلال طیف اتیسم
متن کامل [PDF 320 kb]   (117 دریافت)    
نوع مطالعه: نیمه تجربی | موضوع مقاله: مراقبت پرستاری
دریافت: 1401/4/13 | پذیرش: 1401/6/18 | انتشار: 1401/6/31
فهرست منابع
1. Croall ID, Hoggard N, Hadjivassiliou M. Gluten and autism spectrum disorder. Nutrients. 2021;13(2):1-19. [DOI:10.3390/nu13020572] [PMID] [PMCID]
2. Feige E, Mattingly R, Pitts T, Smith AF. Autism spectrum disorder: investigating predictive adaptive behavior skill deficits in young children. Autism Research and Treatment. 2021;38(10):1-9. [DOI:10.1155/2021/8870461] [PMID] [PMCID]
3. Yates K, Le Couteur A. Diagnosing autism/autism spectrum disorders. Pediatrics and Child Health. 2016;26(12):513-18. [DOI:10.1016/j.paed.2016.08.004]
4. Shelton JF, Tancredi DJ, Hertz-Picciotto I. Independent and dependent contributions of advanced maternal and paternal ages to autism risk. Autism Research. 2010;3(1):30-39. https://doi.org/10.1002/aur.135 [DOI:10.1002/aur.116] [PMID]
5. Larner O, Roberts J, Twiss J, Freeman L. A need for consistency in behavioral phenotyping for ASD: analysis of the valproic acid model. Autism Research and Treatment. 2021;37(10):1-10. [DOI:10.1155/2021/8863256] [PMID] [PMCID]
6. Hassannattaj F, Abbasali Taghipour Javan A, Pourfatemi F, Aram SS. Screening and epidemiology of autism spectrum disorder in 3 to 6 year-old children of kindergartens supervised by Mazandaran welfare organization. Journal of Child Mental Health. 2020;7(3):205-18 [Persian]. [DOI:10.52547/jcmh.7.3.17]
7. Boterberg S, Charman T, Marschik PB, Bölte S, Roeyers H. regression in autism spectrum disorder: a critical overview of retrospective findings and recommendations for future research. Neuroscience & Biobehavioral Reviews. 2019;102:24-55. [DOI:10.1016/j.neubiorev.2019.03.013] [PMID]
8. Matsumura N, Fujino H, Yamamoto T, Tanida Y, Ishii A, Tatsumi A, et al. Effectiveness of a parent training program for parents of adolescents with autism spectrum disorders: aiming to improve daily living skills. International Journal of Environmental Research and Public Health. 2022;19(4):2363. [DOI:10.3390/ijerph19042363] [PMID] [PMCID]
9. James S, Ziviani J, Boyd R. A systematic review of activities of daily living measures for children and adolescents with cerebral palsy. Developmental Medicine & Child Neurology. 2014;56(3):233-44. [DOI:10.1111/dmcn.12226] [PMID]
10. Marsack-Topolewski CN, Samuel PS, Tarraf W. Empirical evaluation of the association between daily living skills of adults with autism and parental caregiver burden. Plos One. 2021;16(1):1-18. [DOI:10.1371/journal.pone.0244844] [PMID] [PMCID]
11. Farley MA, McMahon WM, Fombonne E, Jenson WR, Miller J, Gardner M, et al. Twenty-year outcome for individuals with autism and average or near‐average cognitive abilities. Autism Research. 2009;2(2):109-18. [DOI:10.1002/aur.69] [PMID]
12. Duncan AW, Bishop SL. Understanding the gap between cognitive abilities and daily living skills in adolescents with autism spectrum disorders with average intelligence. Autism. 2015;19(1):64-72. [DOI:10.1177/1362361313510068] [PMID] [PMCID]
13. Chiang HM, Ni X, Lee YS. Life skills training for middle and high school students with autism. Journal of Autism and Developmental Disorders. 2017;47(4):1113-21. [DOI:10.1007/s10803-017-3028-1] [PMID]
14. Clarke EB, McCauley JB, Lord C. Post-high school daily living skills in autism spectrum disorder. Journal of the American Academy of Child & Adolescent Psychiatry. 2021;60(8):978-85. [DOI:10.1016/j.jaac.2020.11.008] [PMID] [PMCID]
15. Narayanan UG, Fehlings D, Weir S, Knights S, Kiran S, Campbell K. Initial development and validation of the Caregiver Priorities and Child Health Index of Life with Disabilities (CPCHILD). Developmental Medicine and Child Neurology. 2006;48(10):804-12. https://doi.org/10.1111/j.1469-8749.2006.tb01227.x [DOI:10.1017/S0012162206001745] [PMID]
16. Mlinac ME, Feng MC. Assessment of activities of daily living, self-care, and independence. Archives of Clinical Neuropsychology. 2016;31(6):506-16. [DOI:10.1093/arclin/acw049] [PMID]
17. Gardner S, Wolfe P. Use of video modeling and video prompting interventions for teaching daily living skills to individuals with autism spectrum disorders: a review. Research and Practice for Persons with Severe Disabilities. 2013;38(2):73-87. [DOI:10.2511/027494813807714555]
18. Aishworiya R, Valica T, Hagerman R, Restrepo B. An update on psychopharmacological treatment of autism spectrum disorder. Neurotherapeutics. 2022;19(1):248-62. [DOI:10.1007/s13311-022-01183-1] [PMID] [PMCID]
19. Schopler, E., Mesibov, G.B., Hearsey, K. Structured teaching in the TEACCH system. Learning and Cognition in Autism. Boston: Springer; 1995. [DOI:10.1007/978-1-4899-1286-2]
20. Virues-Ortega J, Julio FM, Pastor-Barriuso R. The TEACCH program for children and adults with autism: a meta-analysis of intervention studies. Clinical Psychology Review. 2013;33(8):940-53. [DOI:10.1016/j.cpr.2013.07.005] [PMID]
21. Zeng H, Liu S, Huang R, Zhou Y, Tang J, Xie J, et al. Effect of the TEACCH program on the rehabilitation of preschool children with autistic spectrum disorder: a randomized controlled trial. Journal of Psychiatric Research. 2021;138:420-27. [DOI:10.1016/j.jpsychires.2021.04.025] [PMID]
22. Sanz-Cervera P, Fernández-Andrés I, Pastor-Cerezuela G, Tárraga-Mínguez R. The effectiveness of TEACCH intervention in autism spectrum disorder: a review study. Papeles Del Psicólogo. 2018;39(1):40-50. [DOI:10.23923/pap.psicol2018.2851]
23. Mohammadi R, Narimani M, Abolghasemi A, Taklavi S. Comparison of the effectiveness of treatment and education for autistic and related communication handicapped children (TEACCH) and neurofeedback on the promotion of cognitive, social, and daily living activities in children with autistic spectrum disorders. Middle Eastern Journal of Disability Studies. 2019;9:1-9.[Persian].
24. Azizian A, Sharifi Daramadi P. Efficacy of Picture Exchange Communication System on emotion self-regulation of children with high-functioning autism. Middle Eastern Journal of Disability Studies. 2020;10:1-8 [Persian].
25. Zohoorian Z, Zeraatpishe M, Matin sadr N. Effectiveness of the picture exchange communication system in teaching english vocabulary in children with autism spectrum disorders: a single-subject study. Cogent Education. 2021;8(1):1-16. [DOI:10.1080/2331186X.2021.1892995]
26. Alsayedhassan BT, Lee J, Banda DR, Kim Y, Griffin-Shirley N. Practitioners' perceptions of the picture exchange communication system for children with autism. Disability and Rehabilitation. 2021;43(2):211-16. [DOI:10.1080/09638288.2019.1620878] [PMID]
27. Overcash A, Horton C, Bondy A. The picture exchange communication system. Applied Behavioral Analysis. 2010;3:21-24.
28. Alsayedhassan BT, Banda DR, Griffin-Shirley N. Training parents of children with autism to implement the picture exchange communication intervention. Clinical Archives of Communication Disorders. 2020;5(1):31-41. [DOI:10.21849/cacd.2019.00171]
29. Roser ME, Aslin RN, McKenzie R, Zahra D, Fiser J. Enhanced visual statistical learning in adults with autism. Neuropsychology. 2015;29(2):163-72. [DOI:10.1037/neu0000137] [PMID] [PMCID]
30. Stevenson RA, Toulmin JK, Youm A, Besney R, Schulz SE, Barense MD, and et al. Increases in the autistic trait of attention to detail are associated with decreased multisensory temporal adaptation. Scientific Reports. 2017;7(1):1-10. [DOI:10.1038/s41598-017-14632-1] [PMID] [PMCID]
31. Gall J, Borg W, Gall MD. Quantitative and qualitative research methods in educational sciences and psychology. Translated by Orizi HR & et al. Tehran: Shahid Beheshti University, Samat Publications; 2014.
32. Lecavalier L. An evaluation of the Gilliam autism rating scale. Journal of Autism and Developmental Disorders. 2005;35(6):795-805.. [DOI:10.1007/s10803-005-0025-6] [PMID]
33. Ahmadi SJ, Safari T, Hemmatiyan M, Khalili Z. Effectiveness of Applied Behavioral Analysis (ABA) approach on symptoms of autistism. Journal of Research in Behavioural Sciences. 2012;10(4):292-300 [Persian].
34. Maenner MJ, Smith LE, Hong J, Makuch R, Greenberg JS, Mailick MR. Evaluation of an activities of daily living scale for adolescents and adults with developmental disabilities. Disability and Health Journal. 2013;6(1):8-17. [DOI:10.1016/j.dhjo.2012.08.005] [PMID] [PMCID]
35. Nikookholgh A, Saffariyan Toosi M, Nejat H, Zendedel A. Comparison of the effectiveness of pivotal response treatment model and the therapeutic-educational model with emphasis on sensory integration on clinical syndrome of students with autism spectrum disorder. Medical Journal of Mashhad University of Medical Sciences. 2018;61(3):1036-49 [Persian].
36. Abshirini M, Asgari P, Heydari A, Naderi F. The effectiveness of training based on theory of Mind and TEACCH method on the level of communication skills and social interactions in children with autism spectrometry. Medical Journal of Mashhad University of Medical Sciences. 2021;63(6):3113-26 [Persian].
37. Perner J, Lang B, Stummer S. Theory of mind and executive function: which depends on which. Unpublished Manuscript, University of Salzburg; 1998.
38. Lerna A, Esposito D, Conson M, Russo L, Massagli A. Social-communicative effects of the Picture Exchange Communication System (PECS) in autism spectrum disorders. International Journal of Language & Communication Disorders. 2012;47(5):609-17. [DOI:10.1111/j.1460-6984.2012.00172.x] [PMID]
39. Magiati I, Howlin P. A pilot evaluation study of the Picture Exchange Communication System (PECS) for children with autistic spectrum disorders. Autism. 2003;7(3):297-320. [DOI:10.1177/13623613030073006]
40. Charlop-Christy MH, Carpenter M, Le L, LeBlanc LA, Kellet K. Using the picture exchange communication system (PECS) with children with autism: Assessment of PECS acquisition, speech, social-communicative behavior, and problem behavior. Journal of Applied Behavior Analysis. 2002;35(3):213-31. [DOI:10.1901/jaba.2002.35-213] [PMID] [PMCID]
41. Gholami M, Alborzi S, Hemati Alamdarloo G. Effect of Picture Exchange Communication System (pecs) training on social skills of boys children with autistic disorders. Research in Cognitive and Behavioral Sciences. 2015;5(1):133-46 [Persian].
ارسال پیام به نویسنده مسئول

ارسال نظر درباره این مقاله
نام کاربری یا پست الکترونیک شما:

CAPTCHA

Ethics code: IR.IAU.CTB.REC.1401.031XML   English Abstract   Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Eftekhari S, ‪Rezayi S, Shahriari Ahmadi M. The Effect of the Social-Communication Enhancement Package based on TEACCH and PECS Approach on the Daily Functions of Children with Autism Spectrum Disorder. JHC 2022; 24 (2) :132-144
URL: http://hcjournal.arums.ac.ir/article-1-1382-fa.html

افتخاری سمیرا، رضایی سعید، شهریاری احمدی منصوره. تاثیر توانمندسازی ارتباطی- اجتماعی با رویکرد تیچ و پکس بر کارکردهای روزمره کودکان مبتلا به اختلال طیف اتیسم. مجله سلامت و مراقبت 1401; 24 (2) :144-132

URL: http://hcjournal.arums.ac.ir/article-1-1382-fa.htmlبازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.
دوره 24، شماره 2 - ( تابستان 1401 ) برگشت به فهرست نسخه ها
مجله سلامت و مراقبت Journal of Health and Care
Persian site map - English site map - Created in 0.06 seconds with 29 queries by YEKTAWEB 4502