[صفحه اصلی ]   [Archive] [ English ]  
:: صفحه اصلي :: درباره نشريه :: آخرين شماره :: تمام شماره‌ها :: جستجو :: ثبت نام :: ارسال مقاله :: تماس با ما ::
:: دوره 20، شماره 2 - ( تابستان 1397 ) ::
جلد 20 شماره 2 صفحات 131-138 برگشت به فهرست نسخه ها
بررسی وضعیت بی نزاکتی درک شده در پرستاران مراکز آموزشی درمانی شهر اردبیل
دکتر محمود شمشیری ، مالک اباذری ، مرجان پورکار جدید ، الهامه نصیری
دانشگاه علوم پزشکی اردبیل
چکیده:   (861 مشاهده)
زمینه و هدف: یکی از رفتارهای مخرب در هر سازمان به ویژه در سازمان های بهداشتی- درمانی، بی نزاکتی در محیط کار است که میتواند منجر به پیامدهای منفی متعددی در نیروی انسانی شاغل و نیز ارائه خدمات شود. پژوهش حاضر با هدف تعیین وضعیت بی نزاکتی درک شده در پرستاران شاغل در مراکز آموزشی درمانی شهر اردبیل انجام شد.
روش کار: تحقیق حاضر یک مطالعه توصیفی همبستگی بود. جامعه پژوهش شامل کلیه پرستاران شاغل در مراکز آموزشی درمانی شهر اردبیل (900 نفر) بودند. نمونه گیری به روش سرشماری انجام شد و تعداد 600 نفر از پرستاران، در مطالعه شرکت داده شدند. از پرسشنامه «بی نزاکتی در محیط کار گویدرز» جهت جمع آوری داده ها استفاده شد. داده ها با استفاده از آمار توصیفی، آزمون تی مستقل، آزمون تحلیل واریانس یک طرفه و همبستگی پیرسون در نرم افزار SPSS-24 تجزیه و تحلیل شدند.
یافته ها: از 600 پرستار شرکت کننده در مطالعه، 500 نفر (83/3%) زن بودند. یافته ها نشان داد که بیشترین بی نزاکتی درک شده توسط پرستاران از سوی پزشکان (0/94±3/63) بود و بی نزاکتی از طرف بیمار/خانواده (0/85±2/99)، بینزاکتی عمومی (0/75±2/80)، سرپرستار