[صفحه اصلی ]   [Archive] [ English ]  
:: صفحه اصلي :: درباره نشريه :: آخرين شماره :: تمام شماره‌ها :: جستجو :: ثبت نام :: ارسال مقاله :: تماس با ما ::
:: دوره 23، شماره 4 - ( زمستان 1400 ) ::
جلد 23 شماره 4 صفحات 364-353 برگشت به فهرست نسخه ها
اثربخشی مدل سازگاری روی بر ناگویی خلقی و تبعیت از رژیم غذایی افراد مبتلا به فشارخون همایند با استرس
مرضیه کلیوند ، کورش امرایی ، فاطمه رضایی
گروه روان‌شناسی، دانشکده ادبیات و علوم‌انسانی، دانشگاه لرستان، خرم‌آباد، ایران
چکیده:   (676 مشاهده)
زمینه و هدف: وجود استرس در هر بیماری جسمی باعث بدترشدن علایم آن می‫ شود. فشارخون بالا یک بیماری شایع است که عوامل روان شناختی همایند با آن نظیر استرس می تواند باعث بدترشدن علایم و عوارض آن شود؛ لذا هدف پژوهش حاضر، تعیین اثربخشی مدل سازگاری روی بر ناگویی خلقی و تبعیت از رژیم غذایی افراد مبتلا به فشارخون همایند با استرس بود.
روش کار: پژوهش حاضر از نوع نیمه‌تجربی و بر اساس طرح پیش‌آزمون- پس‌آزمون با گروه کنترل بود. با استفاده از روش نمونه‌گیری در دسترس 40 نفر از بیماران دارای فشارخون بالا همایند با استرس (21 زن، 19 مرد) مراجعه‌کننده به مراکز درمانی شهرستان الیگودرز در سال 1400 انتخاب شدند و به‌صورت تصادفی 20 نفر در گروه آزمایش و 20 نفر در گروه کنترل قرار گرفتند. گروه آزمایش به مدت 8 جلسه 60 دقیقه‌ای مداخله مدل سازگاری روی را دریافت کردند، اما گروه کنترل مداخله‌ای دریافت ننمودند. پژوهش توسط پرسشنامه استرس، اضطراب و افسردگی، مقیاس ناگویی هیجانی تورنتو، فرم ثبت اطلاعات رژیم غذایی و فرم بررسی و شناخت الگوی سازگاری روی جمع‌آوری شد.
یافته‌ها: نتایج تحلیل کوواریانس نشان داد که اجرای مدل سازگاری روی به طور معناداری بر کاهش ناگویی خلقی (235/24=F، 0/01>p) و افزایش تبعیت از رژیم غذایی (540/87=F،01 /0>p) در نمونه بیماران مبتلا به فشارخون همایند با استرس اثربخش بوده است.
نتیجه‌گیری: نتایج این پژوهش حاکی از آن است که مدل سازگاری روی به طور معناداری سبب کاهش ناگویی هیجانی و افزایش تبعیت از رژیم غذایی شده است، بنابراین استفاده از این مدل در بیماران مبتلا به فشارخون بالای همایند با استرس پیشنهاد می‌شود.
واژه‌های کلیدی: مدل سازگاری روی، تبعیت از رژیم غذایی، فشارخون، استرس
متن کامل [PDF 431 kb]   (239 دریافت)    
نوع مطالعه: نیمه تجربی | موضوع مقاله: روان‌پرستاری
دریافت: 1400/8/25 | پذیرش: 1400/12/27 | انتشار: 1400/12/29
فهرست منابع
1. Fay KS, Cohen DL. Resistant hypertension in people with CKD: a review. American Journal of Kidney Diseases. 2021;77(1):110-21. [DOI:10.1053/j.ajkd.2020.04.017] [PMID]
2. Fouad J, Joseph P. The evolution in nomenclature, diagnosis, and classification of pulmonary hypertension. Clinics in chest medicine. 2021;42(1):1-8. [DOI:10.1016/j.ccm.2020.11.012] [PMID]
3. Unger T, Borghi C, Charchar F, Khan NA, Poulter NR, Prabhakaran D, et al. 2020 International Society of Hypertension global hypertension practice guidelines. Hypertension. 2020;75(6):1334-57. [DOI:10.1161/HYPERTENSIONAHA.120.15026] [PMID]
4. Lobelo F, Rohm Young D, Sallis R, Garber MD, Billinger SA, Duperly J, et al. Routine assessment and promotion of physical activity in healthcare settings: a scientific statement from the American Heart Association. Circulation. 2018;137(18):e495-e522. [DOI:10.1161/CIR.0000000000000559] [PMID]
5. Yadollahi M, Shamsedini N, Poostforooshfard A, Eslahi M. Comparison of Blood Glucose Levels, Physical Activity and Blood Pressure between Medical Sciences University Employees and General Population. International Journal of Nutrition Sciences. 2018;3(3):145-50 [Persian].
6. Peng Q, Shao Y-q, Fang X, Zhang Y-y. The interaction on hypertension between family history and diabetes and other risk factors. Scientific Reports. 2021;11(1):1-7. [DOI:10.1038/s41598-021-83589-z] [PMID] [PMCID]
7. Popiołek L, Dzieża-Grudnik A, Siga O, Popiołek I, Moląg M, Królczyk J, et al. Coping with stress and hypertension-mediated organ damage. Archives of Psychiatry and Psychotherapy. 2019;21(4). [DOI:10.12740/APP/108666]
8. Munakata M. Clinical significance of stress-related increase in blood pressure: current evidence in office and out-of-office settings. Hypertension research. 2018;41(8):553-69. [DOI:10.1038/s41440-018-0053-1] [PMID]
9. Casagrande M, Boncompagni I, Mingarelli A, Favieri F, Forte G, Germanò R, et al. Coping styles in individuals with hypertension of varying severity. Stress and Health. 2019;35(4):560-8. [DOI:10.1002/smi.2889] [PMID]
10. Luminet O, Bagby RM, Taylor GJ. Alexithymia: advances in research, theory, and clinical practice: cambridge university press; 2018. [DOI:10.1017/9781108241595]
11. Piotrowska-Półrolnik M, Holas P, Krejtz I, Symonides B. Relationship between alexithymia and variability of blood pressure measured with ABPM in hypertensive patients. General Hospital Psychiatry. 2019;60(Gen Hosp Psychiatry):1-5. [DOI:10.1016/j.genhosppsych.2019.04.014] [PMID]
12. Sobhe A. Comparison of Automatic Thoughts and Alexithymia with Anxiety in People with Hypertension and People without Hypertension in Zanjan. Journal of Health Promotion Management. 2021;11(1):61-71 [Persian].
13. Pirzadeh A, Peyman TS, Hassanzadeh A, Mostafavi F. Adherence to self-care behaviors among hypertensive patients. Journal of Health Literacy. 2019;4(3):17-24.
14. Uchmanowicz B, Chudiak A, Uchmanowicz I, Rosińczuk J, Froelicher ES. Factors influencing adherence to treatment in older adults with hypertension. Clinical interventions in aging. 2018;13:2425. [DOI:10.2147/CIA.S182881] [PMID] [PMCID]
15. Shim J-S, Heo JE, Kim HC. Factors associated with dietary adherence to the guidelines for prevention and treatment of hypertension among Korean adults with and without hypertension. Clinical hypertension. 2020;26(1):1-11. [DOI:10.1186/s40885-020-00138-y] [PMID] [PMCID]
16. Park K, Cho S, Bower JK. Changes in adherence to non-pharmacological guidelines for hypertension. PLoS One. 2016;11(8):e0161712. [DOI:10.1371/journal.pone.0161712] [PMID] [PMCID]
17. Callis AMB. Application of the Roy Adaptation Theory to a care program for nurses. Applied Nursing Research. 2020;56:151340. [DOI:10.1016/j.apnr.2020.151340] [PMID] [PMCID]
18. Abdalahi M, Abdolahyar A, Doustmohamadi MM. The Effect of Care Program based on Roy Adaptation Model on Fatigue and Activities of Daily Living of Patients with Heart Failure. Journal of Nursing Education. 2020;8(6):1-7 [Persian].
19. Esmaili M, Salehi-Tali S, Mazaheri E, Hasanpour-Dehkordi A, Kheiri S. The Effect of the Nursing Care Based on the Roy Adaptation Model on the Level of the Quality of Life and Fatigue in the Patients Undergoing Coronary Artery Bypass Graft Surgery. Critical Care Nursing Quarterly. 2022;45(1):35-41. [DOI:10.1097/CNQ.0000000000000386] [PMID]
20. Russo S, Baumann SL, Velasco-Whetsell M, Roy C. A comparison of two case studies using the Roy adaptation model: Parents of opioid-dependent adults and bariatric surgery. Nursing Science Quarterly. 2019;32(1):61-7. [DOI:10.1177/0894318418807943] [PMID]
21. Kilic D, Turkoglu N, Baysal HY, Adibelli D, Bilgin S, Akyil RC. The effect of education provided using the Roy's adaptation model on hypertension management. International Journal of Caring Sciences. 2018;11(1):333-43.
22. Amanak K, Sevil U, Karacam Z. The impact of prenatal education based on the Roy adaptation model on gestational hypertension, adaptation to pregnancy and pregnancy outcomes. Journal of Pakistan Medical Association. 2019;69(1):7-11.
23. Mohammadpour M, Sadeghi K, Foroughi A, Amiri S, Pouyanfard S, Parvizifard A, et al. The unified protocol for transdiagnostic treatment of emotional disorders: treatment of comorbid psychopathology accompanying a generalized anxiety disorder. International Journal of Behavioral Sciences. 2018;12(3):125-31 [Persian].
24. Lee J, Lee E-H, Moon SH. Systematic review of the measurement properties of the Depression Anxiety Stress Scales-21 by applying updated COSMIN methodology. Quality of Life Research. 2019;28(9):2325-39. [DOI:10.1007/s11136-019-02177-x] [PMID]
25. Besharat MA, Ofoghi Z, Aghaei Sabet SS, Habibnezhad M, Pournaghdali A, Geranmayepour S. Moderating effect of cognitive emotion regulation strategies on the relationship between alexithymia and interpersonal problems. Advances in Cognitive Sciences. 2014;15(4):43-52 [Persian].
26. Parker JD, Taylor GJ, Bagby RM. The 20-Item Toronto Alexithymia Scale: III. Reliability and factorial validity in a community population. Journal of Psychosomatic Research. 2003;55(3):269-75. [DOI:10.1016/S0022-3999(02)00578-0]
27. Besharat MA. Reliability and factorial validity of a Farsi version of the 20-item Toronto Alexithymia Scale with a sample of Iranian students. Psychological Reports. 2007;101(1):209-20. https://doi.org/10.2466/pr0.101.1.209-220 [DOI:10.2466/PR0.101.5.209-220] [PMID]
28. Mirkarimi A, Khoddam H, Vakili MA, Sadeghi MB, Modanloo M. Effect of life style modification on adherence to diet and hypertension in hypertensive patients. Koomesh. 2018;20(2):192-202 [Persian].
29. Memarian R. Nursing theories and concepts application. Tehran: Tarbiat Modares University Publication. 2013 [Persian].
30. Kavuran E, Yurttas A. Effects of education based on Roy adaptation model on diabetes care profile of patients with type 2 diabetes mellitus. Iranian Red Crescent Medical Journal. 2018;20(4):e64635 [Persian]. [DOI:10.5812/ircmj.64635]
31. Yildiz E, Karagözoğlu Ş. The Effects of Nursing Education Constructed According to Roy Adaptation Model on Adaptation Process of Patients Undergoing Bariatric Surgery. Bariatric Surgical Practice and Patient Care. 2021;16(2):98-108. [DOI:10.1089/bari.2020.0030]
32. Aaron RV, Fisher EA, De La Vega R, Lumley MA, Palermo TM. Alexithymia in individuals with chronic pain and its relation to pain intensity, physical interference, depression, and anxiety: a systematic review and meta-analysis. Pain. 2019;160(5):994. [DOI:10.1097/j.pain.0000000000001487] [PMID] [PMCID]
33. ShariatPanahi S, Farahani MA, Rafii F, Rassouli M, Tehrani FJ. Application of Roy adaptation model on adherence to treatment in patients with heart failure. Revista Latinoamericana de Hipertensión. 2020;15(2):128-37.
34. Amouzeshi Z, Safajou F, Kazemi T, Kianfar S. The relationship between cognitive perception of self-concept and coping styles in heart failure patients. Nursing Open. 2020;7(2):530-5. [DOI:10.1002/nop2.417] [PMID] [PMCID]
ارسال پیام به نویسنده مسئول

ارسال نظر درباره این مقاله
نام کاربری یا پست الکترونیک شما:

CAPTCHA

Ethics code: IR.LUMS.REC.1400.100XML   English Abstract   Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Kolivand M, Amraei K, Rezaei F. The Effectiveness of Application of Roy's Adaptation Model on Alexithymia and Diet Adherence in People with Hypertension Comorbid with Stress. JHC 2022; 23 (4) :353-364
URL: http://hcjournal.arums.ac.ir/article-1-1346-fa.html

کلیوند مرضیه، امرایی کورش، رضایی فاطمه. اثربخشی مدل سازگاری روی بر ناگویی خلقی و تبعیت از رژیم غذایی افراد مبتلا به فشارخون همایند با استرس. مجله سلامت و مراقبت 1400; 23 (4) :364-353

URL: http://hcjournal.arums.ac.ir/article-1-1346-fa.htmlبازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.
دوره 23، شماره 4 - ( زمستان 1400 ) برگشت به فهرست نسخه ها
مجله سلامت و مراقبت Journal of Health and Care
Persian site map - English site map - Created in 0.06 seconds with 30 queries by YEKTAWEB 4502